Χρόνος παραμονής στελεχών των ΕΔ που έχουν τοποθετηθεί στη νήσο “K”Κατατέθηκε σήμερα Ερώτηση στη Βουλή από τον Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Κινήματος Αλλαγής, κ. Βασίλη Κεγκέρογλου, και την βουλευτή του Κινήματος, κα Χαρά Κεφαλίδου, κατόπιν προτάσεων του Τομέα Άμυνας, με θέμα “Εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση Ελλήνων αποφοίτων Κυπριακών Λυκείων που λειτουργούν στην Κύπρο – Χρόνος παραμονής στελεχών των ΕΔ που έχουν τοποθετηθεί στη νήσο “K””, προς τους Υπουργούς Εθνικής Άμυνας, κ. Νίκο Παναγιωτόπουλο και Παιδείας και Θρησκευμάτων, κα Νίκη Κεραμέως.

Υφίσταται ένα τεράστιο πρόβλημα με τα τέκνα των στρατιωτικών που υπηρετούν στη νήσο «Κ» και τα οποία ολοκληρώνουν την εκπαίδευσή τους σε Κυπριακά Λύκεια, τα οποία, ενώ εντάσσονται στις προβλεπόμενες ευνοϊκές ρυθμίσεις για την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα, μετά τον επαναπατρισμό τους, όπως ισχύει στις λοιπές χώρες του εξωτερικού που υπηρετούν Έλληνες στρατιωτικοί, εντούτοις δεν είναι εύκολο να αξιοποιήσουν την εξαιρετική αυτή δυνατότητα. 

Αυτό συμβαίνει διότι δεν είναι δυνατόν να πληρωθούν οι σχετικές προϋποθέσεις που προβλέπονται από τις σχετικές οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Ναι μεν καλύπτεται η προϋπόθεση ολοκλήρωσης της εκπαίδευσης του εκάστοτε τέκνου στις δύο τελευταίες τάξεις σε Κυπριακά Λύκεια (η οποία δύναται να υλοποιηθεί), αλλά δεν είναι δυνατόν να πληρώσουν οι γονείς τη σχετική προϋπόθεση βάσει της οποίας τουλάχιστον ένας εκ των δύο απαιτείται να παραμείνει στην Κύπρο για τουλάχιστον 2 ημερολογιακά έτη, αφού η μετάθεση υλοποιείται τους θερινούς μήνες εκάστου έτους, ενώ ο μέγιστος χρόνος υπηρέτησης του στρατιωτικού στην Κύπρο είναι δύο (2) έτη όπως προβλέπεται στη διαταγή μετάθεσής του. 

Με αυτό τον τρόπο διαπιστώνεται μία τεράστια αδικία για το προσωπικό των Ελληνικών ΕΔ που υπηρετεί στην Κύπρο και στερεί τη δυνατότητα στα τέκνα τους να κάνουν χρήση των ευνοϊκών ρυθμίσεων για την εισαγωγή των μαθητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση της χώρας μας.
Με σκοπό λοιπόν να ενημερωθούμε επί του θέματος και να δηλώσουμε την αδικία που καταφανώς υφίσταται, αλλά κυρίως με σκοπό να βρεθεί λύση στο υπόψη πρόβλημα, κατατέθηκε η υπόψη ερώτηση.

Συγκεκριμένα, στην υπόψη ερώτηση, αναφέρεται ότι, 
Σύμφωνα με όσα έχουν αναρτηθεί στην σελίδα του Υπουργείου Παιδείας https://edu.klimaka.gr/panelladikes/ellhnes-exwterikou/687-panelladikes-exetaseis-ellhnes-exwteriko, οι Έλληνες του εξωτερικού, για να έχουν τις προϋποθέσεις υπαγωγής στις ειδικές κατηγορίες υποψηφίων για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, απαιτείται να έχουν συμπληρώσει μία σειρά από προϋποθέσεις. 

Ειδικά, για όσους είναι απόφοιτοι Κυπριακών Λυκείων που λειτουργούν στην Κύπρο και έχουν αποκτήσει απολυτήριο Κυπριακού Λυκείου ή αντίστοιχου ξένου σχολείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που λειτουργεί στην Κύπρο, για την υπαγωγή στις ειδικές κατηγορίες υποψηφίων για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, πρέπει να έχουν φοιτήσει με πλήρη φοίτηση τουλάχιστον τις δύο (2) τελευταίες τάξεις σε Κυπριακό Λύκειο ή σε άλλο αντίστοιχο ξένο σχολείο που λειτουργεί στην Κύπρο και ακολουθεί πρόγραμμα σπουδών της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Στην περίπτωση αυτή, ένας τουλάχιστον εκ των γονέων του υποψηφίου πρέπει να κατοικούσε και να διέμενε μόνιμα στην Κύπρο, τουλάχιστον δύο (2) χρόνια κατά την τελευταία πενταετία (5), πριν την αποφοίτηση του υποψηφίου από το Λύκειο.

Τα στελέχη των ΕΔ, σύμφωνα με το ν.3883/10, τοποθετούνται, μετατίθενται και αποσπώνται με πλήρως αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, μετά από γνώμη του αρμόδιου κατά Κλάδο Συμβουλίου Μεταθέσεων.

Όσον αφορά στα κριτήρια μεταθέσεων εξωτερικού ο χρόνος συνεχούς υπηρέτησης στο εξωτερικό, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Φ.411/1/294483/Σ.797/6-2-18 (Β΄468) ισχύουσα Υπουργική Απόφαση, δεν μπορεί να υπερβεί σε άλλες χώρες του εξωτερικού τα τρία (3) έτη και στην Κύπρο τα δύο (2) έτη.
Επειδή οι μεταθέσεις των στρατιωτικών υλοποιούνται τους καλοκαιρινούς μήνες, τα μεν τέκνα έχουν τη δυνατότητα να ολοκληρώσουν τις δύο τάξεις και να συμπεριληφθούν στις ειδικές κατηγορίες, δεν μπορούν όμως οι γονείς τους να ικανοποιήσουν τη δεύτερη απαίτηση του νομικού πλαισίου, το οποίο ορίζει ότι θα πρέπει ένας τουλάχιστον εκ των γονέων του υποψηφίου να κατοικούσε και να διέμενε μόνιμα στην Κύπρο τουλάχιστον δύο (2) χρόνια κατά την τελευταία πενταετία (5), πριν την αποφοίτηση του υποψηφίου από το Λύκειο. Τα δύο έτη για τον γονέα όμως ορίζονται ως ημερολογιακά έτη. Αυτό σημαίνει ότι το ημερολογιακό έτος ξεκινά την 01 Ιανουαρίου και ολοκληρώνεται στις 31 Δεκεμβρίου. 

Οι γονείς των τέκνων των στρατιωτικών μη θέλοντας τα τέκνα τους να απωλέσουν το δικαίωμα υπαγωγής στις ειδικές κατηγορίες υποψηφίων για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αναγκάζονται να υποβάλουν αίτηση για άδεια άνευ αποδοχών ώστε να παραμείνουν για άλλους 6 μήνες στην Κύπρο, προκειμένου τουλάχιστον ο ένας εκ των γονέων να πληροί τα απαιτούμενα κριτήρια. 
Αυτός ήταν ένας από τους λόγους που το Κίνημα Αλλαγής πρόσφατα κατέθεσε τροπολογία για την αύξηση των ετών παραμονής των στελεχών στη Νήσο «Κ» από δύο (2) σε τρία (3) έτη στα πλαίσια πάντα της ίσης αντιμετώπισης του προσωπικού που υπηρετεί στη Νήσο «Κ» σε σχέση με ότι ισχύει για τα στελέχη που υπηρετούν σε άλλες θέσεις εξωτερικού. 

Δεδομένου ότι, ο ψυχικός κόσμος των τέκνων των στρατιωτικών είναι πολύ επιβαρυμένος από τις συνεχείς αλλαγές σχολικού περιβάλλοντος.
Δεδομένου ότι, ακόμη και μεταξύ των στρατιωτικών, όσων υπηρετούν στο Εξωτερικό και αυτών που υπηρετούν στην Κύπρο (η οποία αποτελεί και αυτή ξεχωριστό κράτος στην κοινωνία των εθνών και πλήρως μέλος της ΕΕ) δεν πρέπει να υπάρχουν διαφορετικές πρακτικές. 
Δεδομένου ότι, οι στρατιωτικοί πρέπει να αισθάνονται ότι η υπηρεσία αντιλαμβάνεται τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν.

Δεδομένου ότι, η συγκεκριμένη πρόταση αποτελεί αναγκαία πράξη για την ίση αντιμετώπιση του προσωπικού.

Ερωτάσθε κ.κα Υπουργοί:
1. Προτίθεστε να αυξήσετέ τα έτη παραμονής των στελεχών στην Κύπρο σύμφωνα με τα ισχύοντα στις υπόλοιπες χώρες του εξωτερικού χωρίς αυτό να μπορεί να υπερβεί τα τρία (3) έτη;
2. Πώς προτίθεστε εν τέλει να δώσετε λύση ώστε να μην χωρίζονται οι οικογένειες των στρατιωτικών, μάλιστα χωρίς ο ένας από τους δύο γονείς να λαμβάνει κάποιο μισθό αφού το μεγαλύτερο ποσοστό αυτών επιλέγει να ζητήσει άδεια άνευ αποδοχών ώστε να μπορέσει να εκπληρώσει τις απαιτήσεις του νόμου;
3. Το Υπουργείο Παιδείας σε συνεργασία με το ΥΠΕΘΑ πώς προτίθεται να δει αυτό το διαδικαστικό θέμα και να το ρυθμίσει προς αποφυγή όλης αυτής της ταλαιπωρίας;

Για τον Τομέα Άμυνας
Αντιπτέραρχος (Ι) εα Θωμάς Χατζηαθανασίου
Γραμματέας Τομέα Άμυνας Κινήματος Αλλαγής