Παναγιωτόπουλος προς απόστρατους: Έρχεται παύση των κρατήσεων ν.4093/2012 (Α'222) στα μερίσματαΠαναγιωτόπουλος: Βρίσκεται στο τελικό στάδιο νομικής επεξεργασίας σχέδιο τροπολογίας για την παύση των κρατήσεων ν.4093/2012 (Α'222) στα μερίσματα και την οικονομική ενίσχυση που καταβάλουν τα Μετοχικά Ταμεία και ΕΚΟΕΜ

Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Μάξιμος Χαρακόπουλος με θέμα «Διαμαρτυρίες για διαφορές στα μερίσματα των αποστράτων», σας γνωρίζω τα ακόλουθα:

Με τις διατάξεις του ν.4093/2012 (Α'222) θεσπίστηκαν, από την 1η Ιανουαρίου 2013, κλιμακωτές μειώσεις και κρατήσεις στα ποσά των μηναίων συντάξεων ή στο άθροισμα συντάξεων και μερισμάτων άνω των χιλίων ευρώ (1.000€). Τα ποσά των υπόψη μειώσεων και κρατήσεων υπολογίζονται από την ΗΔΙΚΑ ΑΕ, η οποία σύμφωνα με τις διατάξεις του εν λόγω Νόμου συγκεντρώνει, ελέγχει και διασταυρώνει τα στοιχεία συντάξεων των δικαιούχων των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης στους οποίους περιλαμβάνονται τα Μετοχικά Ταμεία Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας και οι οικείοι Ειδικοί Κλάδοι (Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Σ., Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν., Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Α.). Στην συνέχεια τα εν λόγω ποσά επιμερίζονται και αποδίδονται στα εν λόγω Ταμεία ως έσοδο.

Οι υφιστάμενες διαφορές προκύπτουν, αφενός διότι οι εν λόγω κρατήσεις είναι κλιμακωτές και επιβάλλονται στα ποσά των μηναίων συντάξεων ή στο άθροισμα συντάξεων και μερισμάτων άνω των χιλίων ευρώ (1.000€) και αφετέρου διότι επιβάλλονται κυρίως στους μερισματούχους που συνταξιοδοτήθηκαν προ της εφαρμογής των διατάξεων του ν.4387/2016 (Α΄85), δηλαδή προ της 15ης Μαΐου 2016.

Τέλος σας γνωρίζω ότι, κατόπιν πρωτοβουλίας της παρούσας πολιτικής Ηγεσίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και με γνώμονα την εξομάλυνση των υπόψη διαφορών και την ισότιμη αντιμετώπιση του συνόλου των μερισματούχων, βρίσκεται στο τελικό στάδιο της νομικής επεξεργασίας σχέδιο τροπολογίας, με το οποίο προωθείται νομοθετική ρύθμιση για την παύση των εν λόγω μειώσεων και κρατήσεων στα μερίσματα και την οικονομική ενίσχυση που καταβάλουν τα Μετοχικά Ταμεία και οι οικείοι Ειδικοί Κλάδοι στους μερισματούχους τους.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
loading...