Πολεμικό Ναυτικό: Υπογράφηκε η προμήθεια 41 ταχυπλόων σκαφών MUNIN S-1200Υπογράφηκε η συμφωνία- πλαίσιο (Σ-Π) 002Β/21, που αφορά στην προμήθεια 41 ταχυπλόων σκαφών μεταφοράς προσωπικού τύπου MUNIN S-1200 και την παροχή αρχικής υποστήριξης, 7ετούς διάρκειας, με αντισυμβαλλόμενο την εταιρεία VIKING NORSAFE LIFE – SAVING EQUIPMENT HELLAS S.A δια του νόμιμου εκπροσώπου της Ιωάννη Γεωργιάδη, ανακοινώθηκε σήμερα από την ΓΔΑΕΕ.

Η μέγιστη εκτιμώμενη αξία της 7ετούς Σ-Π ανέρχεται στο ποσό των 15.997.845,97 ευρώ.

Υπενθυμίζεται πως στις 14/4/2021 είχε αναρτηθεί στη Διαύγεια η κατακύρωση της Συμφωνίας για την προμήθεια των ταχυπλόων MUNIN S-1200 και απέμενε να υπογραφεί η συμφωνία-πλαίσιο σύμφωνα με το defencenet.gr .
loading...