Απλήρωτοι οι πρωτοετείς μαθητές της Σχολής Μονίμων ΥπαξιωματικώνΠΟΕΣ: Σας αποστέλλουμε, συνημμένως, το σχετικό έγγραφο της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Χίου (Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΧΙ.), με το οποίο μεταφέρονται η πικρία και τα παράπονα πρωτοετών μαθητών της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών (ΣΜΥ) καθότι εδώ και τρεις (3) μήνες δεν τους έχει καταβληθεί μισθός. 

ΘΕΜΑ:       Μισθοδοσία Σπουδαστών Παραγωγικής Σχολής ΣΜΥ.

1.      Με το παρών έγγραφο, σας μεταφέρουμε την πικρία και τα παράπονα σπουδαστών που υπηρετούν στην Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών (ΣΜΥ) οι οποίοι δεν έχουν πληρωθεί απ την εισαγωγή τους στην ΣΜΥ μέχρι της σήμερον.

2.      Συγκεκριμένα ενώ έχουν εισαχθεί στην Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών από των Σεπτέμβριο του 2021, έχουν παρέλθει 3 μήνες και συνεχίζουν να είναι απλήρωτοι εν όψη εορταστικών ημερών.

 Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για την ανάδειξη και την παρέμβασή σας, για τη διερεύνηση του θέματος και την επίλυσή του, παραμένοντας στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Πανελλαδική Ομοσπονδία Ενώσεων
Στρατιωτικών - Π.Ο.Ε.Σ.
loading...