ΥΠΕΘΑ, Α/ΓΕΑ και ΜΤΑ χορηγούν ένα επιπλέον μέρισμαΕνημέρωση από τον Αντιπτέραρχο (Ι) ε.α. Παναγιώτη Δημητριάδη

Αγαπητοί Συνάδελφοι

Τελική υπογραφή πήρε σήμερα η χορήγηση ενός επι πλέον μερίσματος χωρίς τις κρατήσεις . Τα χρήματα θα πιστωθούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς την επόμενη εβδομάδα ενώ η ανάρτηση στην Διαύγεια έγινε σήμερα . 

Ευχαριστούμε τη Διοίκηση και το προσωπικό του Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας, την ηγεσία της Π.Α , τον κ ΥΕΘΑ καθώς και όλους όσους συνετέλεσαν στο τελικό αποτέλεσμα . 

Αναμένουμε και άλλες εξελίξεις . Σε καλή μεριά  και χρόνια πολλά σε όλους

Η ΑΠΟΦΑΣΗ:

 «Έγκριση της υπ’ αριθμ.24/Θέμα 3ο/08-12-2021 Απόφασης ΔΣ/ΜΤΑ» - ΑΔΑ: 6ΚΩΨ6-ΚΗ0

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την έγκριση της υπ’ αριθμ. 24/08-12-2021 συνεδρίασης του Δ.Σ./Μ.Τ.Α. (θέμα 3ο) σύμφωνα με το σχετικό απόσπασμα πρακτικού, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, για τη χορήγηση ενός (1) μηνιαίου μερίσματος ως έκτακτο βοήθημα βάσει του άρθρου 13 του ΑΝ1988/1939, σε όσους τυγχάνουν μερισματούχοι του ΜΤΑ κατά την εποχή της εγκρίσεως χορήγησης συμπεριλαμβανομένων αυτών που θεμελίωσαν δικαίωμα σύνταξης εντός του έτους 2021 βάσει της συνταξιοδοτικής τους πράξης.
loading...