ΠΟΕΣ-ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Εκδικάστηκαν στο ΣΤΕ οι προσφυγές για την νυκτερινή αποζημίωσηΑνακοίνωση της Π.Ο.Ε.Σ. - Επιτέλους. Το ΣτΕ δίκασε τα νυκτερινά μας.

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι.

Σας γνωρίζουμε ότι επιτέλους, μετά από 11 αναβολές, εκδικάστηκε, σήμερα 6.12.2021, ενώπιον του Στ΄  Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) η προσφυγή της Ομοσπονδίας μας, για την παράλειψη, μέχρι και σήμερα, της διοίκησης (Υπουργεία Οικονομικών και Εθνικής Άμυνας) να εκδώσει την προβλεπόμενη από το νόμο υπουργική απόφαση που αφορά στην αποζημίωσή μας για τη νυκτερινή μας απασχόληση (22.00 – 06.00), από 2,77 ευρώ την ώρα.

Τα επιχειρήματα των νομικών παραστατών των 2 ως άνω Υπουργείων φαίνεται ότι δεν ήταν αρκετά έναντι των επιχειρημάτων του νομικού μας παραστάτη, δικηγόρου Αθηνών κ. Γεώργιου Αντωνακόπουλου. Αναμένουμε την κρίση των δικαστών του Ανωτάτου ακυρωτικού Δικαστηρίου.

Ωστόσο, προς διασφάλιση των συμφερόντων ενός εκάστου και μια εκάστης ξεχωριστά, σας προτρέπουμε να συνεχίσετε να καταθέτετε αγωγές αξιώνοντας τα συνολικά οφειλόμενα ποσά που αναλογούν στις ώρες νυκτερινής σας απασχόλησης για το κάθε χρονικό διάστημα.

Ήδη, σας ενημερώνουμε ότι, εκδικάστηκαν οι πρώτες αγωγές και λίαν συντόμως αναμένονται οι αποφάσεις των οικείων ως κάτωθι Πρωτοδικείων:

Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιά (ΑΓ1504/2020) δικάστηκε την 10.6.2021

 Διοικητικό Πρωτοδικείο Κομοτηνής (ΑΓ287/2020) δικάστηκε την 29.9.2021

Διοικητικό Πρωτοδικείο Κομοτηνής (288/2020) δικάστηκε την 29.9.2021

Διοικητικό Πρωτοδικείο Κομοτηνής (298/2020) δικάστηκε την 29.9.2021

Διοικητικό Πρωτοδικείο Κομοτηνής (285/2020) δικάστηκε την 13.10.2021

Διοικητικό Πρωτοδικείο Κομοτηνής (ΑΓ286/2020) δικάστηκε την 13.10.2021

Διοικητικό Πρωτοδικείο Κοζάνης (ΑΓ258/2020) δικάζουμε την 10.12.2021

Κατεβάστε σήμερα κιόλας τα έντυπα και καταθέστε τα στις πρωτοβάθμιες ενώσεις μας. Μην επαναπαύεστε. Διεκδικείστε. Μην περιμένετε κανέναν να διεκδικήσει για εσάς.
loading...