«Έρχεται» το πρώτο ελληνικό σύστημα άμυνας που εντοπίζει και εξουδετερώνει εχθρικά dronesΤου Γ. Κατσιάνη

Στην ανάπτυξη ενός συστήματος που θα εντοπίζει και θα εξουδετερώνει μη επανδρωμένα αεροχήματα (UAV), γνωστά και ως drones, προχωρούν το ΕΚΕΤΑ και η ελληνική εταιρεία SAS Technology.

Στόχος των δύο φορέων είναι η κατασκευή ενός συστήματος ανίχνευσης πολλαπλών απειλών drones, κατασκευασμένο εξ ολοκλήρου στην Ελλάδα.

Πρόκειται για παγκόσμια καινοτομία, καθώς οι σημερινές εφαρμογές δεν μπορούν να ανιχνεύσουν συστήματα μη επανδρωμένων αεροσκαφών (ΣμηΕΑ) μικρών διαστάσεων, ούτε να αξιολογήσουν την σοβαρότητα της απειλής.

Για τον λόγο αυτό, κρίθηκε αναγκαία η ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης πλατφόρμας για ανίχνευση, ταυτοποίηση, εντοπισμό και εξουδετέρωση μη εξουσιοδοτημένων και εν δυνάμει εχθρικών, μη επανδρωμένων ιπτάμενων συσκευών με την ανάπτυξη πλέγματος πολλαπλών αισθητήρων για ευρεία και πολλαπλή κάλυψη.

Τα οφέλη

Με την προηγμένη πλατφόρμα επιτήρησης, τα ΣμηΕΑ προωθούνται στην πλατφόρμα επιτήρησης και διεπαφής με τον χρήστη, όπου γίνεται φανερή η θέση τους στον χάρτη αλλά και καταγραφή βασικών χαρακτηριστικών κίνησης τους όπως είναι οι συντεταγμένες, η κατεύθυνση, το ύψος, η ταχύτητα πτήσης και η χρονική στιγμή που έγινε η ταυτοποίηση τους.

Στη συνέχεια, με τα εξελιγμένα συστήματα εντοπισμού επιτυγχάνεται η απόκτηση του ελέγχου χειρισμού (προσγείωση, ακινητοποίηση, ανακατεύθυνση) και η αδρανοποίηση των drones.

loading...