Όλο το Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής το 2022 για τις Ένοπλες ΔυνάμειςΔείτε το Ενοποιημένο Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής 2022 για τις Ένοπλες Δυνάμεις

Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

Η προάσπιση της εθνικής ασφάλειας στο σημερινό γεωπολιτικό περιβάλλον αποτελεί μια διαρκή
πρόκληση που απαιτεί την ανάπτυξη μιας ολιστικής στρατηγικής στον τομέα της άμυνας. Υπό αυτό το
πρίσμα οργανώνεται το πλαίσιο εφαρμογής νέας Στρατηγικής για την Άμυνα και προωθούνται δράσεις
στην κατεύθυνση της εξοπλιστικής επάρκειας αλλά και της ανανέωσης και ενίσχυσης του ανθρώπινου
δυναμικού των Ενόπλων Δυνάμεων. 

Ταυτόχρονα ενισχύονται σημαντικά οι επιχειρησιακές δυνατότητες των Ενόπλων Δυνάμεων με πλέον χαρακτηριστικά παραδείγματα την έναρξη διαδικασίας παραλαβής μαχητικών αεροσκαφών πολλαπλών ρόλων Rafale, καθώς και την απόκτηση νέων σύγχρονων φρεγατών.

Επιπρόσθετα, μέσω σταδιακών προσλήψεων, επιδιώκεται η βελτίωση της στελέχωσης με επαγγελματικό προσωπικό υψηλής εξειδίκευσης. Στην κατεύθυνση αυτή θα ολοκληρωθεί η πλήρωση επιπλέον 1.000 θέσεων Οπλιτών Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ) και, συνολικά, προγραμματίζεται η πρόσληψη 15.000 ανδρών και γυναικών Επαγγελματιών Οπλιτών και ΟΒΑ σε ορίζοντα πενταετίας.

 Παράλληλα, σχεδιάζεται η υλοποίηση μιας σειράς προγραμμάτων υποστήριξης, βελτίωσης, αντικατάστασης και πρόσκτησης νέου αμυντικού εξοπλισμού και για τους 3 κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων. Εξασφαλίζεται έτσι ένας σημαντικός πολλαπλασιαστής ισχύος στις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, οι οποίες καλούνται να επιχειρήσουν σε ένα πολυσύνθετο και πολυδιάστατο περιβάλλον.

Η θωράκιση της χώρας, πέραν της αναβάθμισης του αξιόμαχου του αμυντικού της συστήματος,
επιτυγχάνεται και με την άσκηση ενεργής Αμυντικής Διπλωματίας. Στην κατεύθυνση αυτή συμβάλλει η
οικοδόμηση συμμαχιών σε διμερές και πολυμερές επίπεδο, η διοργάνωση ή και συμμετοχή σε διεθνή
συνέδρια –εκθέσεις –εργαστήρια –ασκήσεις, η από κοινού εκπόνηση στρατηγικών μελετών στον τομέα
της άμυνας με φορείς του εξωτερικού, καθώς και η δημιουργία του Διεθνούς Εκπαιδευτικού Κέντρου
Πτήσεων στην Καλαμάτα. 

Με τον τρόπο αυτό αναδεικνύονται και προωθούνται τα εθνικά συμφέροντα,
καθιστώντας την Ελλάδα πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας στην ασταθή περιοχή της Ανατολικής
Μεσογείου και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης ευρύτερα.

Οι Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας εκτός από την επιχειρησιακή τους αποστολή, συνεχίζουν να
δραστηριοποιούνται σε κοινωνικές δράσεις σε όλη την επικράτεια, ιδιαίτερα στους τομείς της υγείας,
της περίθαλψης, της έρευνας και διάσωσης, της εκτέλεσης αεροδιακομιδών, της κατασκευής έργων
κοινής ωφέλειας. Στο πλαίσιο αυτό θα συνδράμουν επίσης στην αντιμετώπιση εκτεταμένων φυσικών
καταστροφών, όποτε απαιτείται, διαθέτοντας παράλληλα για τους σκοπούς αυτούς το υγειονομικό τους
προσωπικό, το οποίο συμμετέχει καταλυτικά στην αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι υλοποιούνται ενέργειες για την αξιοποίηση της περιουσίας των Ενόπλων Δυνάμεων και την εκμετάλλευση χρηματοδοτικών εργαλείων και ερευνητικών προγραμμάτων με στόχο τη μείωση του λειτουργικού κόστους των Ενόπλων Δυνάμεων και την ενίσχυση της εγχώριας αμυντικής βιομηχανικής βάσης.

Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας συμμετέχει, τέλος, στην υλοποίηση οριζόντιων στρατηγικών με κοινωνικό πρόσημο σε τομείς όπως η βελτίωση προσβασιμότητας των ΑμεΑ στις υποδομές των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς και η ενσωμάτωση της διάστασης φύλου σε τομεακές πολιτικές του Υπουργείου.

Δείτε όλο το σχέδιο:


eskyp_2022-_fin2 by enoplos.gr