Έκτακτες Κρίσεις και Προαγωγές Ανθυπασπιστών Στρατού Ξηράς«Κύρωση Πινάκων Εκτάκτων Κρίσεων και Προαγωγή Ανθυπασπιστών Στρατού Ξηράς»
ΑΔΑ: ΩΥ206-ΓΡΖ ΕΔΥΕΘΑ: 5/2022

Με πρόταση του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας
Αποφασίζουμε

Προάγουμε, σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 36 του ν.δ 445/1974 και της παραγράφου 4 του άρθρου 69 του ν.3883/2010, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών (οργανικών) θέσεων, σε Ανθυπολοχαγούς τους Εθελοντές Μακράς Θητείας Ανθυπασπιστές, όπως παρακάτω:...

Διαβάστε την σχετική απόφαση:


ΠροαγωγεςΕΜΘΑνθστων-ΩΥ206-ΓΡΖ by enoplos.gr