Προβλήματα στη χορήγηση φαρμάκων στα στελέχη του Πολεμικού ΝαυτικούΘΕΜΑ : Προβλήματα στη χορήγηση φαρμάκων στα στελέχη του Πολεμικού Ναυτικού στη νήσο Κω

ΣΧΕΤ : Υπ΄ αριθμ. πρωτ. 15/25.1.2022 έγγραφο Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΚΩ
          
1. Με το σχετικό έγγραφό της, το οποίο σας αποστέλλουμε συνημμένως, η Έ-νωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Κω (Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΚΩ), μεταφέρει την ανησυ-χία των υπηρετούντων στην Περιφερειακή Ενότητα ΚΩ συναδέλφων μας στρατιωτικών του Πολεμικού Ναυτικού, οι οποίοι, στην προσπάθειά τους να προμηθευτούν φάρμακα, δια της συνήθους διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης φαρμάκων, τα ιδιωτικά φαρμακεία τούς ενημέρωσαν ότι οι εν λόγω συνταγογραφήσεις δεν γίνονται αποδεκτές λόγω εκκρεμοτήτων του ταμείου του ΠΝ προς τον Φαρμακευτικό Σύλλογο Δωδεκανήσου, καθώς και ότι η σύμβαση μεταξύ του ΥΠΕΘΑ (και ΛΣ) με τον Φαρμακευ-τικό Σύλλογο Δωδεκανήσου δεν έχει ισχύ για τους ίδιους (τους υπηρετούντες στο Πολεμικό Ναυτικό).

2. Παρακαλούμε για την άμεση παρέμβασή σας προς διευθέτηση τυχόν οικο-νομικών εκκρεμοτήτων του ΠΝ με τον Φαρμακευτικό Σύλλογο Δωδεκανήσου, ώστε να συνεχίσει απρόσκοπτα η παροχή φαρμακευτικού υλικού από τα φαρμακεία της Κω στις/στους συναδέλφισσες/ους μας του Πολεμικού Ναυτικού, ιδίως σε αυτές/αυτούς που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες και μάλιστα κατά την τρέχουσα περίοδο που οι ανάγκες, λόγω κορωνοϊού, σε φάρμακα είναι ιδιαιτέρως αυξημένες.

3.  Ο κ. Α/ΓΕΝ, προς τον οποίο αποστέλλεται το παρόν παρακαλείται για την ενημέρωσή του και τις κατά κρίση του ενέργειές του.

4. Οι κ.κ. βουλευτές της Βουλής των Ελλήνων, προς τις/τους οποίες/ους κοινο-ποιείται το παρόν, παρακαλούνται για την ανάδειξη και ενίσχυση του θέματος, δια του κοινοβουλευτικού ελέγχου.

Για την Εκτελεστική Γραμματεία