Μισθολογική ανισότητα μεταξύ πρωτοετών σπουδαστών ΣΜΥ σε σχέση με άλλες σχολές ΕΔ και ΣΑ

Αναγνώστης του ιστολογίου μας επικοινώνησε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και μας έθεσε το παρακάτω ερώτημα:

Μισθολογική διάφορα πρωτοετών σπουδαστών ΣΜΥ σε σχέση με άλλες σχολές Ενόπλων δυνάμεων και σωμάτων ασφαλείας. Θα ήθελα να μάθω πώς είναι δυνατόν στους πρωτοετείς σπουδαστές των ΣΜΥ να έχουν καταβληθεί μόνο 110€ στους λογαριασμούς τους για τους μήνες Σεπτέμβριο - Ιανουάριο, ενώ σε άλλες σχολές ( ΑΣΤΥΝΟΜΊΑΣ, ΛΙΜΕΝΙΚΟΎ κ.λ.π.) να έχουνε καταβληθεί περίπου στα χίλια ευρώ για τους ίδιους μήνες. Γιατί υφίσταται αυτή η οικονομική διαφορά;

Για το θέμα έχει δώσει πριν λίγο καιρό ο ΥΠΕΘΑ απάντηση σε κοινοβουλευτική ερώτηση αναφέροντας τα εξής:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 126 του ν.4472/2017 (Α΄74) καθορίστηκε η μισθολογική εξέλιξη και κατάταξη των μαθητών, των Ανώτατων και Ανωτέρων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ και ΑΣΣΥ) των Σχολών των Σωμάτων Ασφαλείας (ΣΑ)

Ειδικότερα, για το υπόψη προσωπικό προβλέφθηκε ότι θα λαμβάνουν μισθό σε ποσοστό επί του κλιμακίου ορισμένης Μισθολογικής Κατηγορίας. Από την εφαρμογή των προαναφερθέντων διατάξεων, ο μισθός των μαθητών των ΑΣΕΙ και ΑΣΣΥ διαμορφώθηκε σε αισθητά χαμηλότερο ύψος από τον αντίστοιχο μισθό των μαθητών των Σχολών των ΣΑ.

Παρά ταύτα, η παρούσα πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ), στο πλαίσιο της διαρκούς μέριμνας για το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ) και κατόπιν συντονισμού με τα Γενικά Επιτελεία (ΓΕ), έχει προωθήσει στο Υπουργείο Οικονομικών (ΥΠΟΙΚ), το οποίο έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα για την ακολουθούμενη μισθολογική πολιτική, σχέδιο τροπολογίας, με την οποία επιτυγχάνεται ο εξορθολογισμός του υφιστάμενου μισθοδοτικού πλαισίου των αποδοχών των μαθητών των ΑΣΕΙ και ΑΣΣΥ και ο περιορισμός της προαναφερθείσας μισθολογικής διαφοράς.

Τέλος σας γνωρίζουμε ότι, το ΥΠΟΙΚ μας ενημέρωσε πως το υπόψη ζήτημα τελεί στην παρούσα φάση υπό επεξεργασία από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΓΛΚ), ενώ ομοίως έχει δοθεί σχετική εντολή προς τα αρμόδια υπηρεσιακά όργανα για τη διαρκή παρακολούθηση του θέματος.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ