Αποστρατείες ΕΜΘ Αρχιλοχιών Ο-Σ με το βαθμό του Ανθυπασπιστή1. Θέτουμε σε αποστρατεία με αίτησή τους, σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 39 και 40 του ν.δ. 445/74 και της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του π.δ. 21/91 και εγγράφουμε στα στελέχη της εφεδρείας με το βαθμό του ΕΜΘ Ανθυπασπιστή σε αποστρατεία τους ΕΜΘ Αρχιλοχίες, των οποίων έγιναν αποδεκτές οι αιτήσεις αποστρατείας - παραίτησης, όπως παρακάτω:

α. Πεζικού Καναβάκη Χρυσοβαλάντη του Νικολάου, ΑΜ:75614, ΑΜ:ΜΟ12651, ΣΑ:120/000428/99, που γεννήθηκε το έτος 1978 στην Αθήνα και ο οποίος από την 04 Αυγ 21 υπέβαλλε αίτηση εξόδου από την ενεργό υπηρεσία του Στρατεύματος. (Αριθμός Βεβαίωσης Διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 9858126374/15-12-2021).

β. Πεζικού Τόφα Χαράλαμπο του Θεοφάνη, ΑΜ:75615, ΑΜ:ΜΥ12682, ΣΑ:138/000798/98, που γεννήθηκε το έτος 1977 στο Διδυμότειχο και ο οποίος από την 01 Σεπ 21 υπέβαλλε αίτηση εξόδου από την ενεργό υπηρεσία του Στρατεύματος. (Αριθμός Βεβαίωσης Διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1259238905/15-12-2021).

γ. Πεζικού Νομικό Φώτιο του Στυλιανού, ΑΜ:75616, ΑΜ:ΜΟ12734, ΣΑ:153/001609/97, που γεννήθηκε το έτος 1976 στην Αθήνα και ο οποίος από την 06 Σεπ 21 υπέβαλλε αίτηση εξόδου από την ενεργό υπηρεσία του Στρατεύματος. (Αριθμός Βεβαίωσης Διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 7561102105/15-12-2021).

δ. Πεζικού Τρασάνη Ευάγγελο του Γεωργίου, ΑΜ:75617, ΑΜ:ΜΟ12796, ΣΑ:101/005812/95, που γεννήθηκε το έτος 1974 στην Αθήνα και ο οποίος από την 14 Σεπ 21 υπέβαλλε αίτηση εξόδου από την ενεργό υπηρεσία του Στρατεύματος. (Αριθμός Βεβαίωσης Διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 2411636687/15-12-2021).

ε. Πεζικού Χασιώτη Γεώργιο του Χρήστου, ΑΜ:75618, ΑΜ:ΜΥ13017, ΣΑ:141/000384/94, που γεννήθηκε το έτος 1973 στην Αθήνα και ο οποίος από την 02 Αυγ 21 υπέβαλλε αίτηση εξόδου από την ενεργό υπηρεσία του Στρατεύματος. (Αριθμός Βεβαίωσης Διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 6012070441/15-12-2021).

στ. Τεχνικού Ραφτόπουλο Θωμά του Γεωργίου, ΑΜ:75619, ΑΜ:ΜΥ14593, ΣΑ:148/001047/94, που γεννήθηκε το έτος 1973 στη Φυτιά - Ημαθίας και ο οποίος από την 10 Σεπ 21 υπέβαλλε αίτηση εξόδου από την ενεργό υπηρεσία του Στρατεύματος. (Αριθμός Βεβαίωσης Διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1208163126/15-12-2021).

2. Θέτουμε σε αποστρατεία με αίτησή τους, σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 39 και 40 του ν.δ. 445/74 και της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του π.δ. 21/91 και εγγράφουμε στα στελέχη της εφεδρείας με το βαθμό που φέρουν τους ΕΜΘ Αρχιλοχίες, των οποίων έγιναν αποδεκτές οι αιτήσεις αποστρατείας - παραίτησης, όπως παρακάτω:

α. Διαβιβάσεων Μπαρκούρα Αρχόντω του Στάϊκου ΑΜ:ΜΟ04622, ΣΑ:108/005004/89 που γεννήθηκε το έτος 1968 στις ΗΠΑ και η οποία από την 30 Αυγ 21 υπέβαλλε αίτηση εξόδου από την ενεργό υπηρεσία του Στρατεύματος. (Αριθμός Βεβαίωσης Διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού
Ελληνικού Δημοσίου: 6987110108/15-12-2021).

β. Τεχνικού Χαμέτη Γεώργιο του Νικολάου ΑΜ:ΜΟ10054, ΣΑ:114/000194/89 που γεννήθηκε το έτος 1968 στη Χίο και ο οποίος από την 14 Σεπ 21 υπέβαλλε αίτηση εξόδου από την ενεργό υπηρεσία του Στρατεύματος. (Αριθμός Βεβαίωσης Διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού
Ελληνικού Δημοσίου: 4789128211/15-12-2021).