Αποζημίωση για υπηρεσιακές μετακινήσεις στελεχών ΕΔΠαράταση πήρε και φέτος, η αποζημίωση για τις  υπηρεσιακές μετακινήσεις, των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων στο εσωτερικό.

Υπενθυμίζεται ότι οι συνεχιζόμενες παρατάσεις, δίνονται από το 2016 και τα στελέχη αποζημιώνονται με το ποσό των 30 ευρώ μικτά.

Δείτε τι αναφέρει το σχετικό έγγραφο της ΔΟΙ/ΓΕΣ με ημερομηνία 10 Ιαν. 2022 και θέμα «Οδοιπορικά Έξοδα Στρατιωτικού Προσωπικού [Δαπάνες Μετακίνησης Εσωτερικού (Αρση Καταληκτικής Ημερομηνίας Έκδοσης Προεδρικού Διατάγματος)]»:

1. Σας γνωρίζουμε κατόπιν του (στ) σχετικού, ότι σύμφωνα με το άρθρο 87 του (ε) ομοίου (ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ), άρθηκε η καταληκτική ημερομηνία του άρθρου 15 του (β) σχετικού θεσμικού πλαισίου (ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ) για την έκδοση του νέου Προεδρικού Διατάγματος (ΠΔ) για τις δαπάνες μετακίνησης εσωτερικού και την αποζημίωση εκπαίδευσης των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ) και των Σωμάτων Ασφαλείας (ΣΑ).

2. Συναφώς, μέχρι την έκδοση του εν λόγω ΠΔ εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του (α) σχετικού, καθώς και τα καθοριζόμενα στα (γ) και (δ) όμοια.

3. Οι ΜΔ-ΣΧΗΜ/ΔΟΙ, παρακαλούνται όπως μεριμνήσουν για την ενημέρωση του στρατιωτικού προσωπικού των Μονάδων - Υπηρεσιών υπαγωγής τους.

Το σχετικό έγγραφο: