ΥΠΕΘΑ: Τι είπε για την προμήθεια θωρακισμένων τροχοφόρων οχημάτων στο ΣΞΟ ΥΕΘΑ Νίκος Παναγιωτόπουλος απάντησε, στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου, σε κοινοβουλευτική ερώτηση που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Κυριάκος Βελόπουλος με θέμα την ανάγκη προμήθειας ή επαύξησης των τροχοφόρων θωρακισμένων οχημάτων έκδοσης «4X4» και «6X6» αντοχής έναντι ναρκών, για τις ανάγκες του ελληνικού Στρατού Ξηράς

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας είπε χαρακτηριστικά ότι το ΥΠΕΘΑ, σε συνεργασία με τα Γενικά Επιτελεία, λαμβάνει υπόψη του κάθε σχετική πληροφορία για την ανάπτυξη αμυντικού υλικού, ώστε κατά τον σχεδιασμό και προγραμματισμό των Εξοπλιστικών Απαιτήσεων και Προγραμμάτων των Ενόπλων Δυνάμεων, να επιτυγχάνεται η αναβάθμιση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Εν προκειμένω, για το Γενικό Επιτελείο Στρατού (ΓΕΣ) αποτελεί προτεραιότητα η κάλυψη των επιχειρησιακών του απαιτήσεων μέσω της απρόσκοπτης υποστήριξης, προμήθειας και αναβάθμισης των υφιστάμενων μέσων του.

Σε κάθε περίπτωση, η προμήθεια μεταχειρισμένων ή καινούργιων θωρακισμένων τροχοφόρων οχημάτων με αντοχή έναντι των ναρκών, αποτελεί μία δυναμική διαδικασία του αμυντικού σχεδιασμού του ΓΕΣ, η οποία επικαιροποιείται διαρκώς ανάλογα με τις επιχειρησιακές απαιτήσεις καθώς και τις ευκαιρίες που προκύπτουν στη διεθνή αγορά. Στο παραπάνω πλαίσιο οποιαδήποτε λύση εξυπηρετεί τον εν λόγω σχεδιασμό, εξετάζεται και αξιολογείται διεξοδικά συνεκτιμώντας τα επιχειρησιακά και οικονομικά δεδομένα και με γνώμονα πάντα τη σχέση κόστους – οφέλους.

Επίσης, σας γνωρίζω ενδεικτικά ότι, βρίσκεται ήδη στο τελικό στάδιο η διαδικασία προμήθειας, με δωρεάν παραχώρηση από τις ΗΠΑ, έως 1200 Τεθωρακισμένων Τροχοφόρων Οχημάτων Αναγνώρισης (ΤΤΟΑ) τύπου Μ1117, τα οποία διαθέτουν προστασία έναντι ναρκών και μάλιστα τα πρώτα 44 οχήματα αυτού του τύπου έφτασαν στην Ελλάδα την 25η Νοεμβρίου 2021.

Τέλος, πλέον των παραπάνω, υφίστανται εγκεκριμένες επιχειρησιακές απαιτήσεις σύμφωνα με τις οποίες βρίσκεται σε εξέλιξη η υλοποίηση αντίστοιχων εξοπλιστικών προγραμμάτων, τα επιμέρους στοιχεία των οποίων δεν δύνανται να αποδεσμευτούν μέσω της παρούσας διαδικασίας, εμπίπτουν στην κατηγορία του «ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ».