Παράκαμψη της διαδικασίας εργοστασιακής συντήρησης των SuperPumaΣτον Τύπο καταγγέλθηκε και αναπαράχθηκε εκτεταμένα ότι υπήρξε άνωθεν εντολή μέσα στην περίοδο των Χριστουγέννων να παγώσει η δρομολογημένη πάγια και διαφανής διαδικασία - μέσω οργανισμού υποστήριξης και προμηθειών του ΝΑΤΟ (NSPA) - για την ανάθεση της εργοστασιακής συντήρησης των ελικοπτέρων AS-332C1 SuperPuma. 

Σύμφωνα με όσα αναπαράγονται, η διακοπή της διαδικασίας με την επιστροφή του σχετικού φακέλου του διαγωνισμού, συνέβη παρά την αρχική εισήγηση των υπηρεσιακών συμβουλίων του ΓΕΑ, και σημειώνεται ότι ακολούθησε μια παράλληλη προσπάθεια μεταβολής της εισήγησης των επιτελών του ΓΕΑ, οι οποίοι κλήθηκαν να επανεξετάσουν την αρχική τους εισήγηση. 

Μεταφέρεται, τέλος, ότι οι παραπάνω ενέργειες αποσκοπούν στην απευθείας ανάθεση της συντήρησης των ελικοπτέρων σε μη εξουσιοδοτημένη εταιρεία ιδιώτη. Αυτή η εξέλιξη θα σηματοδοτεί την ταυτόχρονη απόρριψη της πιθανότητας οποιασδήποτε εμπλοκής στη συντήρηση των ελικοπτέρων από την Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (ΕΑΒ) η ενίσχυση της οποίας με προσωπικό και με έργο έχει κριθεί κομβικής σημασίας. 

Κατόπιν τούτων, 

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

1) Είναι αληθές ότι επεστράφη ο φάκελος του διαγωνισμού της συντήρησης των ελικοπτέρων AS-332C1 SuperPuma και ότιδιεκόπη η διαφανής διαδικασία του διαγωνισμού ανάθεσης συντήρησης τους μέσω του οργανισμού υποστήριξης και προμηθειών του ΝΑΤΟ (NSPA) την οποία εισηγήθηκαν και δρομολογήσαν τα υπηρεσιακά Συμβούλια του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (ΓΕΑ) ; 

2) Πρόκειται, όπως καταγράφεται στον Τύπο, να γίνει απευθείας ανάθεση της συντήρησης των ελικοπτέρων σε μη εξουσιοδοτημένη εταιρεία ιδιώτη με ταυτόχρονη παράκαμψη της δυνατότητας συντήρησης από την ΕΑΒ; 

3) Με ποια οικονομική λογική παρακάμπτεται η ΕΑΒ από την συντήρηση των ελικοπτέρων και γιατί παύεται η δομημένη και κατοχυρωμένη διαδικασία του Οργανισμού Προμηθειών και Υποστήριξης που εγγυάται την οικονομική διαφάνεια, τη βέλτιστη τιμή και την ασφάλεια τήρησης των προδιαγραφών συντήρησης; 

4) Τι συνεπάγονται τα παραπάνω για την ασφάλεια των πτήσεων των συγκεκριμένων ελικοπτέρων και ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη εφόσον δεν λαμβάνεται υπόψη η εισήγηση των επιτελών του ΓΕΑ;