Οι Φρουροί της 415 Μοίρας Άμυνας Φρούρησης στην ΣούδαΗ 115 Πτέρυγα Μάχης στη Σούδα αποτελεί μονάδα πρώτης γραμμής διεξάγοντας επιχειρήσεις αδιάκοπα καθ’ όλη τη διάρκεια του εικοσιτετράωρου.

Στο έδαφος όμως την προστασία των μαχητικών, του προσωπικού και των εγκαταστάσεων αναλαμβάνει μια άλλη επίλεκτη μονάδα Στελεχών που διαθέτουν ειδική εκπαίδευση και μέσα για την αντιμετώπιση οποιασδήποτε απειλής.