Εγκρίθηκε από το ΣΑΓΕ το πρόγραμμα 76 AAV7A1 για την 32 ΤΑΞ ΠΖΝΑπό Σάββας Δ. Βλάσσης

Εγκρίθηκε την 21 Φεβρουαρίου 2022 από το Συμβούλιο Αρχηγών Γενικών Επιτελείων (ΣΑΓΕ) διά περιφοράς, το πρόγραμμα προμήθειας Τεθωρακισμένων Οχημάτων Αμφιβίου Εφόδου ΑΑV7A1 για τον εξοπλισμό της 32 Ταξιαρχίας Πεζοναυτών. Το πρόγραμμα είχε εγκριθεί προηγουμένως, στις 21 Δεκεμβρίου 2021 από το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο (ΑΣΣ) κατόπιν της επιτελικής επεξεργασίας μηνών, που είχε προηγηθεί.

Το ΑΣΣ, αποφάσισε να παρουσιάσει δύο εναλλακτικές επιλογές για το πρόγραμμα: η πρώτη αφορούσε την προμήθεια 76 συνολικώς οχημάτων προς εξοπλισμό και των τριών Ταγμάτων Πεζοναυτών της 32 ΤΑΞ ΠΝ ενώ η δεύτερη μόνο 52 οχημάτων, για τον εξοπλισμό δύο Ταγμάτων Πεζοναυτών. Η δεύτερη επιλογή, στηριζόταν στο γεγονός ότι, ότι όπως έχουμε αναλύσει, σύμφωνα με την Νέα Δομή Δυνάμεων, το τρίτο πρόκειται να διαφοροποιηθεί ως προς τον βαθμό επανδρώσεως κι ετοιμότητος.

Η εισήγηση του ΑΣΣ προς το ΣΑΓΕ, προέκρινε την επιλογή εξοπλισμού και των τριών Ταγμάτων Πεζοναυτών, δεδομένου ότι αφενός το τρίτο τάγμα δεν διαλύεται και εξακολουθεί να υπολογίζεται στα σχέδια, αφετέρου τίποτα δεν αποκλείει μελλοντικώς την επαναφορά της προτέρας καταστάσεως. Κατόπιν τούτων, το ΣΑΓΕ ενέκρινε την εισήγηση για προμήθεια 76 συνολικώς οχημάτων.

Κάθε Τάγμα Πεζοναυτών θα εξοπλιστεί με 24 συνολικώς οχήματα, εκ των οποίων 21 της εκδόσεως μεταφοράς προσωπικού AAVP-7A1, δύο διοικητικά AAVC-7A1 και ένα περισυλλογής AAVR-7A1. Τα υπόλοιπα τέσσερα οχήματα, προορίζονται για την Ταξιαρχία και συγκεκριμένως, τρία διοικητικά AAVC-7A1 για το Τακτικό Στρατηγείο και ένα AAVR-7A1 για το Τάγμα Υποστηρίξεως (ΤΥΠ) της Ταξιαρχίας.

Με την εξέλιξη αυτή, το πρόγραμμα προωθείται για περαιτέρω χειρισμούς σε ΓΔΑΕΕ, Ειδική Διαρκή Επιτροπή Εξοπλιστικών Προγραμμάτων & Συμβάσεων της Βουλής, ΚΥΣΕΑ, μέχρι την ανάθεση συμβάσεως. Σημειώνεται ότι η έναρξη παραδόσεων των οχημάτων τοποθετείται ένα έτος μετά την ανάθεση συμβάσεως, καθώς μέχρι τότε θα έχει προηγηθεί η προετοιμασία των σχετικών υποδομών που πρέπει να δημιουργηθούν για εκπαίδευση κ.λπ.

Τα οχήματα, όπως έχει αναλύσει ο ΔΟΥΡΕΙΟΣ ΙΠΠΟΣ, θα προέρχονται από τα ευρισκόμενα σε υπηρεσία με το Σώμα Πεζοναυτών των ΗΠΑ (USMC), επομένως, όπως είναι φυσιολογικό, θα ενσωματώνουν όλες τις τελευταίες βελτιώσεις που είχαν γίνει στα οχήματα. Προ της παραδόσεως, η αμερικανική πρόταση προβλέπει ότι τα οχήματα θα υποβληθούν σε εκτενές πρόγραμμα επισκευών και συντηρήσεως με ευθύνη του USMC, ώστε κατά την μεταβίβασή τους να είναι απολύτως επιχειρησιακά. Το κόστος προγράμματος, αναμένεται να κινηθεί στο ύψος των 150 εκατ. € περίπου.