Επίλυση των αδικιών Αξκων προελευσης ΑΣΣΥ.(Σειρές 91 92 93 - άρθρο 32 - Ε.Υ. - ηλικιακά όρια)ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

           Συναδέλφισσες - Συνάδελφοι

Ενόψει της ψήφισης του Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας που κατατέθηκε την 09 Φεβρουαρίου 2022 με τίτλο «Για την ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης της Χώρας», η Γραμματεία ΑΣΣΥ της ΠΟΜΕΝΣ, σας υπενθυμίζει ότι υπέβαλλε τις παρακάτω τεκμηριωμένες, εμπεριστατωμένες και στοιχειοθετημένες με επιχειρήματα προτάσεις για τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων που θα θεραπεύουν όλες τις ανισότητες που έχουν προκύψει διαχρονικά ομαλοποιώντας τη ζωή των στελεχών για να επιτευχθεί μεγαλύτερη ισονομία και όπου απαιτείται η αδιαπραγμάτευτη και έμπρακτη αλληλεγγύη. Έτσι προτείνουμε να κατατεθούν τροπολογίες για την:

α. Αποκατάσταση  της βαθμολογικής  εξέλιξης  των  Αξιωματικών  αποφοίτων ΑΣΣΥ,«ΠΟΜΕΝΣ: Αποκατάσταση Βαθμολογικής Εξέλιξης Αξιωματικών Αποφοίτων ΑΣΣΥ» που αφορά του καταταγέντες ΑΣΣΥ 1991, 1992 και 1993 (τάξεων 1993, 1994 και 1995) θιγομένων από την παρ. 26 του άρθρου 18 και την παρ. 11 του άρθρου 47 του Ν.4407/2016 και τους καταταγέντες ΑΣΣΥ 1984 έως 1993 (τάξεων 1986 έως 1995) θιγομένων από την παρ. 26 του άρθρου 18 του Ν.4407/2016 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 32 του Ν.4609/2019, προκειμένου να αποκατασταθεί η Ιεραρχία στις Ένοπλες Δυνάμεις.

β. Βαθμολογική  και  μισθολογική  αποκατάσταση  Αξιωματικών   Ειδικών Καταστάσεων,«ΠΟΜΕΝΣ: Μισθολογική - Βαθμολογική εξέλιξη Αξκών Ειδικών Καταστάσεων εξ ΑΣΣΥ.» προκειμένου οι  προελεύσεως ΑΣΕΙ να έχουν καταληκτικό βαθμό Ταξιάρχου και οι προελεύσεως ΑΣΣΥ να έχουν καταληκτικό βαθμό Συνταγματάρχη, διότι υφίστανται άνιση μεταχείριση, κατά παράβαση της συνταγματικής αρχής της ισότητας, ως οι μόνοι που παραμένουν στάσιμοι στον βαθμό και δεν εξελίσσονται όπως οι Αξιωματικοί των άλλων κατηγοριών.

γ. Ηλικιακά Όρια Αποστρατείας Αξιωματικών Ν.2439/1996, «ΠΟΜΕΝΣ : Μεγάλα προβλήματα στα ηλικιακά όρια αποστρατείας - Πρόταση με επιχειρήματα» διότι κατά τις ετήσιες κρίσεις οι καταλαμβανόμενοι από το όριο ηλικίας του κατεχόμενου βαθμού κρίνονται για αποστρατεία χωρίς να τους δοθεί η δυνατότητα να υπηρετήσουν για να συμπληρώσουν τον μέγιστο αριθμό ετών  συντάξιμης υπηρεσίας και αφορά τους προελεύσεως από ΑΣΕΙ, από ΑΣΣΥ, από μονιμοποιηθέντες Εθελοντές Ν.Δ.445/74 από  μονιμοποιηθείσες Εθελόντριες Ν.705/77 κ.α..

Για τις υπόψη προτάσεις πραγματοποιήθηκαν πολλές συναντήσεις με την Πολιτική Ηγεσία και κατατέθηκαν στη Βουλή Ερωτήσεις και Αναφορές μέσω του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, ώστε να αναληφθούν οι σχετικές ενέργειες από τον Κο ΥΕΘΑ.

Στις Ένοπλες Δυνάμεις η Ηγεσία, η Διοίκηση, η Ιεραρχία και η Πειθαρχία που είναι η βασική στρατιωτική αρετή και η πρωταρχική δύναμη που διατηρεί σε συνοχή το Στρατό, είναι αλληλένδετα και διέπονται από κανόνες.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών - Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ είναι η θεσμική εκπρόσωπος των ε.ε. στελεχών και σας παρακαλεί να προβείτε στην απαιτούμενες ενέργειες για να αποκατασταθεί η Ιεραρχία στις Ε.Δ. η οποία έχει διαταραχθεί επιλύοντας τα προβλήματα σταδιοδρομικής φύσεως, που αναμένουν οι Απόφοιτοι Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) να επιλυθούν μέσα από Νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.  

Εκ της Γραμματείας ΑΣΣΥ: Λγός (ΠΒ) Γκούγκλιας Δημήτριος τηλ. 6978868220 Γραμματέας και Λγός (ΜΧ-ΕΥ) Μητσάκος Νικόλαος τηλ. 6974483724 Τομεάρχης.

Χειριστής θέματος: Αντιπρόεδρος Διοικητικών Θεμάτων και Προσωπικού, Τχης (ΑΠΒ) Θεόδωρος Κουτσίδης τηλ. 6944055135.

Για την Εκτελεστική Γραμματεία