ΥΠΕΘΑ: Νομοθετική πρωτοβουλία για νέου τύπου δελτίου ταυτότητας στελεχών ΕΔΣε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Βασίλης Κεγκέρογλου, με θέμα «Δελτία ταυτότητας στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων ως Ταξιδιωτικά έγγραφα», σας γνωρίζω τα ακόλουθα:

Το ζήτημα, κατά βάση, εκφεύγει των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ) καθώς ο διαγωνισμός διενεργείται με μέριμνα του συνερωτώμενου Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Ως εκ τούτου, δεν είναι δυνατός από μέρους μας ο προσδιορισμός του κόστους και του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του εν λόγω έργου.

Σε κάθε περίπτωση, η ολοκλήρωση έκδοσης της προβλεπόμενης, στο ν.4609/2019 (Α΄67), ΚΥΑ έχει ως προϋπόθεση την ολοκλήρωση του σχετικού διαγωνισμού.

Αναφορικά με την οικονομική επιβάρυνση, με βάση το άρθρο 321 παρ.1 του ν.4781/2021 (Α΄31), το κόστος έκδοσης των διπλωματικών και υπηρεσιακών διαβατηρίων βαρύνει τον φορέα, ο οποίος ζητεί την έκδοσή τους ή τον φορέα στον οποίο υπηρετεί ο αιτούμενος την έκδοση.

Τέλος σας γνωρίζουμε ότι, κατόπιν ενημέρωσής μας από τη Διεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας, εκδηλώνεται, με μέριμνα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, νομοθετική πρωτοβουλία για χορήγηση του νέου τύπου δελτίου ταυτότητας Ελλήνων Πολιτών και στο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, το οποίο μεταξύ άλλων θα υποστηρίζει και υπηρεσίες ψηφιακής διακυβέρνησης.

Κατά τα λοιπά αρμόδιο να σας απαντήσει είναι το συνερωτώμενο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ