ΚΙΝΑΛ: Πρόταση για τα εξοπλιστικά με συμμετοχή της Εθνικής Αμυντικής Βιομηχανίας (ΕΑΒΙ)«Διασφάλιση της διαφάνειας, του δημοσίου συμφέροντος και της συμμετοχής της Εθνικής Αμυντικής Βιομηχανίας (ΕΑΒΙ) στην υλοποίηση των συμβάσεων για τις Φρεγάτες τύπου “FDI HN” και για τα μαχητικά αεροσκάφη RAFALE»

Στο υπό συζήτηση στη βουλή Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας με τίτλο: «Για την ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης της χώρας» κατατέθηκε τροπολογία – προσθήκη στη Βουλή από τους βουλευτές του Κινήματος Αλλαγής, κ. Μιχάλη Κατρίνη, Επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Κινήματος, κ. Βασίλη Κεγκέρογλου, κα Ευαγγελία Λιακούλη, Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, κ. Κωνσταντίνο Σκανδαλίδη, κ. Αχμέτ Ιλχάν και κ. Γιώργο Φραγγίδη, κατόπιν πρότασης του Τομέα Άμυνας, με θέμα “Διασφάλιση της διαφάνειας, του δημοσίου συμφέροντος και της συμμετοχής της Εθνικής Αμυντικής Βιομηχανίας (ΕΑΒΙ) στην υλοποίηση των συμβάσεων για τις Φρεγάτες τύπου “FDI HN” και για τα μαχητικά αεροσκάφη RAFALE”.

Συγκεκριμένα, στην υπόψη τροπολογία αναφέρεται ότι:
Η προμήθεια των φρεγατών τύπου “FDI HN” με τις τρεις συμβάσεις και του Ο/Σ RAFALE με αντίστοιχα τις τρεις συμβάσεις, τα σχέδια των οποίων συμπεριλαμβάνονται στο νομοσχέδιο «Για την ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης της χώρας», συγκεκριμένα:

1. Για την προμήθεια τριών (3) φρεγατών τύπου «FDI HN», του εξοπλισμού (όπλα) τους και την εν συνεχεία υποστήριξή τους (φρεγατών και όπλων).

2. Για την συμπληρωματική προμήθεια έξι (6) μαχητικών αεροσκαφών τύπου “Rafale”, την επέκταση της εν συνεχεία υποστήριξης των μαχητικών και του εξοπλισμού (όπλων) τους και συναφείς υπηρεσίες, εξυπηρετούν μεν το σκοπό της ενίσχυσης της αμυντικής θωράκισης της χώρας, αλλά  με δεδομένο ότι υπάρχουν σημαντικά κενά και με βάση το γεγονός ότι παρακάμπτεται η θεσμική διαδικασία του νόμου 3978/2011 και η ανάγκη να εξασφαλιστεί ή διαφάνεια, το δημόσιο συμφέρον και το αναπτυξιακό κοινωνικό όφελος με τη συμμετοχή επιχειρήσεων της αμυντικής βιομηχανίας της χώρας μας, κρατικών και ιδιωτικών, που έχουν αποκτήσει εμπειρία στα συστήματα υψηλής τεχνολογίας και έχουν τεράστιες δυνατότητες προσφοράς έργου, σχεδίασης και παραγωγής υλικού και υπηρεσιών, προτείνεται:

α. Η προσθήκη των παραγράφων 6 και 7 του τέταρτου άρθρου «Ειδικές ρυθμίσεις» του Ν/Σ.
β. Η προσθήκη της παραγράφου 4 του δωδέκατου άρθρου «Ειδικές ρυθμίσεις» του Ν/Σ.

Με την παράγραφο 6 του τέταρτου άρθρου και την παράγραφο 4 του δωδέκατου άρθρου του Ν/Σ προωθείται η συμμετοχή επιχειρήσεων της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας στην υλοποίηση των συμβάσεων για την προμήθεια των φρεγατών τύπου “FDI HN”, του εξοπλισμού (όπλα) τους και την εν συνεχεία υποστήριξή τους (φρεγατών και όπλων), καθώς και των συμβάσεων για την συμπληρωματική προμήθεια των μαχητικών αεροσκαφών τύπου “Rafale”, την επέκταση της εν συνεχεία υποστήριξης των μαχητικών και του εξοπλισμού (όπλων) τους και συναφείς υπηρεσίες.

Με την παράγραφο 7 του τέταρτου άρθρου του Ν/Σ επιδιώκεται η εξασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος με τη μέγιστη δυνατή διαφάνεια και την εξαμηνιαία ενημέρωση της Επιτροπής Εξοπλιστικών Προγραμμάτων της Βουλής από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας για την πορεία υλοποίησης των συμβάσεων για την προμήθεια των φρεγατών τύπου “FDI HN”, του εξοπλισμού (όπλα) τους και την εν συνεχεία υποστήριξή τους (φρεγατών και όπλων), κατ’ αντιστοιχία υλοποίησης των συμβάσεων για την προμήθεια των Ο/Σ Rafale σε ειδικές συνεδριάσεις για το σκοπό αυτό, στη βάση των διατάξεων της παραγράφου 5 του τέταρτου άρθρου “Λοιπές ρυθμίσεις” του ν.4766/2021.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ
Στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας
«Για την ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης της χώρας» προστίθενται νέοι παράγραφοι όπως παρακάτω:

Στο άρθρο τέταρτο του Ν/Σ, προστίθενται  νέοι παράγραφοι 6, 7, ως εξής:

6. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας μετά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού ενημερώνει εγγράφως τους αντισυμβαλλόμενους που αναφέρονται στις Συμβάσεις των άρθρων: πρώτο, δεύτερο και τρίτο ως ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ για τις επιχειρήσεις του Μητρώου Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού, κρατικές και ιδιωτικές, που τηρείται στην Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων (ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ), στην κατεύθυνση της αξιοποίησής τους για την ανάπτυξη συνεργασίας και ιδίως στο πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου 35 του «άρθρου δεύτερου» του Ν/Σ.

7. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας ενημερώνει την Επιτροπή Εξοπλιστικών Προγραμμάτων της Βουλής για την πορεία υλοποίησης των συμβάσεων του άρθρου πρώτο, δεύτερο και τρίτο σε ειδικές συνεδριάσεις που πραγματοποιούνται για τον σκοπό αυτό, κάθε έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος τους.
Στο άρθρο δωδέκατο του Ν/Σ,  προστίθεται παράγραφος 4, ως εξής:

4. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας μετά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού ενημερώνει εγγράφως τους αντισυμβαλλόμενους που αναφέρονται στις Συμβάσεις των άρθρων: ένατο, δέκατο και ενδέκατο ως ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ για τις επιχειρήσεις του Μητρώου Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού, κρατικές και ιδιωτικές, που τηρείται στην Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων (ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ), προκειμένου να εφαρμοστεί η δυνατότητα αξιοποίησης τους για την ανάπτυξη συνεργασίας και ιδίως στους τομείς:

α. Επισκευών και συντήρησης των αεροσκαφών και των παρελκομένων τους
β. Συντήρησης και ανανέωσης του χρόνου ζωής σε επιλεγμένα πυραυλικά συστήματα των αεροσκαφών και
γ. Εκπαίδευση και μετεκπαίδευση ανθρώπινου δυναμικού.