Αλλαγές στα Κριτήρια των Μεταθέσεων Στελεχών ΕΔΑξιότιμοι  κ.κ.  Υπουργοί,  Αξιότιμοι  κ.κ.  Βουλευτές  της  Διαρκούς Επιτροπής  Εθνικής  Άμυνας  και  Εξωτερικών  Υποθέσεων,  Αξιότιμε  κ.  Γενικέ Γραμματέα, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,

1.    Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών – Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ, ως  νόμιμος θεσμικός εκπρόσωπος των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, λαμβάνοντας υπόψη τις προτάσεις των πρωτοβάθμιων σωματείων της που  υπηρετούν στις Περιφερειακές Ενότητες Αιτωλοακαρνανίας και Ηπείρου (Ε.Σ.Π.Ε.ΑΙΤ. – Ε.Σ.Π.Ε.Η.Π ), επανέρχεται για να αναδείξει τα προβλήματα που έχουν ανακύψει με την έκδοση της νέας Υπουργικής Απόφασης του (γ) σχετικού, που αφορά την Παραμετροποίηση Κριτηρίων Μεταθέσεων των Στελεχών όλων των κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, που συνδέεται με την μοριοδότηση του κάθε στελέχους και είναι άρρηκτα συσχετισμένη με τις τοποθετήσεις – μεταθέσεις των στελεχών οι οποίες διενεργούνται με βάση το εκάστοτε θεσμικό πλαίσιο και τις ισχύουσες πάγιες διαταγές.

2.    Στη νέα Υπουργική απόφαση τροποποιήθηκε η παρ. β (3) από το Άρθρο 10 όπου αναφέρει «Την επιθυμία μετάθεσης σε θέσεις εσωτερικού ή εξωτερικού. Τα στελέχη  που  υποχρεωτικά υπηρετούν στον τόπο προτίμησής τους και επιθυμούν μετάθεση  στο  εξωτερικό,  την  Κύπρο  ή  ΕΥΕ,  εξετάζονται  από  το αρμόδιο Συμβούλιο Μεταθέσεων και για μετάθεση στο εσωτερικό.»

από ,«Την επιθυμία μετάθεσης σε θέσεις εσωτερικού ή εξωτερικού.,» που ίσχυε με την προηγούμενη Υπουργική απόφαση.

3.    Υπενθυμίζεται ότι η διαδικασία δήλωσης φρουρών επιθυμίας καθώς και η επιθυμία μετάθεσης στο Εξωτερικό και Κύπρο, ξεκίνησε για τα στελέχη του Στρατού Ξηράς, πολύ πριν την έκδοση της νέας Υπουργικής Απόφασης (Σεπτέμβριο του 2021) μην έχοντας την δυνατότητα να λάβουν γνώση της αλλαγής που επήλθε στην παρ. β (3) του Άρθρου 10 της νέας Υπουργικής Απόφασης με αποτέλεσμα, μεγάλος αριθμός συναδέλφων που υπηρετούν στον τόπο προτίμησής τους υποχρεωτικά κάνοντας, καθώς ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες που αναφέρονται στη παρ 4 του Άρθρου 2 της Υπουργικής Απόφασης, να κινδυνεύουν με μετάθεση λόγω της παραπάνω αλλαγής.

4.    Η Π.ΟΜ.Ε.Ν.Σ., με το (β) σχετικό έγγραφο της την 14 Δεκεμβρίου 2020, https://www.pomens.gr/enimerosi/epistoles/1378-pomens-parametropoiisi-kritirion-metatheseon-stelexon-p-a, είχε επισημάνει έγκαιρα και ζητούσε την επίλυση της αδικίας για όλους τους στρατιωτικούς που υπηρετούν στο στρατιωτικό Α/Δ του Ακτίου, μιας και οι οργανωτικές μεταβολές που πραγματοποιήθηκαν τα έτη 2017-18 δεν μείωναν το έργο και τις αρμοδιότητες της Μονάδας, αλλά συντελέστηκαν για την καλύτερη εκμετάλλευση των πόρων, μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού. Αυτές είναι άλλωστε οι επίσημες απαντήσεις της παρούσης αλλά και προηγούμενης Πολιτικής Ηγεσίας του ΥΠΕΘΑ.

5.   Με την έκδοση της νέας Υπουργικής απόφασης διαπιστώσαμε με χαρά την ένταξη της νέας ονομασίας (M.Y. FOB ΑΚΤΙΟΝ) στους σχετικούς πίνακες μοριοδότησης, γεγονός που αποδεικνύει απόλυτα το δίκαιο του αιτήματός μας.

6.    Κατόπιν όμως αναλυτικής επεξεργασίας των στοιχείων ανά ειδικότητα, παρατηρούμε ότι:

       α. Στον τομέα Άμυνας – Φρούρησης ενώ αυξήθηκε η μοριοδότηση των ειδικοτήτων με εξειδίκευση «ομάδες στρατιωτικών σκύλων» (ΕΑΦΜΣ, ΟΑΦΜΣ κλπ) και των αερονόμων (ΟΑΣΤΥ), εντούτοις τα στελέχη με εξειδίκευση Αμύνης (ΥΑΔ, ΕΑΑΔ, ΟΑΑΔ κλπ) παρέμειναν στην Ε κατηγορία «Λοιπές Μονάδες – Υπηρεσίες. Ο συγκεκριμένος διαχωρισμός αδικεί το συγκεκριμένο προσωπικό τόσο στο εσωτερικό της επιστασίας, μιας και τα στελέχη των προαναφερθέντων εξειδικεύσεων ασχολούνται με το ίδιο αντικείμενο, όσο και σε πανελλήνιο επίπεδο, αφού λαμβάνουν πολύ λιγότερα μόρια από στελέχη που υπηρετούν σε Μονάδες μικρότερης έκτασης και με λιγότερους διαβαθμισμένους χώρους (π.χ. ΚΕΠ, ΜΣΕΠ, ΣΑ, Α/Απ).

       β. Τα στελέχη με εξειδίκευση Αμύνης που υπηρετούν στην Μ.Υ. FOB AKTION έχουν καθήκοντα σε οπλικό σύστημα, στο οποίο εκπαιδεύονται και αξιολογούνται από τα ανώτερα κλιμάκια σύμφωνα με τις διαταγές της Υπηρεσίας. Είναι σαφής λοιπόν η αδικία στην μοριοδότησή τους και η μη αποκατάσταση αυτής με την τελευταία Υπουργική απόφαση του (γ) σχετικού, έχει δημιουργήσει στα στελέχη αισθήματα απογοήτευσης και οργής.

       γ. Στους πίνακες:

                    1.1.2.  ΑΞΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (Μ),

                    11.9    ΑΞΚΟΙ – ΑΝΘΣΤΕΣ – ΥΠΞΚΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ,

                    11.11  ΑΞΚΟΙ – ΑΝΘΣΤΕΣ – ΥΠΞΚΟΙ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΟΙ,

                    11.14  Αξκοί – Ανθστές – Υπξκοί ΤΥ [(ΤΜΜ), (ΕΜΜΜ), (ΟΜΜΜ)],

δεν έχει συμπεριληφθεί η νέα ονομασία της Μονάδας του Ακτίου (Μ.Υ.FOB AKTION) και συνεπώς τα στελέχη συνεχίζουν να λαμβάνουν τα χαμηλότερα μόρια της τελευταίας κατηγορίας «Λοιπές Μονάδες – Υπηρεσίες». Η συγκεκριμένη αβλεψία των χειριστών του θέματος αδικεί τα στελέχη, ενώ παράλληλα δεν γίνεται πλήρη εφαρμογή των παραδοχών και γενικών κατευθύνσεων της Πολιτικής Ηγεσίας, που αφορούν την διατήρηση του έργου της Μονάδας στα προγενέστερα επίπεδα ως Α/Απ Ακτίου και σε αρκετούς τομείς ως 131ΣΜ.

7.    Επιπρόσθετα επισημαίνουμε τις σημαντικότερες διαπιστώσεις – παραλήψεις γενικού ενδιαφέροντος οι οποίες είχαν καταγραφεί και προταθεί με το (β) όμοιο έγγραφο της ομοσπονδίας μας και δεν αποκαταστάθηκαν όπως παρακάτω:

      α. Στελέχη των ΕΔ μοριοδοτούνται, για την απόκτηση αναγνωρισμένου τίτλου σπουδών (Διδακτορικό, Μεταπτυχιακό, Πτυχίο ΑΕΙ κ.α), Κριτήριο 15, μόνο αν έχει αποκτηθεί κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής υπηρεσίας, αποκλείοντας με αυτό τον τρόπο στελέχη τα οποία διαθέτουν τίτλους σπουδών, ως ανωτέρω, αλλά είχαν την ατυχία να το έχουν αποκτήσει πριν την είσοδο τους στις τάξεις των ΕΔ παρόλο που μοριοδοτήθηκαν για αυτά κατά τις εξετάσεις εισαγωγής (ΕΠΟΠ, ΕΜΘ).


     β. Για την Κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών, κριτήριο 12, προβλέπεται επιπλέον μοριοδότηση μόνο για Αξκούς που υπηρετούν σε διακεκριμένες θέσεις, με αποτέλεσμα, Υπξκοι που σε αρκετές περιπτώσεις καλύπτουν τις εν λόγο θέσεις δεν λαμβάνουν τα απαιτούμενα μόρια καθώς δεν υπάρχει σχετική πρόβλεψη.

     γ. Αποκλείονται από την διεκδίκηση μιας θέσης εξωτερικού ή Κύπρου, Αξιωματικοί προερχόμενοι εξ Ανθστών μιας και παραμένει ως βασικό κριτήριο για όλες τις θέσεις ο ένας (1) χρόνος επιτελικής εμπειρίας ως Αξκού, ακόμη και για κάλυψη θέσεων που σχετίζονται με επιτελικούς σχηματισμούς του εξωτερικού ή της Κύπρου.

              Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμε κ. Γενικέ Γραμματέα, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,

8.    Κατόπιν όλων των παραπάνω και προκειμένου να αποκατασταθούν οι αδικίες στην μοριοδότηση των στρατιωτικών που  προαναφέρθηκαν, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών – Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ. προτείνει:

       α. Εφαρμογή της παρ. β (3) του Άρθρου 10 της νέας Υπουργικής Απόφασης με τις μεταθέσεις του έτους 2023 ή να δοθεί η δυνατότητα στα στελέχη να υποβάλουν εκ νέου  νέες  δηλώσεις φρουρών επιθυμίας εσωτερικού και εξωτερικού, καθώς η αλλαγή έγινε μετά τις δηλώσεις φρουρών επιθυμίας για το προσεχές έτος και δεν ήταν δυνατό να γνωρίζουν τις αλλαγές που επήλθαν με την έκδοση της νέας Υπουργικής Απόφασης.

        β. Άμεση διόρθωση των αδικιών στις συγκεκριμένες προαναφερθείσες ειδικότητες των στρατιωτικών της Μ.Υ. FOB AKTION, με ένταξη τους, τουλάχιστον στην Γ Κατηγορία, ώστε να μην υπάρχει ο διαχωρισμός του προσωπικού σε καθεστώς μοριοδότησης των δύο (2) ταχυτήτων. Η θέση της Πολιτικής Ηγεσίας για τις οργανωτικές μεταβολές του στρατιωτικού Α/Δ Ακτίου ήταν ξεκάθαρη και συγκεκριμένη.

        γ. Μοριοδότηση όλων των αναγνωρισμένων τίτλων σπουδών ανεξαρτήτου χρόνου απόκτησής του.

        δ. Επιπλέον μοριοδότηση και για τους Υπξκούς που υπηρετούν σε διακεκριμένες θέσεις. Αφού το κριτήριο 12 αφορά κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών, θα πρέπει κάθε στέλεχος, ανεξαρτήτου βαθμού,  που καλύπτει τέτοιου είδους ανάγκες να λαμβάνει τα επιπλέον μόρια της κάθε θέσης.

        ε. Τροποποίηση της παρ. 1 α (10), της προσθήκης 5, του παραρτήματος Γ ως εξής: «(10) Επιτελική Εμπειρία: Για όσες θέσεις εξωτερικού και Κύπρου Αξκών προερχομένων εξ Ανθστών, κρίνεται απαραίτητο με βάση τις αρμοδιότητες – καθήκοντα, θα απαιτείται επιτελική εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους ως Αξκού.»

9.    Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών – Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ. όπως έχει αποδείξει κατ’ επανάληψη, θα συνεχίσει να πορεύεται με σοβαρότητα και υπευθυνότητα, με αποτελεσματικές παρεμβάσεις σε ανώτατα θεσμικά επίπεδα, καταθέτοντας συγκεντρωτικά τις προτάσεις της έως ότου επιλυθούν και τα λοιπά προβλήματα που υπάρχουν στην Υπουργική Απόφαση για την Παραμετροποίηση Κριτηρίων Μεταθέσεων Στελεχών Ενόπλων Δυνάμεων, με απώτερο σκοπό την εξάλειψη των  χρόνιων αδικιών  στα  πλαίσια  της δικαιοσύνης, των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης αντιμετωπίζοντας τις όποιες  διακρίσεις.

10.  Επίσης σας  υπενθυμίζουμε ότι με  τα (δ), (ε) και (στ) σχετικά έγγραφά μας

https://www.pomens.gr/enimerosi/epistoles/1739-pomens-amesi-epilysi-provlimaton-stin-parametropoiisi-kritirion-metatheseon

https://www.pomens.gr/enimerosi/epistoles/1792-pomens-parametropoiisi-kritirion-metatheseon-stelexon-adikies-pou-xrizoun-ameson-diorthoseon

https://www.pomens.gr/enimerosi/epistoles/1799-pomens-parametropoiisi-kritirion-metatheseon-stelexon-adikies-pou-xrizoun-ameson-diorthoseon-meros-deftero

σας έχουμε υποβάλλει τεκμηριωμένες προτάσεις για σοβαρά προβλήματα που προκύπτουν από την άμεση εφαρμογή της νέας Υπουργικής Απόφασης του (γ) σχετικού από το 2022 και αφορούν την παραμετροποίηση των κριτηρίων μεταθέσεων  στελεχών που συνδέονται με την μοριοδότηση του κάθε στελέχους και είναι άρρηκτα συσχετισμένες με τις τοποθετήσεις – μεταθέσεις.

11.   Εισηγητές θέματος: Θεοδώρου Γεώργιος Πρόεδρος Ε.Σ.ΠΕ. ΗΠΕΙΡΟΥ τηλ 6937453787, Χονδρογιάννης Βασίλειος τηλ 6983505262 Πρόεδρος Ε.Σ.Π.Ε Αιτολοακαρνανιας.

12.   Χειριστής θέματος: Αντιπρόεδρος Διοικητικών Θεμάτων και Προσωπικού, Τχης (ΑΠΒ) Κουτσίδης Θεόδωρος τηλ. 6944055135.

                                                                                                                       
Μετά τιμής
Για το Διοικητικό Συμβούλιο