Επιτελική ανάλυση! Τι δείχνει ότι η Τουρκία ανεβάζει ξανά το θερμόμετρο και την πιθανότητα θερμού επεισοδίου στο Αιγαίο"Η Ελλάδα θα πρέπει να απαντήσει ανάλογα με έναν από τους παρακάτω τρόπους

Το τελευταίο χρονικό διάστημα διαπιστώνουμε μια προσπάθεια  των Τούρκων βάσει της οποίας, εμμένουν στο ότι στα νησιά του Αιγαίου και των Δωδεκανήσσων  βρίσκονται  κατά παράβαση  Διεθνών Συνθηκών δυνάμεις του Ελληνικού Στρατού.

Παναγιώτης Νάστος

Ισχυρίζονται ότι θα πρέπει να είναι αποστρατικοποιημένα γιατί σε αντίθετη περίπτωση δεν θα ισχύουν οι υπογραφείσες Συνθήκες βάσει των οποίων δόθηκαν στην Ελλάδα και συνεπώς ούτε λίγο ούτε πολύ θα πρέπει να τα πάρει στην κατοχή της η Τουρκία.

To καθεστώς των νησιών μας
Αναφορικά με το σκέλος το τι προβλέπουν οι συνθήκες Ειρήνης της Λωζάννης 1923, Μοντραί 1936 και του Παρισιού 1947 που επικαλούνται  οι Τούρκοι  διαστρεβλώνοντας την αλήθεια  για την αποστρατικοποίηση ή όχι  των νησιών μας, απαντάμε τα εξής :

1. Λήμνος-Σαμοθράκη-Ίμβρος-Τένεδος-Λαγούσαι Νήσοι
Η συνθήκη της Λωζάννης 1923, πράγματι επιβάλλει καθεστώς ολικής αποστρατικοποίησης στα  παραπάνω νησιά. Όμως με τη Σύμβαση του Μοντραί 1936 επιτρέπεται ο επαναξοπλισμός της ζώνης των Στενών, ενώ στο προοίμιο της εν λόγω νεώτερης χρονικά Συμβάσεως αναφέρεται ρητά ότι αυτή υποκαθιστά τη Σύμβαση της Λωζάννης.

Προς επίρρωσιν των ανωτέρω υπάρχει επιστολή της 6ης Μαϊου 1936 του Πρέσβη της Τουρκίας στην Αθήνα, Ρουσέν Εσρέφ, πρός τον τότε Έλληνα Πρωθυπουργό Ιωάννη Μεταξά  όπου ρητά αναφέρει:

"Κατ΄ εντολή της Κυβέρνησης μου, είμαστε εξ ολοκλήρου σύμφωνοι όσον αφορά την στρατικοποίηση αυτών των δύο νησιών Λήμνου και Σαμοθράκης ταυτόχρονα με τον εξοπλισμό των Στενών".

Αλλά και ο Τούρκος ΥΠΕΞ, Ρουστού Αράς, στην τουρκική βουλή (Εθνοσυνέλευση), κατά τη διαδικασία της κυρώσεως της Συμβάσεως του Μοντραί είχε δηλώσει επί λέξει:

"Οι διατάξεις που αναφέρονται στα νησιά Λήμνος και Σαμοθράκη, τα οποία ανήκουν στη φίλη και γείτονα Ελλάδα και ήσαν αποστρατικοποιημένα βάσει των σχετικών διατάξεων της Σύμβασης της Λωζάννης καταργούνται και αυτές από τη Σύμβαση του Μοντραί".

Και τέλος είναι ή δεν είναι νομική αυθαιρεσία η ερμηνεία από την Τουρκία, ότι οι υποχρεώσεις αποστρατικοποίησης ισχύουν για τη Λήμνο και τη Σαμοθράκη που ανήκουν στην Ελλάδα, αλλά όχι για την Ίμβρο, την Τένεδο και τις Λαγούσες Νήσους που ανήκουν στην Τουρκία;

Σημειωτέον ότι τώρα στην Ίμβρο εδρεύει Σύνταγμα Τούρκων Καταδρομών και στην Τένεδο Λόχος Τούρκων Καταδρομών.

2. Λέσβος-Χίος-Σάμος-Ικαρία
Η Συνθήκη της Λωζάννης 1923 δεν αναφέρει πουθενά κάποιον περιορισμό σε πάσης φύσεως στρατιωτικό έργο (ραντάρ κλπ) ούτε  σε αεροπορικές βάσεις, αλλά ούτε και σε κάποια ειδική διαδικασία ελέγχου του αριθμού των στρατιωτικών και αστυνομικών δυνάμεων.

Ρηματικά μάλιστα αναφέρει ότι "Αι ελληνικαί στρατιωτικαί δυνάμεις εν ταις ειρημέναις νήσοις θα περιορισθώσι εις τον συνήθη αριθμόν των δια την στρατιωτικήν υπηρεσίαν καλουμένων, οίτινες δύνανται να εκγυμνάζονται επιτόπου, ως και εις δύναμιν χωροφυλακής και αστυνομίας ανάλογον πρός την εφ΄ολοκλήρου του ελληνικού εδάφους υπάρχουσα τοιαύτην".  (άρθρο 13)

3. Δωδεκάνησα (Συνθήκη Παρισίων 1947)
Σύμφωνα με το άρθρο 15 της Συνθήκης της Λωζάννης, “Η Τουρκία παραιτείται υπέρ της Ιταλίας παντός δικαιώματος και τίτλου επί των κάτωθι απαριθμουμένων νήσων, τουτέστι της Αστυπαλαίας, Ρόδου, Χάλκης, Καρπάθου, Κάσσου, Τήλου, Νισύρου, Καλύμνου, Λέρου, Πάτμου, Λειψούς, Σύμης και Κω, των κατεχομένων νυν υπό της Ιταλίας και των νησίδων των εξ αυτών εξαρτωμένων, ως και της νήσου Καστελλορίζου”.

Περαιτέρω, το άρθρο 14 της Συνθήκης Ειρήνης των Παρισίων (10.12.1947) προβλέπει: «Η Ιταλία εκχωρεί εις την Ελλάδα εν πλήρει κυριαρχία τας νήσους της Δωδεκανήσου τας κατωτέρω απαριθμουμένας, ήτοι: Αστυπάλαιαν, Ρόδον, Χάλκην, Κάρπαθον, Κάσον, Τήλον, Νίσυρον, Κάλυμνον, Λέρον, Πάτμον, Λειψών, Σύμην, Κω και Καστελλόριζον, ως και τας παρακειμένας νησίδας».

Η Τουρκία δεν ήταν διάδικο μέλος στη Συνθήκη των Παρισίων.
 
Τέλος η Ελλάδα επικαλείται το άρθρο 51 του Χάρτη του ΟΗΕ με το οποίο επικαλείται το δικαίωμα της στη νόμιμη άμυνα και για αυτόν το λόγο προέβη στις αναγκαίες αμυντικές προπαρασκευές της στα νησιά της που θα της επιτρέψουν να ασκήσει το δικαίωμα της της νόμιμης αυτοάμυνας.

Οι Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις που βρίσκονται στα μικρασιατικά παράλια
 
Η Τουρκία διατηρεί στα μικρασιατικά παράλια εκτός της Στρατιάς του Αιγαίου, τις άμεσες εφεδρείες της, δυνάμεις και μέσα του τουρκικού πολεμικού ναυτικού, της πολεμικής αεροπορίας, της Στρατοχωροφυλακής, Ειδικές δυνάμεις του τουρκικού ΓΕΕΘΑ, της αεροπορίας στρατού, της Διοίκησης Ασφαλείας ακτών και Μονάδες UAV,  που έχουν ως αποστολή την κατάληψη νησιών μας. 

Συνεπώς η  Στρατιά Αιγαίου αποτελεί ένα μικρό μέρος του συνολικού όγκου και μέσων των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων που έχουν την συγκεκριμένη αποστολή.

 Η διάταξη των προαναφερθέντων τουρκικών δυνάμεων στα μικρασιατικά παράλια, έχει ως εξής:

1. Στρατιά Αιγαίου ή αλλιώς 4η Στρατιά με έδρα την Σμύρνη
Οργανικές Μονάδες

7 ΤΑΞΚΔ (7η Ταξιαρχία Καταδρομών), με έδρα το Izmit (Νικομήδεια)
19 ΤΑΞΚΔ (-2) με έδρα το Edremit (Αδραμύτιο), ενώ μία Μοίρα της εδρεύει στο Ezine και άλλη μία στο Burhaniye
11 ΤΑΞΚΔ (-2) με έδρα το Denizli
Υποδιοίκηση επιπέδου Συντάγματος της 11ΤΑΞΚΔ με έδρα το Aydin (Αϊδίνιο)
57 ΤΑΞΠΒ (57η Ταξιαρχία Πυροβολικού) με έδρα την Μπόρνοβα
ΤΑΞΠ/Ν (Ταξιαρχία Πεζοναυτών) με έδρα τη Foca (Φώκαια)
Σε περίοδο επιχειρήσεων αναλαμβάνει Υπό Διοίκηση (ΥΔ) την Ταξιαρχία Πεζοναυτών που εδρεύει στη Foca (Φώκαια), η οποία υπάγεται εν ειρήνη στην Διοίκηση Ναυτικών Δυνάμεων

2. 4ο  Σώμα Στρατού (Εφεδρεία) με έδρα το Mamak (Πλησίον Άγκυρας)
 
1ΤΑΞΚΔ –Αλεξιπτωτιστών με έδρα το Kayseri (Καισάρεια)
2 ΤΑΞΚΔ με έδρα το Bolu (ΒΔ της Άγκυρας)
28 Μ/Κ ΤΑΞ (28η Μηχανοκίνητη Ταξιαρχία) με έδρα Cankiri ΒΑ Άγκυρας
58ΤΑΞΠΒ (58η Ταξιαρχία Πυροβολικού) με έδρα το Polatli Δυτικα Άγκυρας

3. Αεροπορία Στρατού

Σχολή Αεροπορίας Στρατού με έδρα την Isparta (Ισπάρτα), Βορείως Καστελορίζου.
Η Σχολή Αεροπορίας Στρατού διαθέτει περίπου 180 πτητικά μέσα
Η εν λόγω Σχολή είχε έδρα την Άγκυρα, αλλά μετά το πραξικόπημα του 2016 και του γεγονότος ότι στελέχη της συμμετείχαν ενεργά σε αυτό, ο Ερντογάν έδωσε διαταγή για την μετακίνησή της στην Ισπάρτα
3ΣΑΣ (3ο Σύνταγμα Αεροπορίας Στρατού) με έδρα το Gaziemir (πλησίον Σμύρνης)

4. Σχολή και Κέντρο Εκπαιδεύσεως Ορεινών Καταδρομών επιπέδου Μεραρχίας
Με έδρα το Egirdir, ΒΑ και πλησίον Isparta (Ισπάρτα)

5. Διοίκηση Ειδικών Δυνάμεων του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων (Σώμα Στρατού) Bordo Bereli) με έδρα την Άγκυρα

Αποτελείται από:
1 Μεραρχία Επιστρατευτικού ελέγχου
3 Ταξιαρχίες Ειδικών Δυνάμεων
1 Σύνταγμα Ειδικού Αεροπορικού Συγκροτήματος
1 Σύνταγμα Πολιτικοστρατιωτικής Συνεργασίας
1 Σύνταγμα Εκπαίδευσης (Σχολή Ειδικών Δυνάμεων)
1 Σύνταγμα Υπολογιστικής Λογιστικής
Κέντρο Ειδικής Εκπαίδευσης Ειδικών Δυνάμεων των Bordo Bereli, με έδρα το Aksaz (έναντι Ν. Ρόδου)
Σύνταγμα Έρευνας-Διάσωσης Μάχης των Bordo Bereli με έδρα τη Σμύρνη και κλιμάκιο στον κόλπο του Guluk

6. Στρατοχωροφυλακή

Διοίκηση Περιοχής Επιπέδου Μεραρχίας Στρατοχωροφυλακής με έδρα το Aydin (Αϊδίνιο)
Λόχος Αεροπορίας  Στρατοχωροφυλακής με έδρα το Aydin (Αϊδίνιο)
1ο Τάγμα Εκπαιδεύσεως Στρατοχωροφυλακής με έδρα το Aydin (Αϊδίνιο)
Τάγμα Εκπαιδεύσεως Διαβιβάσεων Στρατοχωροφυλακής με έδρα το Seferihisar (περιοχή κόλπου Doganbey βορείως Ν. Σάμου)
2ΤΑΞΚΔ-ΣΧ (2η Ταξιαρχία Καταδρομών Στρατοχωροφυλακής) με έδρα τη Bornova (Βορείως Σμύρνης)
7ΣΚΔ-ΣΧ– ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ, (7ο Σύνταγμα Εκπαιδεύσεως Καταδρομών Στρατοχωροφυλακής) με έδρα τη Foca (Φώκαια)
6ΣΚΔ-ΣΧ (6ο Σύνταγμα Εκπαιδεύσεως Καταδρομών Στρατοχωροφυλακής με έδρα το  Kirkagac (ΒΑ Foca)
3ο Τάγμα Εκπαιδεύσεως Στρατοχωροφυλακής   με έδρα το Ezine (Βορείως Ν.Λέσβου)
116ο Σύνταγμα Εκπαιδεύσεως Στρατοχωροφυλακής με έδρα το Canakale (στην είσοδο του Ελλησπόντου)

7. Πολεμικό Ναυτικό Τουρκίας στα μικρασιατικά παράλια

Διοίκηση Νότιας Θαλάσσιας περιοχής με έδρα τη Σμύρνη

Διοίκηση Συγκροτήματος Αμφίβιας Αποστολής με έδρα τη Foca (Φώκαια)
Διοίκηση Αποβατικών πλοίων με έδρα τη Foca (Φώκαια)
ΤΑΞΠ/Ν (Ταξιαρχία Πεζοναυτών) με έδρα τη Foca (Φώκαια)
Διοίκηση Πλοίων Συνοδείας και Ναυτικής περιπολίας με έδρα τη Foca (Φώκαια)
Διοίκηση Δυτικού Συγκροτήματος με έδρα τη Foca (Φώκαια)
Συγκρότημα Βατραχανθρώπων Επιθετικών Αποστολών (SAT) με έδρα τη Foca (Φώκαια)
Συγκρότημα Βατραχανθρώπων Αμυντικών Αποστολών (SAS) με έδρα τη Foca (Φώκαια)
 

Διοίκηση Νοτίου Συγκροτήματος με έδρα το Aksaz (έναντι Ν. Ρόδου)

Συγκρότημα Βατραχανθρώπων Επιθετικών Αποστολών (SAT) με έδρα το Aksaz (έναντι Ν. Ρόδου)
Συγκρότημα Βατραχανθρώπων Αμυντικών Αποστολών (SAS) με έδρα το Aksaz (έναντι Ν. Ρόδου)
Βάση μη επανδρωμένων Αεροσκαφών Ναυτικού στο Α/Δ (αεροδρόμιο) του Dalaman (έναντι Ν. Ρόδου)
Βάση Αεροπορίας Ναυτικού στο Α/Δ (αεροδρόμιο) του Dalaman (έναντι Ν. Ρόδου)
Βάση μη επανδρωμένων Αεροσκαφών Ναυτικού στο Canakkale στην είσοδο του Ελλησπόντου
Βάση Αεροπορίας Ναυτικού στο Canakkale στην είσοδο του Ελλησπόντου

8. Πολεμική Αεροπορία

Διοίκηση Πολεμικής Αεροπορικής Δύναμης και Αντιαεροπορικής Αντιπυραυλικής Άμυνας με έδρα το Eskisehir (Εσκισεχίρ)
Διοίκηση Αεράμυνας με έδρα το Eskisehir (Εσκισεχίρ)
1η Κύρια Αεροπορική βάση με έδρα το Eskisehir (Εσκισεχίρ)
201 Μοίρα Έρευνας Διάσωσης και Έρευνας-Διάσωσης Μάχης με έδρα το Eskisehir (Εσκισεχίρ)
12η Κύρια Αεροπορική βάση Εναέριων Μεταφορών με έδρα το Α/Δ (Αεροδρόμιο) Erkilet στο Kayseri (Καισάρεια)
Ταξιαρχία εκπαιδεύσεως οπλιτών Αεροπορίας με έδρα την Kutahya (Κιουτάχεια νοτίως Εσκισεχίρ)
Αεροπορική βάση στο Afyon
Αεροπορική βάση στο Cardak/Denizli
3η Κύρια αεροπορική βάση στην Konya
Αεροπορική βάση στο Dalaman
Βάση μη επανδρωμένων Αεροσκαφών στο Α/Δ (αεροδρόμιο) του Dalaman (έναντι Ν. Ρόδου)
Αεροπορική βάση στο Imsik (έναντι Ν.Κώ)
Διοίκηση Αεροπορικής Εκπαίδευσης με έδρα το Gαziemir πλησίον Σμύρνης
203 Μοίρα Έρευνας Διάσωσης και Έρευνας Διάσωσης Μάχης με έδρα τη Σμύρνη
2η Κύρια βάση Αεροπορικής εκπαίδευσης πτήσεως με έδρα το Cigli βορείως Σμύρνης
Αεροπορική βάση στο Akhisar
Αεροπορική βάση στο Yenisehir
6η Κύρια Αεροπορική βάση στη Bandirma
9η Κύρια Αεροπορική βάση στο Balikesir

9. Διοίκηση Ασφαλείας Ακτών

Διοίκηση Περιοχής Θάλασσας Αιγαίου με έδρα τη Σμύρνη
Διοίκηση Αεροπορίας Ασφαλείας Ακτών με έδρα τη Σμύρνη
Ομάδες   Ειδικών επιχειρήσεων Ακτών με έδρα τη Σμύρνη
Συγκρότημα Σμύρνης
Συγκρότημα Canakkale
Συγκρότημα Βορείου Αιγαίου (Αϊβαλί)
Συγκρότημα Νοτίου Αιγαίου (Mugla)
Διοίκηση Εκπαιδεύσεως με έδρα την Antalya
Συγκρότημα Αεροπορίας Ασφαλείας Ακτών με έδρα την Antalya
Συγκρότημα Antalya

Από την ανωτέρω λεπτομερειακή διάταξη των τουρκικών δυνάμεων στα μικρασιατικά παράλια διαπιστώνονται τα παρακάτω:

Το αεροπορικό κέντρο βαρύτητας της Τουρκίας είναι το Eskisehir, αφού από εκεί διοικούνται τόσο τα αεροπορικά μέσα της πολεμικής αεροπορίας, όσο και τα αντιαεροπορικά της όπλα.

Επίσης υπάρχουν αρκετά αεροδρόμια μετασταθμεύσεως από Σμύρνη και νοτιότερα

Το θαλάσσιο κέντρο βαρύτητας στης Τουρκίας είναι από την περιοχή της Σμύρνης και νοτιότερα, με έμφαση στην περιοχή του Aksaz (έναντι Ν. Ρόδου) πρωτίστως και της Antalya δευτερευόντως.

Ιδιαίτερα η ευρύτερη περιοχή του Αϊδινίου-Aksaz-Antalya-Isparta-Egirdir παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αφού πλήν της Διοίκησης Νοτίου Συγκροτήματος με έδρα το Aksaz (έναντι Ν. Ρόδου), βρίσκονται η Σχολή Αεροπορίας Στρατού με έδρα την Isparta (Ισπάρτα) Βορείως Καστελορίζου, η Σχολή-Κέντρο Εκπαιδεύσεως Ορεινών Καταδρομών επιπέδου Μεραρχίας με έδρα το Egirdir ΒΑ και πλησίον Isparta (Ισπάρτα), η 11 ΤΑΞΚΔ (-2) με έδρα το Denizli και η Υποδιοίκηση επιπέδου Συντάγματος της 11ΤΑΞΚΔ με έδρα το Aydin (Αϊδίνιο), η Διοίκηση Περιοχής Επιπέδου Μεραρχίας Στρατοχωροφυλακής με έδρα το Aydin (Αϊδίνιο) και ο Λόχος Αεροπορίας  Στρατοχωροφυλακής με έδρα το Aydin (Αϊδίνιο).

Διαπιστώνεται ότι στην εν λόγω περιοχή παρουσιάζεται μια υπερσυγκέντρωση ελικοπτέρων και Καταδρομέων ταυτόχρονα, γεγονός που αποτελεί σαφέστατη ένδειξη ότι αποτελεί μια ευρεία βάση για διεξαγωγή ευρείας κλίμακας αεροκίνητων επιχειρήσεων κατά των Δωδεκανήσων.

Επίσης στο Kayseri (Καισάρεια) είναι η έδρα της 12ης Κύριας Αεροπορικής βάσης Εναέριων Μεταφορών με έδρα το Α/Δ (Αεροδρόμιο) , αλλά και η έδρα της 1ης ΤΑΞΚΔ-Αλεξιπτωτιστών. Το γεγονός αυτό σημαίνει ότι υπάρχει δυνατότητα αιφνιδιαστικής  αερομεταφερόμενης ενέργειας σε βάρος νησιού μας.

Η Στρατιά Αιγαίου διαθέτει ουσιαστικά 4 Ταξιαρχίες Καταδρομών (τις 3 οργανικές της και την Ταξιαρχία Καταδρομών της 2ΤΑΞΚΔ-ΣΧ (2ης Ταξιαρχίας Καταδρομών Στρατοχωροφυλακής) με έδρα τη Bornova (Βορείως Σμύρνης), καθώς και 2 Συγκροτήματα SAT και 2 Συγκροτήματα SΑS.

Δύνανται να ενισχυθούν σε σύντομο χρονικό διάστημα με άλλες 2 ΤΑΞΚΔ του 4ου ΣΣ, την 1ΤΑΞΚΔ –Αλεξιπτωτιστών με έδρα το Kayseri (Καισάρεια) και την 2 ΤΑΞΚΔ με έδρα το Bolu (ΒΔ της Άγκυρας), καθώς επίσης και με 3ΤΑΞΚΔ (Bordo Bereli) από την Άγκυρα.

Οι παραπάνω λίαν επίλεκτες δυνάμεις μαζί με την ΤΑΞΠ/Ν (Ταξιαρχία Πεζοναυτών με έδρα τη Foca), αποτελούν πολύ μεγάλη απειλή κατά των νησιών μας.

Διαπιστώσεις-Συμπεράσματα
Μετά τα παραπάνω εύκολα κανείς αντιλαμβάνεται ότι οι Τούρκοι αποσκοπούν να πάρουμε το στρατό από τα νησιά μας προκειμένου να τα καταλάβουν άμεσα

Τελευταία μάλιστα οι Τούρκοι  εκτός των μέχρι πρότινος παραβιάσεων του ΕΕΧ και υπερπτήσεων σε νησιά -νησίδες-βραχονησίδες, έχουν προσθέσει και τα drone Bayraktar στο έργο τους

Διαφαίνεται ότι  με τα παραπάνω οι Τούρκοι στην παρούσα φάση άρχισαν να  δοκιμάζουν επιχειρησιακά στο Αιγαίο, την διαλειτουργικότητα μαχητικών αεροσκαφών, αεροσκαφών συλλογής πληροφοριών και drones Bayraktar.

Η Ελλάδα θα πρέπει να απαντήσει ανάλογα με έναν από τους παρακάτω τρόπους:
1.Παρεμβολή επικοινωνιών των τουρκικών drone με  το επίγειο τουρκικό κέντρο ελέγχου, με αποτέλεσμα την πτώση τους.

2.Παρεμβολή επικοινωνιών των τουρκικών drone με  το επίγειο τουρκικό κέντρο ελέγχου και ανάληφη του ελέγχου του από εμάς, προκειμένου να το προσγειώσουμε για εξέταση σε φίλιο αεροδρόμιο.

3. Κατάρριψή του με πυρά.

Επισημαίνουμε  τέλος ότι η αναχαίτιση των Bayraktar καθίσταται   κοστοβόρος για την Ελλάδα χωρίς να υπάρχει το ανάλογο χρηματικό αντίτιμο στους Τούρκους.

Κλείνω λέγοντας ότι η κατάσταση στην Ουκρανία, η κακή οικονομική κατάσταση της Τουρκίας και η δημοσκοπική πτώση του Ερντογάν είναι πολύ πιθανό, να οπλίσουν το χέρι του Ερντογάν στο Αιγαίο, προκαλώντας θερμό επεισόδιο, προκειμένου να παρατείνει το χρόνο διεξαγωγής των εκλογών που είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα χάσει αν διεξαχθούν στην ώρα τους.

Απαιτείται αύξηση της στρατιωτικής επαγρύπνησης σε Αιγαίο και Θράκη.