Το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο δίνει το πράσινο φως για τον εκσυγχρονισμό του αρματικού δυναμικούΣημαντικές είναι οι εξελίξεις που καταγράφονται στο πρόγραμμα εκσυγχρονισμού του αρματικού δυναμικού του Ελληνικού Στρατού (ΕΣ). Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες τις προηγούμενες ημέρες το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο (ΑΣΣ) του Γενικού Επιτελείου Στρατού (ΓΕΣ) έδωσε το πράσινο φως για τον εκσυγχρονισμό του συνόλου των αρμάτων μάχης Leopard 2 A4 και μεγάλου μέρους των Leopard 1 Α5 που υπηρετούν σε Επιλαρχίες Αρμάτων του Δ Σώματος Στρατού του ΕΣ.

Το προσεχές χρονικό διάστημα το πρόγραμμα οδηγείται στο Συμβούλιο Αρχηγών Γενικών Επιτελείων (ΣΑΓΕ) και ακολούθως παίρνει τον δρόμο για τη Βουλή και την αρμόδια επιτροπή.

Το κόστος του προγράμματος για τον εκσυγχρονισμό του συνόλου των αρμάτων μάχης Leopard 2 A4 και μεγάλου μέρους των Leopard 1 Α5 αναμένεται να κυμανθεί από 1.5 δισεκατομμύρια ευρώ έως 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Εκτιμάται με βάση τις τιμές που έλαβε το ΓΕΣ πως απαιτούνται περί τα 450 εκατομμύρια ευρώ για την εγκατάσταση συστημάτων ενεργής προστασίας (Τrophy) στα Leopard 2 A4 τα οποία με βάση τη πρόταση της KMW ως συνέχεια αυτών που ζητήθηκαν από τον ΕΣ μετατρέπει τα Leopard 2 A4 στη πλέον σύγχρονη έκδοση Leopard 2 A7. Για τα Leopard 1 A5 η αναβάθμιση έχει ως κύριο άξονα την εγκατάσταση σύγχρονων σκοπευτικών.


Συγκεκριμένα όπως είχαμε αναφέρει στις 4 Φεβρουαρίου 2022:

Κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα ο ΕΣ ενημερώθηκε με βάση τα όσα ζήτησε σε προγενέστερο χρόνο μέσω επίσημης πρότασης από τη γερμανική KMW. Η πρόταση έρχεται με βάση τα βασικά ζητούμενα από τον ΕΣ τόσο για τον αριθμό όσο και για τις δυνητικές επιλογές εκσυγχρονισμού. Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη απάντηση από πλευράς KMW με επίκεντρο έναν ριζικό εκσυγχρονισμό του ελληνικού αρματικού δυναμικού και ειδικότερα στον εκσυγχρονισμό των αρμάτων μάχης Leopard 2 Α4 και Leopard 1 A5.

Η πρόταση περιλαμβάνει ολικό εκσυγχρονισμό των αρμάτων μάχης Leopard 2 Α4 στο επίπεδο Α7 (τη πλέον σύγχρονη έκδοση) καθώς και σημαντικού αριθμού αρμάτων μάχης (τα οποία υπηρετούν σε Επιλαρχίες Αρμάτων Μάχης του Δ Σώματος Στρατού) Leopard 1 A5 με νέα σκοπευτικά σε αντικατάσταση των υφιστάμενων που κρίνονται ως παρωχημένα. Να τονιστεί πως η πρόταση για τα Leopard 2 Α4 στο επίπεδο Α7 περιλαμβάνει προαιρετική επιλογή για εγκατάσταση ενεργού συστήματος προστασίας ισραηλινής προέλευσης τύπου Trophy. Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τη σύμβαση εγκατάστασης και ολοκλήρωσης συστημάτων Trophy για τον Γερμανικό Στρατό το κόστος για μόλις 17 άρματα ανήλθε στα 45 εκατομμύρια ευρώ. Εύλογα λοιπόν συμπεραίνουμε πως για 183 άρματα μάχης Leopard 2 Α4 με βάση τις παραπάνω τιμές απαιτούνται περί τα 450 εκατομμύρια ευρώ.

Η ίδια πρόταση περιλαμβάνει επταετή σύμβαση τεχνικής υποστήριξης για τα παραπάνω άρματα μάχης καθώς και δημιουργία υποδομής πέμπτου κλιμακίου ώστε ο ΕΣ να είναι σε θέση να εξασφαλίζει πλήρη τεχνική υποστήριξη των αρμάτων μάχης διασφαλίζοντας υψηλές διαθεσιμότητες των αρμάτων. Παράλληλα, αναβαθμίζεται καθοριστικά η εκπαίδευση με τον εκσυγχρονισμό του συνόλου των εξομοιωτών στο Κέντρο Εκπαίδευσης Εξομοιωτών στην Αλεξανδρούπολη. Επομένως είναι μια πρόταση ολοκληρωμένη και με πολλές διαφορετικές επιλογές και δυνατότητες ανάλογα με αυτά που επιθυμεί ο χρήστης και συγκεκριμένα ο ΕΣ.