Παραμετροποίηση Κριτηρίων ΜεταθέσεωνΘΕΜΑ: Παραμετροποίηση Κριτηρίων Μεταθέσεων

ΣΧΕΤ. : Φ.411/12/362832/Σ.8977/26 Νοε 21/ΓΕΕΘΑ

1. Σας αναφέρουμε ότι, κατόπιν εκδόσεως του σχετικού, που αποτελεί απόφαση περί «Καθορισμού Συμβουλίων Μεταθέσεων των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων - Εξειδίκευση των κριτηρίων και λοιπών θεμάτων που αφορούν στις τοποθετήσεις, τις μεταθέσεις και τις αποσπάσεις των αξιωματικών, ανθυπασπιστών και υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων», η Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας – ΕΣΠΕΛ προέβη στην εμπεριστατωμένη μελέτη της, εξετάζοντας την αντικειμενικότητα εφαρμογής της.

2. Συγκεκριμένα οι σημαντικότερες διαπιστώσεις - παραλήψεις οι οποίες καταγράφηκαν, αναλύονται παρακάτω:

α. Σύμφωνα με την παράγραφο Β. 1 (Οικογενειακή Κατάσταση - Τέκνα) του Παραρτήματος «Α», εξαιρούνται της μοριοδότησης τα διαζευγμένα (μετά από γάμο που προέκυψαν τέκνα) Στελέχη, παρά το γεγονός ότι ασκούν γονική μέριμνα και συνεισφέρουν στις ανάγκες ανατροφής των τέκνων τους.

β. Σύμφωνα με την παράγραφο 2 της Προσθήκης «1» του Παραρτήματος «Α», τα Στελέχη που υπηρετούν σε Μονάδες Εκστρατείας λαμβάνουν επιπλέον μοριοδότηση για κάθε μήνα, ανάλογα με το βαθμό ετοιμότητας της Μονάδας τους, χωρίς να υφίσταται ανάλογη πρόβλεψη για τα Στελέχη που υπηρετούν σε Ανεξ. Υπομονάδες Εκστρατείας.

γ. Επί της παραγράφου Α. 2δ (Επίδοση σε Σχολεία - Σχολές) του Παραρτήματος «Α», παρά την διακριτή πρόβλεψη μοριοδότησης του συνόλου των προκεχωρημένων τμημάτων των σχολών Ο-Σ και Ανθστών, στην πράξη δεν καταχωρείται - προσμετράται η αντίστοιχη εκπαίδευση των Στελεχών θεσμού ΕΠΥ - ΟΠΥ.

Δείτε όλη την μελέτη της ΕΣΠΕΛ:


Παραμετροποίηση Κριτηρίων Μ... by enoplos.gr