Λειτουργία Οικημάτων Στέγασης Αξκών – Ανθστών – Υπξκών (ΟΣΕΑΑΥ)]1.   Σας γνωρίζουμε, σε συνέχεια του (δ) σχετικού, ότι για σημαντικό αριθμό συναδέλφων της Πολεμικής Αεροπορίας, με σύζυγο ή παιδί ΑΜΕΑ, εξακολουθεί να υφίσταται το δυσμενές σενάριο επικείμενης αποστέγασης της οικοσκευής τους από τα ΟΣΕΑΑΥ, εν μέσω ανασταλτικών συγκυριών οργάνωσης του οικογενειακού τους προγραμματισμού που προκάλεσε η πανδημία (Covid-19).

2. Κατόπιν τούτου η Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας - ΕΣΠΕΛ προτείνει στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών – ΠΟΜΕΝΣ λόγω του κατεπείγοντος την ενημέρωση της Πολιτικής Ηγεσίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για την κατά προτεραιότητα εξέταση αναστολής εφαρμογής του (β) σχετικού για ένα τουλάχιστον έτος, δρομολογώντας ακολούθως τις οποιεσδήποτε ενέργειες για την κατάργηση του ισχύον θεσμικού πλαισίου θέματος, επιδεικνύοντας την κοινωνική της ευαισθησία. 

3. Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο


Αγαπητά Μέλη

1.   Η Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας – ΕΣΠΕΛ, κατόπιν του (δ) σχετικού, σας ενημερώνει ότι μετά από πρόσφατη απόφαση του κ. Αρχηγού ΓΕΑ Αντιπτεράρχου (Ι) Θεμιστοκλή Μπουρολιά, παρέχεται στις οικογένειες των στρατιωτικών που έχουν την επιμέλεια  Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ), η δυνατότητα παράτασης διαμονής στα Οικήματα Στέγασης (ΟΣΕΑΑΥ) της Πολεμικής Αεροπορίας για έξι (6) επιπλέον μήνες.

2. Η παραπάνω εξέλιξη, αν και προσωρινή διέξοδο στο πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί (αποστέγαση από τα ΟΣΕΑΑΥ, μετά την πάροδο πενταετούς διαμονής), μας γεννά αισιοδοξία και ελπίδα για την ολοκληρωτική επίλυση του, με την επαναφορά του άνευ χρονικού περιορισμού της διάρκειας στέγασης των εν λόγω οικογενειών στα Οικήματα Στέγασης (ΟΣΕΑΑΥ) της Πολεμικής Αεροπορίας.

3. Η ΕΣΠΕΛ, με μια σειρά εγγράφων [(α) έως (γ) σχετικά] αλλά και δια ζώσης ενημέρωσης του απερχόμενου Αρχηγού ΑΤΑ και νυν Αρχηγό ΓΕΑ Αντιπτεράρχου (Ι) Θεμιστοκλή Μπουρολιά, έπραξε το καθήκον της, αναδεικνύοντας τις πτυχές του προβλήματος και ευελπιστώντας στην ευαισθησία της πολιτικής και Στρατιωτικής μας ηγεσίας. 

4. Παρακαλούμε για την ενημέρωση σας.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

1.   Σας αναφέρουμε, σε συνέχεια του (γ) σχετικού, ότι σε υποβληθείσα  πρόταση της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας – ΕΣΠΕΛ για την συνέχιση στέγασης στα ΟΣΕΑΑΥ (πέραν της 5ετίας) των Ενστόλων της Πολεμικής Αεροπορίας, που έχουν σύζυγο ή παιδί ΑΜΕΑ, εξακολουθούν να παραμένουν σε εφαρμογή οι προβλέψεις του (β) όμοιου.

2. Συνέπεια αυτού, η εμφάνιση των πρώτων αποστεγάσεων μέχρι τέλος του μήνα Απριλίου 2021 και εν μέσω συγκυριών που η πανδημία (Covid-19) δεν τους βοηθά προς εξεύρεση κατοικίας για ενοικίαση και πόσο δε άλλο για την μετακόμιση της οικοσκευής τους, συνυπολογίζοντας τα προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζουν σε επίπεδο οικογενείας.

3. Κατόπιν των παραπάνω η Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας - ΕΣΠΕΛ προτείνει στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών – ΠΟΜΕΝΣ την κατεπείγουσα ενημέρωση της Πολιτικής Ηγεσίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για την κατά προτεραιότητα εξέταση αναστολής εφαρμογής του (β) σχετικού για ένα τουλάχιστον έτος, δρομολογώντας ακολούθως τις οποιεσδήποτε ενέργειες για την κατάργηση του ισχύον θεσμικού πλαισίου θέματος, σεβόμενη την ευαίσθητη πλευρά του. 

4. Οι Βουλευτές του Ν. Λάρισας στους οποίους κοινοποιείται το παρόν, παρακαλούνται να πράξουν κατά βούληση, υπό το πρίσμα της κοινωνικής ευαισθησίας των προαναφερθέντων οικογενειών με μέλη ΑΜΕΑ.

5. Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο