Πολεμική Αεροπορία: Τακτικές Κρίσεις Ταξιάρχων 2022-23Το Ανώτατο Αεροπορικό Συμβούλιο Κρίσεων, κατά τις τακτικές κρίσεις έτους 2022-23 έκρινε τους παρακάτω Ταξίαρχους, ως εξής:

1. Διατηρητέοι
α. Ιπτάμενοι
(1) Ιωάννης Βαμβάκος του Τιμόθεου
(2) Κωνσταντίνος Καραμεσίνης του Αντωνίου
(3) Αντώνιος Καρακασίδης του Χρήστου
(4) Δημήτριος Σιδερίδης του Νεοφώτιστου
(5) Γρηγόριος Θεοχαρίδης του Βασιλείου
(6) Ιωάννης Μπιρμπίλης του Ανδρέα
(7) Γεώργιος Γιαπιτζής του Χρήστου
(8) Ανδρέας Σταμούλης του Σταμούλη
(9) Απόστολος Δουκέλλης του Ιωάννη
(10) Νικόλαος Κουρουμάνης του Αστέριου
(11) Σπυρίδων Μαλακάκης του Αριστείδη
(12) Παναγιώτης Βάλσαμος του Αντωνίου
(13) Γεώργιος Τσενεκίδης του Χρήστου
(14) Αλέξανδρος Κεφαλάς του Μιλτιάδη
(15) Χρυσόστομος Κωστόπουλος του Αθανασίου
(16) Παναγιώτης Γεωργακόπουλος του Ηλία
(17) Αθανάσιος Σέξτος του Σταύρου
(18) Κωνσταντίνος Ζολώτας του Βασιλείου
(19) Ευάγγελος Οικονόμου του Γεωργίου
(20) Απόστολος Χόρτης του Φιλίππου
(21) Κωνσταντίνος Μπούζος του Παρασκευά
(22) Δημήτριος Παπαδημητρίου του Ιωάννη
(23) Γεώργιος Λαγουδάκης του Αντωνίου
(24) Πέτρος Ντουλαπτσής του Κωνσταντίνου
(25) Σωτήριος Βλαχοπαναγιώτης του Κωνσταντίνου
β. Μηχανικοί Αεροσκαφών
(1) Δημήτριος Φανάρας του Γεωργίου
(2) Γεώργιος Στάμου του Γερασίμου

γ. Αεροπορικών Εγκαταστάσεων, Αλέξανδρος Συρεγγέλας του Ευαγγέλου

δ. Αεράμυνας
(1) Δημήτριος Διακουμάκος του Πέτρου
(2) Απόστολος Μητσόπουλος του Δημητρίου

ε. Οικονομικοί
(1) Σπυρίδων Ηλιακόπουλος του Γεωργίου
(2) Γεώργιος Γεωργιάδης του Νικολάου

στ. Υγειονομικού Ιατροί
(1) Κωνσταντίνος Γεωργανάς του Δημητρίου
(2) Γεώργιος Κουτσουμπέλης του Χαραλάμπους
(3) Δημήτριος Βουγιουκλάκης του Αντωνίου
(4) Δημήτριος Κωτσάκος του Γεωργίου
ζ. Διοικητικός, Κωνσταντίνος Μπέκος του Δημητρίου
η. Έρευνας – Πληροφορικής, Βασίλειος Χατζηδάκης του Νικολάου

2. Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους:
α. Ιπτάμενοι
(1) Αθανάσιος Πανταζής του Ιωάννη
(2) Παναγιώτης Μπακοδήμας του Γεωργίου
(3) Ιωάννης Σγουράκης του Δημητρίου
(4) Παναγιώτης Ντάρδας του Επαμεινώνδα

β. Μηχανικός Αεροσκαφών, Δημήτριος Μπακάλης του Αριστοτέλη

γ. Τηλεπικοινωνιών – Ηλεκτρονικών, Ανδρέας Αργυρίου του Δημητρίου

δ. Αεράμυνας, Νικόλαος Δερμίκης του Κωνσταντίνου

ε. Υγειονομικού Ιατρός, Θεόδωρος Βασιλάκης του Ευγενίου
στ. Υγειονομικού Φαρμακοποιός, Αθανάσιος Πατσιλής του Δημητρίου
ζ. Υγειονομικού Νοσηλευτικής, Γεωργία-Ευαγγελία Κοτζαμπουζούκη του Αχιλλέα
η. Εφοδιαστής, Μιχαήλ Ιωνάς του Λαζάρου
θ. Μετεωρολόγος, Αθανάσιος Γατόπουλος του Μιχαήλ

3. Προακτέους στον βαθμό του Υποπτέραρχου στην αποστρατεία τους:
α. Ιπτάμενοι
(1) Αθανάσιος Πανταζής του Ιωάννη
(2) Παναγιώτης Μπακοδήμας του Γεωργίου
(3) Ιωάννης Σγουράκης του Δημητρίου
(4) Παναγιώτης Ντάρδας του Επαμεινώνδα

β. Υγειονομικού Ιατρός, Θεόδωρος Βασιλάκης του Ευγενίου
4. Προάγουμε:
α. Ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 του Ν.Δ1400/1973, 16 παρ. 8, 20 παρ. 4ε, 21 παρ. 4α, 5 του Ν.2439/1996 και 91 του Ν.3883/2010, στο βαθμό του Υποπτέραρχου, επειδή κρίθηκαν ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους, τους παρακάτω Ταξίαρχους Μηχανικούς:

(1) Αεροσκαφών, Δημήτριος Μπακάλης του Αριστοτέλη
(2) Τηλεπικοινωνιών – Ηλεκτρονικών, Ανδρέας Αργυρίου του Δημητρίου

β. Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 του Ν.Δ1400/1973, 16 παρ. 8 του Ν.2439/1996, 32 και 91 του Ν.3883/2010, στον βαθμό του Υποπτέραρχου, επειδή κρίθηκαν ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους και ως προακτέοι στον βαθμό του Υποπτέραρχου σε αποστρατεία, τους παρακάτω Ταξίαρχους:
(1) Ιπτάμενοι
(α) Αθανάσιος Πανταζής του Ιωάννη
(β) Παναγιώτης Μπακοδήμας του Γεωργίου
(γ) Ιωάννης Σγουράκης του Δημητρίου
(δ) Παναγιώτης Ντάρδας του Επαμεινώνδα

(2) Υγειονομικού Ιατρός, Θεόδωρος Βασιλάκης του Ευγενίου
γ. Ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 του Ν.Δ1400/1973, 16 παρ. 14, 20 παρ.4ε, 17, 21 παρ.4γ,δ,5 του Ν.2439/1996 και 91 του Ν.3883/2010, στον βαθμό του Υποπτέραρχου, επειδή κρίθηκαν ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους, τους παρακάτω Ταξίαρχους:

(1) Υγειονομικού Φαρμακοποιός, Αθανάσιος Πατσιλής του Δημητρίου
(2) Υγειονομικού Νοσηλευτικής, Γεωργία – Ευαγγελία Κοτζαμπουζούκη του Αχιλλέα