Απαλλαγή Στρατιωτικού Προσωπικού μετά από Εκτέλεση 24ωρης ΥπηρεσίαςΑξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,

1.   Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών - Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.,  ως θεσμικός εκπρόσωπος των εν ενεργεία Στρατιωτικών, επαναφέρει το θέμα που αφορά στην χορήγηση απαλλαγής στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων μετά από 24ωρη εκτέλεση υπηρεσίας, καθόσον έχει παρατηρηθεί ότι πολλές φορές οι Διοικήσεις των Μονάδων δεν χορηγούν την απαλλαγή την επόμενη εργάσιμη ημέρα. 

2.   Ειδικότερα, σύμφωνα με το (α) σχετικό έχει νομοθετηθεί ότι:

«Οι στρατιωτικοί που εκτελούν 24ωρη υπηρεσία διανυκτερεύσεως, τις καθημερινές δικαιούνται απαλλαγής την επόμενη εργάσιμη ημέρα και αυτοί που εκτελούν την ως άνω υπηρεσία Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και τις επίσημες αργίες δικαιούνται απαλλαγής οποιαδήποτε ημέρα εντός της επόμενης εβδομάδας». 

Εντούτοις και σύμφωνα με το (β) σχετικό έγγραφο, της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς (Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Κ), στο προσωπικό της 71 Α/Μ Ταξιαρχίας, δεν χορηγούνται οι προβλεπόμενες απαλλαγές με επίκληση τις δραστηριότητες και τις υποχρεώσεις του Σχηματισμού.

3.   Ωστόσο, είναι επιβεβλημένο να επισημανθεί ότι η ανωτέρω διάταξη αποκλείει δυνητική ρήτρα υπέρ των Διοικήσεων και άρα εκ προοιμίου τις υποχρεώνει στην απαρέγκλιτη τήρηση του λεκτικού του νόμου, ήτοι την χορήγηση της απαλλαγής την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,

4.  Το ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί το πολυτιμότερο ‘’οπλικό σύστημα’’ και τον σημαντικότερο πολλαπλασιαστή ισχύος των Ενόπλων Δυνάμεων. Η εδραίωση ενός καθεστώς δικαίου και τήρησης της νομιμότητας στην εργασιακή καθημερινότητα, αφενός προστατεύει την εμπιστοσύνη των διοικουμένων προς τις Διοικήσεις, αφετέρου επιτυγχάνει μία εύρυθμη διοικητική λειτουργία, η οποία αντανακλάται στην ποιοτική αναβάθμιση του παραγόμενου έργου, και κατά συνέπεια στην εκτέλεση της αποστολής, εξασφαλίζοντας την επιχειρησιακή ετοιμότητα των Μονάδων-Υπηρεσιών και το αξιόμαχο των Ενόπλων Δυνάμεων.

5.  Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών - Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ, ως νόμιμος θεσμικός εκπρόσωπος του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, σεβόμενη την διαχρονική προσφορά των στελεχών στην πατρίδα, οι οποίοι εργάζονται με μεθοδικότητα και ευσυνειδησία, μη φειδόμενοι κόπου και χρόνου, ανταποκρινόμενοι πλήρως και αποτελεσματικά στη δύσκολη και πολυσύνθετη αποστολή τους, θα συνεχίσει να αναδεικνύει οποιαδήποτε παραβίαση των εργασιακών δικαιωμάτων τους, καθώς και τη μη τήρηση της αρχής της νομιμότητας από τις Διοικήσεις, με σκοπό τα στελέχη να μπορούν να επιτελούν απερίσπαστα και στο ακέραιο την αποστολή τους προς την Πατρίδα.

6.  Εισηγητής θέματος, Τομεάρχης Μέριμνας Προσωπικού: Υπλγός (ΠΒ) Αριστείδης Τσάτσαρης, τηλ. 6987 312333.

7.  Χειριστής θέματος, Αντιπρόεδρος Μέριμνας Προσωπικού: Αντισμήναρχος (ΤΣΕ) Νικόλαος Παναγιωτίδης, τηλ. 6983 503377.

Μετά τιμής
Για την Εκτελεστική Γραμματεία