Τέλη Μαρτίου – αρχές Απριλίου οι παραδόσεις των 44 τεθωρακισμένων M1117 σε μονάδεςΑπό Σάββας Δ. Βλάσσης

Τέλη Μαρτίου με αρχές Απριλίου, πρόκειται να παραδοθούν σε μονάδες τα πρώτα 44 Τεθωρακισμένα Τροχοφόρα Οχήματα Αναγνωρίσεως (ΤΤΟΑ) Μ1117 (44) που αφίχθησαν στην Ελλάδα στις 24 Νοεμβρίου 2021. 

Όπως έχει αναφέρει ο ΔΟΥΡΕΙΟΣ ΙΠΠΟΣ, αυτά τα πρώτα οχήματα θα φέρουν οπλισμό από τα αποθέματα του Ελληνικού Στρατού, στο πλαίσιο μιας προσωρινής λύσεως μέχρι την οριστική διευθέτηση του ζητήματος σύμφωνα με τους χειρισμούς του ΓΕΣ. 

Ο κύριος οπλισμός των οχημάτων θα αποτελείται από βαρύ πολυβόλο Μ85 των 12,7 mm, που αποτελούν έκδοση του κλασικού Μ2ΗΒ αλλά ηλεκτρονικής πυροδοτήσεως, η οποία είχε αναπτύχθηκε για τον εφοδιασμό τεθωρακισμένων. Τα συγκεκριμένα όπλα υφίστανται ως απόθεμα από τα αποσυρθέντα άρματα Μ60Α1/Α3 του Ελληνικού Στρατού.

 Όπως έχουμε αναφέρει, από τις 27 Φεβρουαρίου 2020, έχει αποσταλεί συμπληρωματικό αίτημα προς την αμερικανική πλευρά για την παραχώρηση οπλισμού προς χρησιμοποίηση από τα εν λόγω οχήματα, όπως προβλεπόταν σε αμερικανική υπηρεσία. Πρόκειται για πολυβόλο βομβίδων Mk19 των 40 mm και βαρύ πολυβόλο Μ2ΗΒ που συνυπάρχουν στον πυργίσκο Μ48 ενώ εξωτερικώς υφίσταται πρόνοια για πλευρική τοποθέτηση πολυβόλου 7,62 mm.