Εξετάσεις Εισαγωγής σε Στρατιωτικές Σχολές - Χορήγηση Ειδικής ΆδειαςΑξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,

1.   Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών - Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ, σας ενημερώνει κατόπιν σχετικών επιστολών της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων (ΕΣΠΕΕΤΡ) και της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας (ΕΣΠΕΛ) ότι, με το (α) σχετικό δημοσιεύθηκε η Εγκύκλιος με την οποία ρυθμίζονται τα θέματα σχετικά με τις εξετάσεις που καλούνται να υποβληθούν οι ενδιαφερόμενοι εισακτέοι ακαδημαϊκού έτους 2022-23 των στρατιωτικών και συναφών σχολών.

2.    Ειδικότερα το χρονοδιάγραμμα διεξαγωγής των Προκαταρκτικών Εξετάσεων (ΠΚΕ) για εισαγωγή στα ΑΣΕΙ- ΑΣΣΥ για το ακαδημαϊκό έτος 2022-23, μετατίθεται για πρώτη φορά εφέτος, στο δίμηνο Μαρτίου – Απριλίου κατά μεταβολή των έως τώρα συνηθισμένων ημερομηνιών διεξαγωγής των ανωτέρω εξετάσεων, οι οποίες πραγματοποιούνταν το δίμηνο Ιουνίου – Ιουλίου.

3.   Το ΓΕΕΘΑ, με γνώμονα τη μέριμνα του προσωπικού και προς εξυπηρέτηση των στελεχών, που τα τέκνα τους μετέχουν των ανωτέρω διαδικασιών, είθισται στην έκδοση σχετικής οδηγίας, για την χορήγηση ειδικής άδειας διευκόλυνσης.

       Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,

4.   Ως Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών - Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ., παρακαλούμε όπως εξετάσετε και για το τρέχον έτος, τη δυνατότητα έγκαιρης έκδοσης διαταγής χορήγησης ειδικής αδείας, πέραν των προβλεπόμενων, στις/στους συναδέλφους μας, οι οποίες/οποίοι έχουν τέκνα τα οποία θα συμμετάσχουν στις υπόψη Προκαταρκτικές Εξετάσεις, έτσι ώστε να τους παρέχουν τις απαραίτητες διευκολύνσεις καθώς σε πολλές των περιπτώσεων θα χρειαστεί να μετακινηθούν σε διαφορετικές περιοχές από τον τόπο διαμονής τους, προσφέροντας τους παράλληλα την αναγκαία συναισθηματική και ψυχολογική στήριξη.

5.  Χειριστής θέματος, Αντιπρόεδρος Μέριμνας Προσωπικού: Αντισμήναρχος (ΤΣΕ) Νικόλαος Παναγιωτίδης, τηλέφ. 6983503377.

Μετά τιμής
Για το Διοικητικό Συμβούλιο