Προσλήψεις ΕΠ.ΟΠ. ΠΝ ειδικότητας Βοηθού ΝοσηλευτικήςΟ αριθμός των Επαγγελματιών Οπλιτών ειδικότητας Βοηθού Νοσηλευτικής (Β/ΝΟΣ) που θα καταταγούν στο Πολεμικό Ναυτικό το 2022, κατόπιν προκήρυξης, ορίζεται σε 52.

Η δαπάνη που προκαλείται τα έτη 2022-2025 θα καλύπτεται από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται στον προϋπολογισμό του ΓΕΝ, κατ’ έτος. Αυτό προβλέπει κοινή απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών και του υπουργού Εθνικής Άμυνας, που αναρτήθηκε σήμερα στη Διαύγεια (8:08:46) και δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (τεύχος Β’, αρ. φύλλου 925 της 1ης/3ου/2022):