ΓΕΕΘΑ: Έκτακτες Κρίσεις Ανωτάτων Αξιωματικών των ΕΔΤο ΣΑΓΕ κατά την 6η Συνεδρίασή του, της Τρίτης 08 Μαρτίου 2022, έκρινε ως ακολούθως:

1. Στο Στρατό Ξηράς

α. Προήγαγε στο βαθμό του Αντιστρατήγου, για πλήρωση κενών θέσεων, τους:

(1) Υποστράτηγο (ΔΒ) Χούπη Δημήτριο

(2) Υποστράτηγο (ΠΖ) Τσιόπλο Ιωάννη

(3) Υποστράτηγο (ΤΘ) Κωστίδη Γεώργιο

(4) Υποστράτηγο (ΠΖ) Κωνσταντάκο Δημόκριτο

(5) Υποστράτηγο (ΠΖ) Κωστάκογλου Σωτήριο

β. «Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους», τους:

(1) Υποστράτηγο (ΤΘ) Κατσαΐτη Παντελή

(2) Υποστράτηγο (ΠΖ) Τσιπίδη Δημήτριο

(3) Υποστράτηγο (ΠΖ) Κωστάκη Αντώνιο

2. Στο Πολεμικό Ναυτικό

α. Προήγαγε στο βαθμό του Αντιναυάρχου, για πλήρωση κενής θέσης, τον :

(1) Υποναύαρχο (Μ) Παπαδημητρίου Χαρίλαο ΠΝ

3. Στην Πολεμική Αεροπορία

α. Προήγαγε στο βαθμό του Αντιπτεράρχου, για πλήρωση κενών θέσεων, τους:

(1) Υποπτέραρχο (Ι) Χατζήρη Πέτρο

(2) Υποπτέραρχο (Ι) Κελλάρη Κωνσταντίν