Συντάξεις: Η ανατροπή των κεκτημένων, οι αδικίες και η (μη) απασχόληση των απόστρατων!!!Του Νικολάου Αθ. Μπλάνη Αντιστράτηγου Αστυνομίας ε.α.

1. Είδαμε το νομοσχέδιο του ΥΠ.ΕΘ.Α. με το οποίο αυξάνονται τα όρια ηλικίας, θεσπίζεται η 35ετία κ.λ.π.Τα επιπλέον έτη παραμονής αυξάνουν τις συντάξεις των στρατιωτικών και επιλύουν εν πολλοίς το πρόβλημα των χαμηλών συντάξεων, χωρίς όμως να αίρουν τις αδικίες για τους ήδη απόστρατους. Γιατί είχαμε τη δημιουργία συνταξιούχων πολλών ταχυτήτων και όχι μόνο μεταξύ παλαιών και νέων. Ειδικότερα για κάποιους παλαιούς «στρατιωτικούς» που έφυγαν, χωρίς τη θέλησή τους, με λιγότερα των 35 ετών πραγματικής υπηρεσίας και οι οποίοι, με βάση το προηγούμενο καθεστώς, λαμβανομένων υπόψη και των «μάχιμων» ετών, ελάμβαναν πλήρη σύνταξη (35/35) και έτσι δεν επεδίωξαν κανενός είδους διοικητική αποκατάσταση, αφού αποστρατεύθηκαν με τον καταληκτικό βαθμό, έχουμε σήμερα μειωμένες συντάξεις και μεγάλες προσωπικές διαφορές.

2. Η εν λόγω απρόοπτος μεταβολή και ανατροπή κεκτημένων δικαιωμάτων δεν συνάδει με το Κράτος Δικαίου και πρέπει να αποκατασταθεί η αδικία με τη χορήγηση στους εν λόγω αποστρατευθέντες ποσοστού αναπλήρωσης 40 ετών (συνολικά συμπεριλαμβανομένων των πλασματικών), όπως ήδη έχει προταθεί. Το επιβάλλει το δίκαιο και η λογική. Η διάταξη θα έχει μάλλον μεταβατικό χαρακτήρα, αφού οι ήδη υπηρετούντες με τη δυνατότητα παραμονής περισσότερου χρόνου (όπως αναφέρθηκε στην αρχή) συμπληρώνουν το συντάξιμο χρόνο!!!

3. Στην πράξη δηλαδή συνέβαινε ο αξιωματικός με καλή σειρά εξόδου από τις Σχολές, που βρίσκονταν ψηλά (μπροστά) στην Επετηρίδα, να προάγεται ενωρίτερα και να εξαντλεί την ιεραρχία, αποστρατευόμενος με τον καταληκτικό βαθμό. Ο άλλος, που βρίσκονταν στο τέλος της Επετηρίδας, καθυστερούσε να προαχθεί, συγκέντρωνε χρόνο υπηρεσίας και όταν αποστρατεύονταν, ενδεχομένως ως μίνι Ταξίαρχος, κινούσε τη διαδικασία των διοικητικών προσφυγών. Έτσι, ενώ βρίσκονταν εκτός υπηρεσίας, του αναγνωρίζεται ο χρόνος αυτός και λαμβάνει τις προαγωγές. Με αυτό τον τρόπο συγκεντρώνει συντάξιμο χρόνο (επιπλέον 2-3 χρόνια) και τελικά έρχεται να πάρει μεγαλύτερη σύνταξη από τον πρώτο συνάδελφό του, που άσκησε πραγματικά τα καθήκοντα του ανώτερου βαθμού.

4. Εξάλλου με το «νόμο Κατρούγκαλου» απαγορεύθηκε πλήρως εφεξής οποιαδήποτε απασχόληση των συνταξιούχων, χωρίς να θίγεται η σύνταξη και επομένως και των αποστράτων των Ε.Δ. και Σ.Α. Μέχρι τότε προβλεπόταν η δυνατότητα μερικής απασχόλησης στις Σχολές-Κέντρα Εκπαίδευσης κ.λ.π. και μέχρι 10 ώρες εβδομαδιαίως. Είναι προφανές, ότι αυτό εξυπηρετούσε τις εκπαιδευτικές ανάγκες σε γνωστικά αντικείμενα, που είναι δεδομένο, ότι δεν μπορεί να διδάξει ο ιδιώτης-επιστήμονας.

5. Τώρα με τη νέα ρύθμιση δεν υπάρχει η ευχέρεια διορισμού απόστρατων ως Καθηγητών, με αποτέλεσμα να πρέπει να καλούνται εν ενεργεία στελέχη, τα οποία εγκαταλείπουν την Υπηρεσία τους για να σπεύδουν στις Σχολές σε βάρος των κύριων καθηκόντων τους. Επομένως το ζήτημα δεν είναι η καταπολέμηση της ανεργίας, αλλά η απώλεια της σωρευμένης εμπειρίας των απόστρατων, η περιφρόνηση και η περιθωριοποίηση, που εισπράττουν ο ίδιοι, οι οποίοι τερματίζουν ευδοκίμως τη σταδιοδρομία τους. Είναι προφανές, ότι η ρύθμιση τυγχάνει ατελέσφορος και δημιουργεί περισσότερα προβλήματα, από ότι επιχειρεί να λύσει.

6. Ακόμη οι συνταξιούχοι που άρχισαν να εργάζονται πριν από τις 13/5/2016 δεν είχαν υποστεί μειώσεις, αλλά εφόσον συνεχίζουν θα υποστούν (υπέστησαν) από την 1η Μαρτίου μειώσεις κατά 30%, τόσο στην κύρια όσο και στην επικουρική τους σύνταξη. Εκείνο που δεν έχει γίνει ευρέως γνωστό είναι, ότι οι συνταξιούχοι αυτοί έχουν υποχρέωση να δηλώσουν την απασχόλησή τους αυτή στον e-ΕΦΚΑ. Η υποχρέωση αυτή είναι ανεξάρτητη από το αν είχαν δηλώσει την απασχόλησή τους, όταν την ξεκίνησαν και η μη συμμόρφωση συνεπάγεται πρόστιμο 12 μηνιαίων συντάξεων του «παραβάτη».

7. Σε κάθε περίπτωση αυτοί που ευνοούνται είναι ελάχιστοι απόστρατοι πλήρους απασχόλησης (η Π.Ο.Α.Α.Σ.Α. τους υπολογίζει σε λιγότερους από 90) κυρίως σε ανώτατες διοικητικές θέσεις μετακλητών (Διοικητές Οργανισμών-Ν.Π.Δ.Δ., Γ.Γ. και λοιπά Στελέχη Υπουργείων κ.ο.κ.) και για τους οποίους η σύνταξη είναι αμελητέα. Οι Ενώσεις-Σύνδεσμοι Αποστράτων οφείλουν να ασκήσουν παρέμβαση στα αρμόδια Υπουργεία, τόσο για το ποσοστό αναπλήρωσης των ευδοκίμως τερματισάντων, όσο και για τη μερική απασχόληση των απόστρατων στις Σχολές-Κέντρα Εκπαίδευσης και στις Εξεταστικές κ.λ.π. Επιτροπές. Τα Υπουργεία ΠΡΟ.ΠΟ.-ΥΠ.ΕΘ.Α. οφείλουν, με τις αναγκαίες παρεμβάσεις των, να επιδιώξουν την επίλυση των ως άνω ζητημάτων!!!