Αύξηση της άδειας πατρότητας για τα στελέχη των Ενόπλων ΔυνάμεωνΚατατέθηκε Ερώτηση στη Βουλή από τους βουλευτές του Κινήματος Αλλαγής -ΠΑΣΟΚ, κ. Βασίλη Κεγκέρογλου, κ. Ιλχάν Αχμέτ, κ. Ανδρέα Λοβέρδο, κ. Γιώργο Φραγγίδη, κ. Κωνσταντίνο Σκανδαλίδη, κ. Γιώργο Μουλκιώτη, και κ. Δημήτρη Κωνσταντόπουλο, κατόπιν προτάσεων του Τομέα Άμυνας, με τίτλο «Αύξηση της άδειας πατρότητας για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων», προς τους Υπουργούς Εθνικής Άμυνας, κ. Νικόλαο Παναγιωτόπουλο, Οικονομικών, κ. Χρήστο Σταϊκούρα και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κ. Κωστή Χατζηδάκη.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του πρόσφατα ψηφισθέντος ν.4808/21, προβλέπεται παροχή άδειας πατρότητας και άδειας φροντιστή συγκεκριμένων αντίστοιχα ημερών σε κάθε εργαζόμενο, ενώ οι υπόψη διατάξεις έχουν απευθείας υποχρεωτική εφαρμογή και στο υπαγόμενο στρατιωτικό προσωπικό.
Οι διατάξεις αυτές αδίκως δεν εφαρμόζονται για τα στελέχη των ΕΔ καθώς δεν έχει υπάρξει ακόμα εναρμόνιση της σχετικής νομοθεσίας περί της άδειας πατρότητας, αν και ο ΥΕΘΑ έχει κατά καιρούς διαβεβαιώσει και δεσμευτεί για την αύξηση της άδειας απουσίας, λόγω πατρότητας, των αρρένων στελεχών των ΕΔ, χωρίς ωστόσο μέχρι σήμερα να έχει γίνει κάποια ενέργεια στην κατεύθυνση αυτή.
Με σκοπό να αναδειχθεί το υπόψη θέμα και να συμβάλλουμε στην αποκατάστασή του, κατατέθηκε σχετική ερώτηση.

Συγκεκριμένα, στην υπόψη ερώτηση, αναφέρεται ότι, 
Στον πρόσφατο ν.4808/2021 (ΦΕΚ Ά 101/19-6-2021) που ψηφίστηκε στη Βουλή, για την Προστασία της Εργασίας και συγκεκριμένα στο άρθρο 27, προβλέπονται τα ακόλουθα:

α. στην παράγραφο 1 ότι «Κάθε εργαζόμενος πατέρας δικαιούται άδεια πατρότητας δεκατεσσάρων (14) εργάσιμων ημερών, με αποδοχές, η οποία πρέπει να λαμβάνεται κατά τη γέννηση του τέκνου. Η άδεια αυτή δύναται: είτε α) να χορηγείται δύο (2) ημέρες πριν την αναμενόμενη ημερομηνία τοκετού, οπότε οι υπόλοιπες δώδεκα (12) χορηγούνται, συνολικά ή τμηματικά, άμεσα λόγω της γέννησης του τέκνου, εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία γέννησης είτε β) να χορηγείται  μετά την ημερομηνία γέννησης. Για την εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης, ο εργαζόμενος γνωστοποιεί την πιθανολογούμενη ημέρα τοκετού στον εργοδότη, προκειμένου ο τελευταίος να λάβει εγκαίρως γνώση.»

β. στην παράγραφο 2 ότι «Η άδεια πατρότητας χορηγείται υποχρεωτικά από τον εργοδότη και δεν εξαρτάται από προηγούμενη απασχόληση ή προϋπηρεσία ή από τη συζυγική ή οικογενειακή κατάσταση του εργαζόμενου», ενώ 

γ. στην παράγραφο 3 πως «Σε περίπτωση υιοθεσίας ή αναδοχής τέκνου, ηλικίας έως οκτώ (8) ετών, η άδεια πατρότητας χορηγείται από την ένταξη του παιδιού στην οικογένεια».

Επίσης, στο άρθρο 29 του ιδίου νόμου προβλέπεται ότι «Κάθε εργαζόμενος που έχει συμπληρώσει έξι (6) μήνες συνεχόμενης ή με διαδοχικές συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου δικαιούται άδεια φροντιστή, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 26, για τη φροντίδα προσώπου, διάρκειας έως πέντε (5) εργάσιμων ημερών για κάθε ημερολογιακό έτος, εφόσον το πρόσωπο αυτό έχει ανάγκη σημαντικής φροντίδας ή υποστήριξης για σοβαρό ιατρικό λόγο, η οποία βεβαιώνεται με ιατρική γνωμάτευση.»
Δεδομένου ότι, οι διατάξεις αυτές αδίκως δεν εφαρμόζονται για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων καθώς δεν έχει υπάρξει ακόμα εναρμόνιση της σχετικής νομοθεσίας περί της άδειας πατρότητας.
Δεδομένου ότι, οι διατάξεις των άρθρων 27 (άδεια πατρότητας) και 29 (άδεια φροντιστή) του ν.4808/2021 έχουν απευθείας υποχρεωτική εφαρμογή και στο υπαγόμενο στρατιωτικό προσωπικό, δυνάμει του άρθρου 25 του ως άνω νόμου.

Δεδομένου ότι, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας έχει κατά καιρούς διαβεβαιώσει και δεσμευτεί για την αύξηση της άδειας απουσίας, λόγω πατρότητας, των αρρένων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων από πέντε (5) σε δεκατέσσερις (14) ημέρες, χωρίς ωστόσο μέχρι σήμερα να έχει γίνει κάποια ενέργεια στην κατεύθυνση αυτή, με συνέπεια την εύλογη διαμαρτυρία πολλών στρατιωτικών.

Ερωτάσθε κ.κ. Υπουργοί:

Σε ποιες άμεσες ενέργειες προτίθεστε να προβείτε προκειμένου να αρθεί η αδικία και το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων να εμπίπτει στο ρυθμιστικό πεδίο των διατάξεων των άρθρων 27 και 29 του ν.4808/2021 (Α΄101) για:
α. το ζήτημα της ενσωμάτωσης της άδειας πατρότητας και αυτή να αυξηθεί από πέντε (5) σε δεκατέσσερις (14) ημέρες;
β. τη θέσπιση άδειας φροντιστή, διάρκειας έως πέντε (5) εργάσιμων ημερών για κάθε ημερολογιακό έτος, για τη φροντίδα προσώπου, εφόσον το πρόσωπο αυτό έχει ανάγκη σημαντικής φροντίδας ή υποστήριξης για σοβαρό ιατρικό λόγο, η οποία βεβαιώνεται με ιατρική γνωμάτευση;

Για τον Τομέα Άμυνας
Αντιπτέραρχος (Ι) εα Θωμάς Χατζηαθανασίου
Γραμματέας Τομέα Άμυνας Κινήματος Αλλαγής