Τακτικές – Έκτακτες Κρίσεις Ανωτάτων Αξιωματικών ΠΝ-ΠΑ


Το ΣΑΓΕ κατά την 7η Συνεδρίασή του, της Τετάρτης 09 Μαρτίου 2022, έκρινε ως ακολούθως :

1. Στο Πολεμικό Ναυτικό

α. Προήγαγε στο βαθμό του Υποναυάρχου για πλήρωση κενών θέσεων, τους:
(1) Αρχιπλοίαρχο Κουλούρη Πολυχρόνη ΠΝ
(2) Αρχιπλοίαρχο Τσαρμακλή Λουκά ΠΝ
(3) Αρχιπλοίαρχο Σασιάκο Χρήστο ΠΝ
(4) Αρχιπλοίαρχο (Μ) Σάμπο Αθανάσιο ΠΝ
(5) Αρχιπλοίαρχο (ΥΙ) Παπαγεωργίου Αντώνιο ΠΝ

β. «Διατηρητέους στον αυτό βαθμό» τους:
(1) Αρχιπλοίαρχο Τριβλίδη Απόστολο ΠΝ
(2) Αρχιπλοίαρχο Ράπτη Ηλία ΠΝ

γ. «Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους» τους:

(1) Αρχιπλοίαρχο Αγγελόπουλο Νικόλαο ΠΝ
(2) Αρχιπλοίαρχο Μάγκο Μιχαήλ ΠΝ
(3) Αρχιπλοίαρχο Παπανικολάου Παναγιώτη ΠΝ
(4) Αρχιπλοίαρχο (Μ) Σταυριανάκο Παναγιώτη ΠΝ

2. Στην Πολεμική Αεροπορία
α. Προήγαγε στο βαθμό του Υποπτεράρχου για πλήρωση κενών θέσεων, τους:
(1) Ταξίαρχο (Ι) Καραμεσίνη Κωνσταντίνο
(2) Ταξίαρχο (Ι) Σιδερίδη Δημήτριο
(3) Ταξίαρχο (Ι) Μπιρμπίλη Ιωάννη
(4) Ταξίαρχο (Ι) Κουρουμάνη Νικόλαο
(5) Ταξίαρχο (Ι) Τσενεκίδη Γεώργιο
(6) Ταξίαρχο (Ι) Γεωργακόπουλο Παναγιώτη
(7) Ταξίαρχο (ΕΑ) Διακουμάκο Δημήτριο

β. «Διατηρητέους στον αυτό βαθμό» τους:
(1) Ταξίαρχο (Ι) Θεοχαρίδη Γρηγόριο
(2) Ταξίαρχο (Ι) Γιαπιτζή Γεώργιο
(3) Ταξίαρχο (Ι) Βάλσαμο Παναγιώτη
(4) Ταξίαρχο (Ι) Κεφαλά Αλέξανδρο

γ. «Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους» τους:

(1) Ταξίαρχο (Ι) Βαμβάκο Ιωάννη
(2) Ταξίαρχο (Ι) Καρακασίδη Αντώνιο
(3) Ταξίαρχο (Ι) Σταμούλη Ανδρέα
(4) Ταξίαρχο (Ι) Δουκέλλη Απόστολο
(5) Ταξίαρχο (Ι) Μαλακάκη Σπυρίδωνα
(6) Ταξίαρχο (Ι) Κωστόπουλο Χρυσόστομο

3. Στο Κοινό Νομικό Σώμα

α. «Διατηρητέους» τους:
(1) Ταξίαρχο (ΝΟΜ) Οικονομίδη Δημήτριο
(2) Ταξίαρχο (ΝΟΜ) Τάγκο Δημήτριο

β. «Ευδοκίμως τερματίσαντα τη σταδιοδρομία του» τον Ταξίαρχο (ΝΟΜ) Σολκίδη Κωνσταντίνο.

4. Στο Κοινό Σώμα Οικονομικών Επιθεωρητών

α. «Διατηρητέους» τους:
(1) Ταξίαρχο (ΟΕ) Πριόβολο Αριστοτέλη
(2) Ταξίαρχο (ΟΕ) Καραΐσκο Παύλο

5. Στο Κοινό Σώμα Στρατιωτικών Ιερέων

«Διατηρητέο» τον Ταξίαρχο (ΣΙ) Κουράκλη Αλέξανδρο-Μιχαήλ