ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΕΜΘΗ Ένωση Στρατιωτικών Ηπείρου γίνεται δέκτης αναφορών πολλών συναδέλφων μας Αξιωματικών προέλευσης ΕΜΘ για το θέμα της μισθολογικής  αποκατάστασής τους  που έχει αναδείξει με σειρά εγγράφων  και η Ομοσπονδία μας  .

           Παρά τις  συνεχείς επιστολές της Ομοσπονδίας  αλλά και  ερωτήσεις-αναφορές  Βουλευτών όλων των κομμάτων από  το 2021 δυστυχώς δεν έχει δοθεί λύση έως και σήμερα  ,  με αποτέλεσμα πλήθος συναδέλφων μας να έχει προβεί σε δικαστικές διεκδικήσεις.

         Να  αναφέρουμε εδώ ότι αυτό το θέμα δεν θα υπήρχε αν είχε παραμείνει το παλαιό μισθολόγιο των Στρατιωτικών που αντικαταστάθηκε με νέο το 2017 φέρνοντας μεγάλες μειώσεις ειδικά στους χαμηλόβαθμους Στρατιωτικούς.

           Κατόπιν των παραπάνω ζητούμε  την άμεση  επίλυση του θέματος που θα αποκαταστήσει  χιλιάδες συναδέλφους μας .