Πολεμικό Ναυτικό: Τακτικές Κρίσεις Αρχιπλοιάρχων-Έκτακτες Κρίσεις ΠλοιάρχωνTο Ανώτατο Ναυτικό Συμβούλιο Κρίσεων του Πολεμικού Ναυτικού (ΑΝΣΚ), με την απόφαση υπ΄ αριθμ. 3/Σ.3 από 10-03-2022 έκρινε τους παρακάτω Αρχιπλοιάρχους ΠΝ ως:

1. «Διατηρητέους»:  

α. Μάχιμοι

(1) Απόστολος Τριβλίδης
(2) Ηλίας Ράπτης
(3) Κωνσταντίνος Βλάχος
(4) Γεώργιος Φλώρος
(5) Θεόδωρος Μικρόπουλος
(6) Στυλιανός Δημόπουλος
(7) Βασίλειος Ευσταθίου
(8) Μιχαήλ Δεμέστιχας
(9) Χαράλαμπος Πεγκλίδης
(10) Ιωάννης Σαρρηγιάννης
(11) Χαράλαμπος Θυμής
(12) Χρήστος Ντεγιάννης
(13) Σπυρίδων Λαγάρας
(14) Λεωνίδας Αναγνωστόπουλος

β. Μηχανικοί

(1) Χρήστος Σκεπαρνάκος
(2) Παναγιώτης Δημητρόγλου
(3) Σωτήριος Τσαμίλης
(4) Νικόλαος Ζαφειρίου
(5) Βασίλειος Βασιλογιαννακόπουλος

γ. Οικονομικοί

(1) Γεώργιος Σκρέκας
(2) Δημήτριος Τζάφος
(3) Δημήτριος Παλάσκας
(4) Παναγιώτης Σταθόπουλος                 

2. «Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους»:

α. Οικονομικοί
Ιωάννης Λόντος

β. Υγειονομικού / Ιατροί        
Δημήτριος Τρύφος

γ. Υγειονομικού / Νοσηλευτικής
Αθηνά Αργυράκου

Το Ανώτατο Ναυτικό Συμβούλιο Κρίσεων του Πολεμικού Ναυτικού (ΑΝΣΚ), με την απόφαση υπ΄ αριθμ. 4/Σ.4 από 10-03-2022 έκρινε τους παρακάτω Πλοιάρχους ΠΝ:     

1. «Προακτέους κατ' εκλογή» στο βαθμό του Αρχιπλοιάρχου για κάλυψη κενών οργανικών θέσεων:

α. Μάχιμοι

(1) Φώτιος Μπότσας
(2) Θεοχάρης Χατζόπουλος
(3) Βασίλειος Γρυπάρης
(4) Γεώργιος Αγγουράς
(5) Παναγιώτης Νικολαρέας
(6) Νεκτάριος Λυμπεράκης
(7) Δημήτριος Γούναρης
(8) Βασίλειος Τσούκας             

β. Μηχανικοί  

(1) Παναγιώτης Τζάνος
(2)  Θεόδωρος Καραμπότσης

γ. Υγειονομικού / Ιατροί

(1) Νικόλαος Γεωργόπουλος
(2) Λάμπρος Μπιλάλης

δ. Υγειονομικού / Νοσηλευτικής

Μαρία Ψαροπούλου                                           

2. «Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους»:

α. Μάχιμοι

(1) Ιωάννης Πάλλας
(2) Αναστάσιος Μιχέλης
(3) Αθανάσιος Ράπτης
(4) Ιωάννης Παπακωνσταντίνου
(5) Γεώργιος Χαλμπές
(6) Γεράσιμος Παυλάτος

β. Υγειονομικού / Νοσηλευτικής

Ζωή Γαντζώγια