Στρατός Ξηράς: Που τοποθετούνται οι Ταξίαρχοι Όπλων

 

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες μας, οι παρακάτω Ταξίαρχοι Όπλων, τοποθετούνται ως εξής:


Για ότι νεότερο θα ενημερώσουμε...