ΥΠΕΘΑ: Τεθωρακισμένα Οχημάτα Μάχης – Μεταφοράς Προσωπικού στο Στρατό ΞηράςΟ ΥΕΘΑ Νίκος Παναγιωτόπουλος απάντησε, στο πλαίσιο κοινοβουλευτικού ελέγχου, σε ερώτηση που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Κυριάκος Βελόπουλος, με θέμα την αντικατάσταση του συνόλου των Τεθωρακισμένων Οχημάτων Μεταφοράς Πεζικού – Τεθωρακισμένων Οχημάτων Μάχης του ελληνικού Στρατού Ξηράς.

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας αναφέρθηκε αρχικά στο πλαίσιο υλοποίησης της σχετικής Διακρατικής Συμφωνίας για τα οχήματα Μ1117 Guardian, στην οποία η αμερικανική πλευρά γνωστοποίησε, από την 1η Φεβρουαρίου 2022, το χρονοδιάγραμμα της διαδικασίας μεταφοράς και παράδοσης των επιπλέον 400 οχημάτων Μ1117 σε δύο χρόνους και αναμένεται να αφιχθούν στο σύνολό τους έως τον Ιούνιο τρέχοντος έτους.

Επίσης, ο ΥΕΘΑ πρόσθεσε πως η διαδικασία επιλογής των υπολοίπων οχημάτων που βρίσκονται στις ΗΠΑ συνεχίζεται από ειδική επιτροπή του επιχειρησιακού φορέα και αναμένεται η κοινοποίηση του χρονοδιαγράμματος μεταφοράς και παράδοσής τους.

Ακόμα, ο Νίκος Παναγιωτόπουλος τόνισε ότι αναφορικά με τη διαδικασία αντικατάστασης του συνόλου των ΤΟΜΑ – ΤΟΜΠ, το Γενικό Επιτελείο Στρατού (ΓΕΣ), σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Εθνικό Αμυντικό Σχεδιασμό, έχει ήδη προβεί στη σύνταξη Μελέτης Επιχειρησιακών Απαιτήσεων – Προδιαγραφών Επιδόσεων για την προμήθεια ΤΟΜΑ, καινούριων και σύγχρονων μεταχειρισμένων, η οποία μάλιστα έχει εγκριθεί από το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο.

Καταληκτικά, ο ΥΕΘΑ υπογράμμισε πως βρίσκεται σε εξέλιξη η σύνταξη Μελέτης Πρόσκτησης/Αναβάθμισης Στρατιωτικού Εξοπλισμού για την προμήθεια σύγχρονων προδιαγραφών ΤΟΜΑ. Σε κάθε περίπτωση, το ΓΕΣ προβαίνει σε όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία διαδικασίες για την απόκτηση στρατιωτικού εξοπλισμού, λαμβάνοντας υπόψη τις υφιστάμενες επιχειρησιακές του απαιτήσεις και τις εκάστοτε διαθέσιμες πιστώσεις.