Χορήγηση ειδικής άδειας στα στελέχη των ΕΔΕισακούστηκε η πρόταση της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας - ΕΣΠΕΛ σχετικά με την χορήγηση άδειας στα στελέχη που τα τέκνα τους θα συμμετάσχουν στις προκαταρκτικές εξετάσεις (ΠΚΕ) εισαγωγής σε Στρατιωτικές – Σωμάτων Ασφαλείας Σχολές, με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων.

         Συγκεκριμένα η υπηρεσία αποφάσισε τα παρακάτω:

        α.     Στο προσωπικό που διαμένει με την οικογένεια του στον ίδιο τόπο διεξαγωγής των εξετάσεων, απαλλαγή από τα καθήκοντα του κατά τις ημέρες ιατρικών, αθλητικών και ψυχοτεχνικών δοκιμασιών των υποψηφίων σε Στρατιωτικές – Σωμάτων Ασφαλείας Σχολές.

         β.      Στο προσωπικό που διαμένει με ή χωρίς την οικογένεια του σε άλλο τόπο, από τον τόπο διεξαγωγής των εξετάσεων, ειδική άδεια δύο (2) ημερών για κάθε ημέρα δοκιμασίας.