Πρόγραμμα “Ηλεκτρονικής Παρακολούθησης Αγωγού Καυσίμου” ΠΑΚατατέθηκε χθες Ερώτηση και ΑΚΕ στη Βουλή από τους βουλευτές του Κινήματος Αλλαγής -ΠΑΣΟΚ, κ. Βασίλη Κεγκέρογλου, κ. Ιλχάν Αχμέτ, κ. Γιώργο Φραγγίδη, κα Ευαγγελία Λιακούλη, κ. Γιώργο Αρβανιτίδη, κ. Κώστα Σκανδαλίδη, και κα Νάντια Γιαννακοπούλου, κατόπιν προτάσεων του Τομέα Άμυνας, με τίτλο «Πρόγραμμα “Ηλεκτρονικής Παρακολούθησης Αγωγού Καυσίμου” για τις ανάγκες της Πολεμικής Αεροπορίας», προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, κ. Νικόλαο Παναγιωτόπουλο.

Σε συνέχεια της τελευταίας ερώτησής μας σχετικά με το πρόγραμμα θέματος, αλλά και μετά τις μη ουσιαστικές απαντήσεις του ΥΕΘΑ, αλλά και τη σχετική φημολογία περί του θέματος, διαπιστώνεται ακόμη πιο έντονα η αδιαφάνεια των κινήσεων περί των σχετικών προγραμμάτων στο ΥΠΕΘΑ.
Με σκοπό να θίξουμε ενδεχόμενα κακώς κείμενα της κυβέρνησης στο

Συγκεκριμένα, στην υπόψη ερώτηση, αναφέρεται ότι, 
Με την υπ’ αριθμ. 1548/9-11-20 ερώτησή μας, θέσαμε πέντε (5) ερωτήματα σχετικά με το πρόγραμμα «ηλεκτρονικής παρακολούθησης αγωγού καυσίμου», το οποίο εντάχθηκε στα προγράμματα ασφάλειας-εφοδιασμού (SSI) με σχετική τροποποίηση της συμφωνίας 1/2019. Τα επαναλαμβάνουμε:

α. Η υλοποίηση αυτού του προγράμματος θα γίνει από υπηρεσίες του ΓΕΑ ή από ιδιωτικό φορέα και ποιος είναι ο ενδιαφερόμενος ιδιωτικός φορέας;

β. Πως εξηγείται η διακύμανση του κόστους αρχικά με 6 εκατ. ευρώ, στη συνέχεια σε 8 εκατ. ευρώ και λίγες μέρες αργότερα σε 12 εκατ. Ευρώ;

γ. Δικαιολογείται το κόστος των 12 εκατ. ευρώ σε συσχέτιση με το όφελος από την εκτιμώμενη εξοικονόμηση καυσίμων;

δ. Ποιος φορέας έκανε τον αρχικό προϋπολογισμό των 6 εκατ. ευρώ και ποια η αμοιβή του; Υπήρχε και δεύτερη μελέτη προϋπολογισμού; Αν ναι, από ποιον φορέα και ποια η επανεκτίμηση του προϋπολογισμού;

ε. Η χρηματοδότηση του εν λόγω προγράμματος θα μπορούσε να καλυφθεί από κονδύλια του ΝΑΤΟ;

Επί των ανωτέρω ερωτημάτων δώσατε την από 1/12/2020 απάντησή σας χωρίς ουσιαστικά να αναφέρεστε στα πιο πάνω ερωτήματα. Επιδιώξατε να συσκοτίσετε την ουσία του θέματος, που τέθηκε με βάση τις πιο πάνω ερωτήσεις, αναφερόμενος στο αυτονόητο ότι ο οικονομικός φορέας που είναι υπόχρεος για παροχή SSI έχει την πλήρη ευθύνη έναντι του ΥΕΘΑ για την υλοποίηση των προγραμμάτων. Ωστόσο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.4650 (ΦΕΚ 207Α/17-12-2019), "οι οικονομικοί φορείς επιλέγονται από τον αποκλειστικό κατασκευαστή για την εκτέλεση μέρους ή του συνόλου των προγραμμάτων της πρότασης και τελούν υπό την έγκριση του ΥΠΕΘΑ." 

Συνεπώς, εφόσον το ΥΠΕΘΑ εγκρίνει το εκάστοτε πρόγραμμα, είναι υποχρεωμένο να γνωρίζει και να δίνει τις ανάλογες απαντήσεις στα ερωτήματα της υπ’ αριθμ. 1548/9-11-20 ερώτησης του Κινήματος Αλλαγής. Αν το ΥΠΕΘΑ δεν γνωρίζει την όλη διαδικασία υλοποίησης του εν λόγω  προγράμματος και όχι μόνο, τότε έρχεται σε αντίθεση με τις διατάξεις του παραπάνω νόμου. Αλίμονο αν τα 279.710.000 USD που περιλαμβάνει το SSI για κατασκευαστικά προγράμματα επ' ωφελεία των ΕΔ δεν γνωρίζετε σε ποιο στάδιο διαδικασίας υλοποίησης  βρίσκονται και έχουν αφεθεί χωρίς παρακολούθηση.
Δεδομένου ότι, σύμφωνα με το ν.4650, άρθρο 1, το ΥΠΕΘΑ είναι υποχρεωμένο να εγκρίνει όλα τα προγράμματα που περιλαμβάνει το SSI.

Δεδομένου ότι, το πρόγραμμα της "Ηλεκτρονικής Παρακολούθησης Αγωγού Καυσίμου” είναι κρίσιμο για την Πολεμική Αεροπορία. 
Δεδομένου ότι, το Κίνημα Αλλαγής έχει ως κύριο γνώμονά του την αύξηση της εθνικής ισχύος και της μαχητικής ικανότητας των ΕΔ.
Δεδομένου ότι, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας οφείλει να στηρίζει τις ΕΔ στο έργο τους με κάθε τρόπο, αλλά με πλήρη διαφάνεια και σύμφωνα με τις διατάξεις του σχετικού νομικού πλαισίου.

Ερωτάσθε κ. Υπουργέ:
1. Πως εξηγείτε τη διακύμανση του κόστους, αρχικά με 6 εκατ. ευρώ, στη συνέχεια σε 8 εκατ. ευρώ και λίγες μέρες αργότερα σε 12 εκατ. Ευρώ; 

2. Το πρόγραμμα αγωγού καυσίμου της αεροπορίας εγκρίθηκε από την ΚΓΕΠ/ΓΔΑΕΕ. Υπήρξε ομοφωνία ή κατατέθηκαν παρατηρήσεις και αν ναι, ποιες ήταν οι παρατηρήσεις;

3. Τελικά, κατά την άποψη του ΥΠΕΘΑ, η Lockheed Martin έχει πλήρη ευθύνη  ποια προγράμματα θα ενταχθούν στα SSI, ποιο είναι το κόστος τους και ποιος ιδιωτικός φορέας θα τα υλοποιήσει;

4. Κατά την άποψη του ΥΠΕΘΑ, οι υποχρεώσεις της Lockheed Martin για παροχή των προγραμμάτων SSI με πιστωτική αξία 120% πρέπει να υπολογίζονται επί του 1,2 δις. Ευρώ, που αναφέρεται ως τίμημα για τον εκσυγχρονισμό των Α/Φ F-16 στην έκδοση Viber ή επί του 1,5 δις. Ευρώ, όπως δηλαδή προκύπτει το τίμημα του εκσυγχρονισμού μετά την μεταγενέστερη πρόσθεση της δαπάνης των 300 εκατ. ευρώ για εγκατάσταση του συστήματος αυτοπροστασίας ανεξάρτητα αν αυτή η δαπάνη εμφανίζεται σε συναφή σύμβαση;

5. Ποια είναι η τεχνική περιγραφή και ποιες είναι οι τεχνικές προδιαγραφές του έργου;

Και παρακαλείσθε για την ενημέρωση της Βουλής να καταθέσετε: 
α. Τα υπηρεσιακά έγγραφα που κοστολογούν το έργο σε 6, 8 και 12 εκατ. Ευρώ, καθώς και οι σχετικές μελέτες.
β. Τον κατάλογο των προγραμμάτων SSI όπως έχει διαμορφωθεί μέχρι τώρα με αναφορά του έργου, της πραγματικής και πιστωτικής αξίας, του οικονομικού φορέα που πρόκειται να τα υλοποιήσει και με τον ανάλογο σχολιασμό αν έχουν εγκριθεί από το ΥΠΕΘΑ.