ΥΠΕΘΑ: Διθέσια ημιυποβρύχια για αποστολές των Ειδικών ΔυνάμεωνΑπάντηση ΥΕΘΑ Νικόλαου Παναγιωτόπουλου σε ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (υπ. Αριθμ. 2803/01-02-2022) με θέμα: «Διθέσια ημιυποβρύχια σε αποστολές Ειδικών Δυνάμεων»

Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Κυριάκος Βελόπουλος, με θέμα «Διθέσια ημιυποβρύχια σε αποστολές Ειδικών Δυνάμεων», σας γνωρίζω τα ακόλουθα:

Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ), δια των Γενικών Επιτελείων, παρακολουθεί την διεθνή αγορά αναφορικά με τα υποβρύχια οχήματα των Ειδικών Δυνάμεων αντίστοιχων δυνατοτήτων και αξιολογεί την καταλληλότητα αυτών για χρήση από τις Ένοπλες Δυνάμεις (ΕΔ), η δε τυχόν πρόσκτηση τους εξετάζεται στο πλαίσιο της εγκεκριμένης από το ΚΥΣΕΑ Δομής Δυνάμεων των ΕΔ 2020 - 2034 και σε συνάρτηση με τις επιχειρησιακές προτεραιότητες και τις διατιθέμενες πιστώσεις.

Στο ανωτέρω πλαίσιο, εξετάζονται όλες οι πιθανές επιλογές για την εξεύρεση της προσφορότερης λύσης, με σκοπό την αναβάθμιση των υφιστάμενων επιχειρησιακών δυνατοτήτων, ιδιαιτέρως δε του Πολεμικού Ναυτικού.

Περαιτέρω στοιχεία επί του θέματος, δεν δύνανται να αποδεσμευθούν μέσω της παρούσας διαδικασίας, καθόσον εμπίπτουν στην κατηγορία του «ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ», επειδή άπτονται του εθνικού αμυντικού σχεδιασμού και της Δομής Δυνάμεων των ΕΔ.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ