ΥΠΕΘΑ για μισθολογικό ΕΜΘ: Αυτά τα έγγραφα διαβιβάσαμε στο ΥΠ.ΟΙΚ. αναμένεται έγκρισηΣε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Αντώνιος Μυλωνάκης, με θέμα «Μισθολογική προαγωγή για τους προαχθέντες σε Αξιωματικούς προελεύσεως ΟΠΥ», σας γνωρίζω τα ακόλουθα:

Κατ’ αρχάς για το συγκεκριμένο ζήτημα το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ) έχει τοποθετηθεί κατ’ επανάληψη, μέσω της παρούσας διαδικασίας, και οι απαντήσεις μας βρίσκονται στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου, τόσο στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΘΑ όσο και σε εκείνη της Β.τ.Ε.

Σε κάθε περίπτωση, η αρμοδιότητα για την πολιτική μισθών ανήκει στο Υπουργείο Οικονομικών, το οποίο την εξειδικεύει με ειδικούς νόμους, με βάση την εκάστοτε εφαρμοζόμενη δημοσιονομική πολιτική.

Πάντως το ΥΠΕΘΑ, από πλευράς του, διαβίβασε στο Υπουργείο Οικονομικών, την 5η Νοεμβρίου 2019, με το υπό στοιχεία Φ.841/46/70393/Σ.19116/05-11-2019/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ έγγραφό μας, και την 27η Νοεμβρίου 2020, με το υπό στοιχεία Φ.841/67/80037/Σ.23911/27-11-2020/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙέγγραφό μας, σχέδιο τροπολογίας, προς εναρμόνιση της μισθολογικής με τη βαθμολογική εξέλιξη του ν.4609/2019 (Α΄67), για τη συγκεκριμένη κατηγορία αξιωματικών, προκειμένου να συνυπογραφεί και από τον αρμόδιο Υπουργό Οικονομικών.Το ζήτημα αυτό τελεί υπό επεξεργασία από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Γ.Λ.Κ, ενώ η όλη διαδικασία αποτελεί αντικείμενο επαφής με το εν λόγω Υπουργείο, ωστόσο το χρονοδιάγραμμα έγκρισηςκαι περαιτέρω θέσπισης της σχετικής διάταξης, συνερωτώμενου Υπουργείου Οικονομικών.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ