Εξώδικο Αξκου ε.α. προς ΜΤΝ για έκτακτο επίδομα και ένταξη ΜΤ στους φκα και φορείς κυβέρνησηςΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ
ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ
ΜΕΤ’ ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΩΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Του Παναγιώτη Σταμάτη του Δημητρίου, αξιωματικού του Πολεμικού Ναυτικού ε.α, μέτοχος του Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού.
ΠΡΟΣ
Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού (ΔΣ/ΜΤΝ).

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:  ΔΣ/ΕΑΑΝ.
Σχετ.: α. Το Φ. 950/195/22/Σ.186/24 Φεβ 2020 Έγγραφο ΜΤΝ
           β. Η με αριθμ. Πρωτ 1537//16.2.2022/ Γραμματεία ΜΤΝ Αναφορά – Αίτηση μου

Αξιότιμε κ. Πρόεδρε, κ. Γενικέ και  Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,

Σύμφωνα με το σχετ. (β) αιτήθηκα όπως το ΔΣ/ΜΤΝ εξετάσει την χορήγηση έκτακτου επιδόματος για το Πάσχα 2022, με βάση τον ισχύοντα Νόμο του ΜΤΝ, όπως ορίζεται στο άρθρο 61 του Ν.5481/1932, το οποίο τροποποιήθηκε με το άρθρο 37 Α.Ν. 1005/1937 (ΦΕΚ Α΄520), καθώς το ταμείο δύναται με απόφαση του ΔΣ και μετά από έγκριση του ΥΕΘΑ, να χορηγήσει έκτακτο επίδομα, ποσού ίσο με ένα μέρισμα, στους μετόχους-μερισματούχους του, κατά το Πάσχα και τα Χριστούγεννα...

Διαβάστε το σχετικό εξώδικο:


ΕΞΩΔΙΚΟ MTN 2022 by enoplos.gr