Συνταξιοδοτικό καθεστώς νεοπροσληφθέντων ΕΠ.ΟΠΣυνταξιοδοτικό καθεστώς νεοπροσληφθέντων ΕΠ.ΟΠ-Λύση στο πρόβλημα που αφορά χιλιάδες συναδέλφους ζητά η Ενωση Στρατιωτικών Ηπείρου

 Η Ένωση Στρατιωτικών Ηπείρου  κατόπιν  της απάντησης  σε επιστολή μας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (Φ.900α/5027/18152/10 Ιαν 22/ΥΠΕΘΑ/Τμήμα κοινοβουλευτικού ελέγχου)όπου όπως αναγράφεται  σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 20 του ν.3865/2010 (Α΄120), τα στελέχη των ΕΔ που θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης από την 1η Ιανουαρίου 2015 και μετά, δικαιούνται σύνταξη, εφόσον έχουν συμπληρώσει το εξηκοστό (60) έτος της ηλικίας τους ή σαράντα (40) έτη συντάξιμης υπηρεσίας και ότι τα όρια των ετών υπηρεσίας που θέτουν οι προαναφερθείσες συνταξιοδοτικές διατάξεις ισχύουν για το σύνολο του στρατιωτικού προσωπικού που πληροί τις προϋποθέσεις που τίθενται, ανεξάρτητα από την προέλευσή του (ΑΣΕΙ, ΑΣΣΥ, ΕΜΘ, ΕΠΟΠ)  επανέρχεται  στο θέμα αυτό  που αφορά χιλιάδες συναδέλφους μας .

           Σας υπενθυμίζουμε εδώ  ότι στις τελευταίες  προκηρύξεις του Θεσμού των ΕΠ.ΟΠ αναφέρετε  ότι υπάγονται για κύρια σύνταξη στο ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΕΦΚΑ και ότι το συνταξιοδοτικό καθεστώς των ΕΠ.ΟΠ διέπετε από τις εκάστοτε ισχύουσες συνταξιοδοτικές διατάξεις για του ομοιόβαθμους τους Μονίμους Υπαξιωματικούς μη Παραγωγικών Σχολών.

           Κατόπιν τούτου δημιουργείται κλίμα αβεβαιότητας και ερωτημάτων όσον αφορά το τι μέλει γενέσθαι με το ασφαλιστικό και το συνταξιοδοτικό μέλλον των νεοπροσληφθέντων ΕΠ.ΟΠ το οποίο πηγάζει από το υπαρκτό πρόβλημα της παραμονής των ΕΠΟΠ πέραν του 50ου έτους της ηλικίας τους στις Ένοπλες Δυνάμεις, το οποίο δημιουργεί αποστρατείες ΕΠΟΠ με πολύ λίγα χρόνια ασφάλισης (το λιγότερο 22 έτη ασφάλισης ) και ορατό τον κίνδυνο  δημιουργίας στρατιάς χαμηλοσυνταξιούχων χωρίς δικαίωμα πλήρους σύνταξης (σύμφωνα με τον ΕΦΚΑ) στις δύσκολες εποχές που βιώνουμε.

             Η πολιτική και Στρατιωτική Ηγεσία μας καλείτε να εξαλείψει τα σύννεφα της αβεβαιότητας που έχουν δημιουργηθεί όσον αφορά το ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό μέλλον τόσοτων παλαιών και  νεοπροσληφθέντων ΕΠΟΠ όσο και τον επικείμενων  νέων προσλήψεων ΕΠΟΠ που έχουν ανακοινωθεί, εναρμονίζοντας  το  χρόνο  αυτεπάγγελτης  αποστρατείας  με  τον  χρόνο  που απαιτείται για τη συμπλήρωση πλήρους συνταξιοδοτικού δικαιώματος όπως άλλωστε ορίζει σειρά Νόμων που ψηφίστηκαν πρόσφατα και αφορούν το ασφαλιστικό των Στρατιωτικών.
 

                                                  Για το Διοικητικό Συμβούλιο