Οδοιπορικά Έξοδα Μετάθεσης Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠ.ΟΠ.)Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,

1.   Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών - Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ, αναδεικνύει μέσω της Αντιπροεδρίας Μέριμνας Προσωπικού και της Γραμματείας Θεμάτων ΕΠ.ΟΠ. της Ομοσπονδίας, το σοβαρό θέμα που ανακύπτει, όσον αφορά τους συναδέλφους μας Επαγγελματίες Οπλίτες (ΕΠ.ΟΠ.), οι οποίοι βρίσκονται στα Κέντρα Εκπαίδευσης και πρόκειται να τοποθετηθούν μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης τους σε στρατιωτικές Μονάδες χωρίς να δικαιούνται έξοδα μετάθεσης.

2.   Συγκεκριμένα οι ανωτέρω Υπαξιωματικοί, κατατάσσονται κατά ερμηνεία του άρθρου 6 του (α) σχετικού, στις κατηγορίες των στρατιωτικών οι οποίες αποκλείονται από την καταβολή εξόδων μετάθεσης, κατά την πρώτη τους τοποθέτηση στις Μονάδες που θα υπηρετήσουν, παρέχοντας τους οδοιπορικά έξοδα εκτέλεσης υπηρεσίας.

3.   Επισημαίνεται ότι οι ανωτέρω συνάδελφοι είναι κατά βάση χαμηλόμισθοι στρατιωτικοί οι οποίο κατατάσσονται στις ΕΔ μέχρι και την ηλικία των 31 ετών, πολλοί δε εξ αυτών έχουν συζύγους και παιδιά και κατά συνέπεια αυξημένες οικογενειακές υποχρεώσεις και καλούνται κατά την τοποθέτηση τους στην Μονάδα να αντιμετωπίσουν επιπλέον έξοδα (για την μετακίνηση της οικογένειάς τους, την εύρεση κατάλληλης κατοικίας κλπ).

    Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,

4.   Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών - Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ, στο πλαίσιο της διαρκούς μέριμνας του Προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, αιτείται την τροποποίηση του άρθρου 5 του (α) σχετικού, με την συμπερίληψη στους δικαιούχους των εξόδων μετάθεσης κατά την τοποθέτηση τους, των συναδέλφων μας Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠ.ΟΠ.), με παράλληλη κατάργηση της παραγράφου 1β του άρθρου 6.

5.   Η Ελληνική Πολιτεία οφείλει να συνεισφέρει σε αυτή την κατηγορία των συναδέλφων μας συμπεριλαμβάνοντας τους στους δικαιούχους των εξόδων μετάθεσης, ώστε οι τηρούμενες διαδικασίες αποζημίωσης να καταστούν πιο αξιοκρατικές για όλους, επιφέροντας κατά το δυνατόν δίκαιη αντιμετώπιση των δικαιούχων χωρίς διαχωρισμούς και κατηγοριοποιήσεις προέλευσης των στρατιωτικών, το οποίο αποτελεί βασική και απαράβατη αρχή πρόνοιας.

6.   Για την αποφυγή όλων αυτών των δυσλειτουργιών και αδικιών, θα πρέπει επιτέλους, να εκδοθεί το προεδρικό διάταγμα σύμφωνα με την πρόβλεψη του νόμου 4336/2015 - που εδώ και έξι χρόνια όφειλε να πράξει η πολιτεία - και  θα καθορίζονται το ύψος, οι όροι και οι προϋποθέσεις καταβολής των δαπανών μετακίνησης εσωτερικού και η αποζημίωση εκπαίδευσης στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων.  

7.    Εισηγητής θέματος, Γραμματέας Θεμάτων ΕΠ.ΟΠ.: Επχιας (ΠΖ) Νικόλαος Αντωνόπουλος τηλέφ. 6971 601974. 

8.    Χειριστής θέματος, Αντιπρόεδρος Μέριμνας Προσωπικού: Αντισμήναρχος (ΤΣΕ) Νικόλαος Παναγιωτίδης, τηλέφ. 6983 503377. 

Μετά τιμής
Για την Εκτελεστική Γραμματεία