Αποσπάσεις – Διαθέσεις Στρατιωτικού ΠροσωπικούΑξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,

1.   Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.), αναδεικνύει κατόπιν σχετικής επιστολής της  Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς (Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Κ), την έντονη δυσαρέσκεια που διακατέχει το προσωπικό της 71 Α/Μ Ταξιαρχίας, το οποίο μεταβαίνει στην ευρύτερη περιοχή της Θράκης, στο πλαίσιο της αποτροπής εισόδου παράνομων μεταναστευτικών ροών στη χώρα μας. 

2.   Ειδικότερα, σύμφωνα με το σχετικό έγγραφο, η ανωτέρω υποχρέωση, υλοποιείται για ικανό χρονικό διάστημα (περίπου δύο έτη). Η περιοδικότητα μετάβασης των στελεχών της 71 Α/Μ Ταξιαρχίας, για την εκτέλεση της ανωτέρω αποστολής στην ευρύτερη περιοχή της Θράκης, κυμαίνεται από πέντε (5) έως έξι (6) φορές ετησίως. Ως συνέπεια, η ανωτέρω συχνότητα μετάβασης, αντιστοιχεί σε εβδομήντα πέντε (75) έως ενενήντα (90) ημέρες σε ένα ημερολογιακό έτος. Στα προαναφερθέντα αξίζει να προστεθεί, ότι σε ορισμένες περιπτώσεις, οι εγκαταστάσεις στις οποίες καλείται να διαβιώσει το προσωπικό που μεταβαίνει για εκτέλεση υπηρεσιών στην ευρύτερη περιοχή, δεν πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις που έχει καθορίσει η Πολιτεία, όσον αφορά τα μέτρα προστασίας κατά της μετάδοσης του Covid-19.

3.   Οφείλουμε να υπογραμμίσουμε, ότι για τους συζευγμένους συναδέλφους, γονείς ανήλικων τέκνων, οι οποίοι συνυπηρετούν στην 71 Α/Μ Ταξιαρχία και καλούνται εκ περιτροπής να μεταβούν στην ευρύτερη περιοχή της Θράκης, τα ανωτέρω εκτεθέντα προβλήματα οξύνονται περισσότερο.

4.   Πέραν των ανωτέρω, το προσωπικό που επιστρέφει από την ευρύτερη περιοχή της Θράκης, ακολούθως καλείται να εκτελέσει τις προβλεπόμενες υπηρεσίες ασφαλείας, που για μεγάλο χρονικό διάστημα στον προαναφερόμενο Σχηματισμό, παραμένουν στον μέγιστο προβλεπόμενο αριθμό, όταν σε όμορους σχηματισμούς, οι οποίοι δεν εμπλέκονται στην ανωτέρω αποστολή, οι υπηρεσίες ασφαλείας κυμαίνονται σε μικρότερο αριθμό.

     Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,

5.  Η Αντιπροεδρία Μέριμνας Προσωπικού της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών (Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ), έχοντας υπόψη την ανωτέρω επιχειρηματολογία, καθώς και τα διαλαμβανόμενα στο σχετικό έγγραφο, και κατόπιν σχετικής ενημέρωσης και διαβούλευσης με την Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς (Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Κ), κατέληξε στο συμπέρασμα, ότι συνδυαστικά οι ανωτέρω μηνιαίες υποχρεώσεις των στελεχών, επηρεάζουν δυσμενώς, αφενός την διαμόρφωση και διατήρηση υγιών οικογενειακών σχέσεων, αφετέρου, καθιστούν δύσκολη την εξεύρεση του απαραίτητου χρόνου, για την γονική μέριμνα και φροντίδα των παιδιών, απόρροια της μειωμένης συμμετοχής τους στην οικογενειακή ζωή.

6.  Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ), ως νόμιμος θεσμικός εκπρόσωπος του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, σεβόμενη το στρατιωτικό προσωπικό, το οποίο ανταποκρίνεται τα μέγιστα στις υποχρεώσεις προς την πατρίδα, καθώς και τη συνταγματική προστασία του θεσμού της οικογένειας (Άρθρο 21, παράγραφος 1, του Συντάγματος της Ελλάδος), θα συνεχίσει να αναδεικνύει το σύνολο των εργασιακών θεμάτων, που διαταράσσουν την ψυχική και οικογενειακή ισορροπία, προσμένοντας από την Πολιτική και Στρατιωτική Ηγεσία, τις αναγκαίες θεσμικές παρεμβάσεις, με γνώμονα την εναρμόνιση της επαγγελματικής με την οικογενειακή ζωή των στελεχών, ώστε το προσωπικό με επαγγελματισμό, ήθος, ηθικό και φιλοτιμία, να μπορεί απερίσπαστο, να εργάζεται και να εκπαιδεύεται, προκειμένου οι δυνατότητες για εκπλήρωση της αποστολής του, να μπορούν να εφαρμοστούν άμεσα και αποτελεσματικά.

7.   Εισηγητές θέματος:

       - Πρόεδρος Ε.Σ.ΠΕ.Ε. Κιλκίς : Τχης (ΠΖ) Νικόλαος Ζησόπουλος, τηλ.6975611221.

       - Τομεάρχης Μέριμνας Προσωπικού: Υπλγός (ΠΒ) Αριστείδης Τσάτσαρης, τηλ. 6987 312333.

8.    Χειριστής θέματος, Αντιπρόεδρος Μέριμνας Προσωπικού: Αντισμήναρχος (ΤΣΕ) Νικόλαος Παναγιωτίδης, τηλ. 6983 503377.

Μετά τιμής
Για το Διοικητικό Συμβούλιο