ΚΙΝΑΛ: Κρίσεις-Μεταθέσεις Στελεχών Ενόπλων ΔυνάμεωνΟι εξελίξεις στην Ουκρανία είναι καταιγιστικές και επηρεάζουν πολλές πτυχές της δημόσιας ζωής.

 Σίγουρα όμως η καθημερινότητά μας συνεχίζεται και τα θέματα της άμυνας στη χώρα μας τρέχουν και κρίνεται σκόπιμο να θιγούν. Στην τρέχουσα χρονική περίοδο, κρίνεται σκόπιμο, εν όψει των επικείμενων κρίσεων και μεταθέσεων του συνόλου, κατά περίπτωση, των στελεχών των ΕΔ, να θίξουμε ένα κρίσιμο ζήτημα που απασχολεί μεγάλο μέρος των στελεχών. 

Με αφορμή, λοιπόν, την πρόσφατη ανακοίνωση των μορίων των στρατιωτικών, στη βάση της νέας ΥΑ περί μεταθέσεων και μοριοδότησης των στελεχών των ΕΔ, μέσω της οποίας στην ουσία διαγράφεται μία δεκαετία οικογενειακού προγραμματισμού των στελεχών διότι υπάρχει βίαιη αλλαγή της μοριοδότησης, μη διασφαλίζοντας την ηρεμία των στελεχών, συντάχθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση του Τομέα Άμυνας για να θίξουμε τα κακώς κείμενα στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας υπέρ της ιδιοτελούς αξιοποίησης των στρατιωτικών.

ΜΟΝΟ ΤΗΝ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑ ΔΕΝ ΣΤΗΡΙΖΕΙ Η ΝΕΑ ΥΑ ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ!!!

“Το ΠΑΣΟΚ επιθυμώντας να θέσει ένα τέλος στην αναξιοκρατία, στο ρουσφέτι και την άτυπη ομηρία των στρατιωτικών στο πολιτικό σύστημα, ψήφισε το ν.3883/10, ο οποίος μέσω της εξειδίκευσης σχετικών κριτηρίων, όρισε ένα σταθερό πλαίσιο μεταθέσεων των στελεχών των ΕΔ, στηρίζοντας τις κατηγορίες στρατιωτικών που αντιμετωπίζουν οξέα προβλήματα υγείας και ενισχύοντας εν γένει τον θεσμό της οικογένειας.

Η νέα Υπουργική Απόφασης (ΥΑ) Φ.411/12/362832/Σ.8977/26-11-21, περί μεταθέσεων, αν και θα έπρεπε να βρίσκεται στο πνεύμα τουλάχιστον του ν.3883/10, όπως τροποποιήθηκε με το ν.4609/2019, εντούτοις αυτή παραβλέπει πολλές από τις σχετικές διατάξεις, επιφέρει δομικές μεταβολές στην ουσία της μοριοδότησης, ακόμη και σε παρελθούσα χρήση, δημιουργώντας νέα προβλήματα στο προσωπικό των ΕΔ, αντί να επιλύει τα ήδη υπάρχοντα.

Επ’ αυτών, καταθέσαμε σχετικές ερωτήσεις (2555/20-1-22 περί προστασίας των ευάλωτων οικογενειών ειδικής κατηγορίας στελεχών ΕΔ, 3046/8-2-22 για μοριοδότηση ν. Σκύρου, 3076/8-2-22 περί συνυπηρέτησης στελεχών ΕΔ), αλλά οι απαντήσεις που λάβαμε και πολύ περισσότερο η εν συνεχεία εφαρμογή των σχετικών αποφάσεων του υπουργού, δηλώνουν αδιαφορία επί των προβλημάτων των στρατιωτικών και απαξίωση στην προσφορά τους προς την πατρίδα, επιτείνοντας την αναξιοκρατία και την αδιαφάνεια διαχείρισης των θεμάτων προσωπικού.

Προ ημερών, μάλιστα, τα ανακοινωθέντα μόρια των στελεχών, σύμφωνα με τη νέα ΥΑ, δημιούργησαν σωρεία παραπόνων των στελεχών, αφού η νέα ΥΑ αγνοεί ή απαξιώνει επιχειρησιακές μονάδες, όσον αφορά στη σχετική μοριοδότηση, τόσο του εσωτερικού (πχ Ν. Σκύρος, 140ΣΕΠΗΠ), όσο και του εξωτερικού (πχ Νήσος «Κ», Αφγανιστάν, Υποσαχάρια Αφρική, Βοσνία), διαγράφει ευεργετικές διατάξεις για τη στήριξη της οικογένειας, όπως λχ τοποθέτησης συζευγμένων στρατιωτικών με σύζυγο κυπριακής δημοκρατίας για τέσσερα έτη χωρίς επιμίσθιο, βολεύοντας για άλλη μία φορά με ιδιαίτερο τρόπο τους ημετέρους. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα επαναφοράς στη νοοτροπία του παρελθόντος, με σημαία το «βύσμα» και το ρουσφέτι, αποτελεί η θεσμοθέτηση, εκτός νομικού πλαισίου, λήψης απόφασης από το αρμόδιο Ανώτατο κατά Κλάδο Συμβούλιο Μεταθέσεων, τοποθέτηση σε θέσεις εξωτερικού και θέσεων ευθύνης, επιλέγοντας μεταξύ αυτών που εκδήλωσαν ενδιαφέρον, ανεξάρτητα από τη σειρά μοριοδότησης, απαξιώνοντας τη διαφανή και αξιοκρατική προσέγγιση και στήριξη του αξιόμαχου των ΕΔ. Άραγε, ποια είναι η αξία συλλογής μορίων και όσων ορίζονται σε άλλα σημεία της ΥΑ;

Δυστυχώς, το ρουσφέτι ως μέτρο αξιοποίησης των στελεχών των ΕΔ από τη ΝΔ και η οπισθοδρόμησή της δεν θα πάρει τέλος!!!

Όμως, η ενίσχυση του αξιόμαχου των ΕΔ κρίνεται όσο ποτέ απαιτητή και καταλύτης για την βελτίωση της μαχητικής ικανότητάς τους.”

Με εκτίμηση

Απτχος (Ι) εα Θωμάς Χατζηαθανασίου
Γραμματέας Τομέα Άμυνας Κινήματος Αλλαγής