Ετήσιες Τακτικές Κρίσεις Υποστρατήγων Όπλων και Σωμάτων1. Κυρώνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν.2439/1996 και του άρθρου 91 του ν.3883/2010, οι παρακάτω πίνακες τακτικών κρίσεων Υποστρατήγων Όπλων έτους 2022-2023, που συντάχθηκαν από το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο με το υπ' αριθμ. 45/Σ.6/2022 Πρακτικό του, ως εξής:

α.    Διατηρητέων Υποστρατήγων:

(1) Πυροβολικού Αλφαντάκη Σπυρίδωνα του Χρήστου    ΑΜ:46814
(2) Μηχανικού Κορωνάκη Ανδρέα του Ιωάννη    ΑΜ:46829
(3) Πεζικού Χατζηγεωργίου Γεωργίου του Δημητρίου    ΑΜ:46851
(4)    Διαβιβάσεων Τσιρίδη Κωνσταντίνου του Ελευθερίου    ΑΜ:47230
(5)    Πεζικού Γούναρη Κωνσταντίνου του Γεωργίου    ΑΜ:47231
(6)    Πυροβολικού Παπασταθόπουλου Σταύρου του Γεωργίου ΑΜ:47233
(7)    Ιππικού Τεθωρακισμένων Βασιλάκη Ιωάννη του Γεωργίου ΑΜ:47236
(8)    Πεζικού Αλεξιάδη Αναστασίου του Κωνσταντίνου    ΑΜ:47239
(9)    Πεζικού Καπραβέλου Πάρη του Ευσταθίου    ΑΜ:47243
(10)    Ιππικού Τεθωρακισμένων Μπούφη Χρήστου του Κωνσταντίνου ΑΜ:47249
(11)    Ιππικού Τεθωρακισμένων Σαμαρά  Αστερίου του Χρήστου ΑΜ:46792
(12)    Ιππικού Τεθωρακισμένων Μαυροειδή Γεωργίου του Φωτίου ΑΜ:46729
(13)    Πεζικού Κωστόπουλου Δημοσθένη του Αντωνίου    ΑΜ:47260
(14)    Πεζικού Θεοδώρου Εμμανουήλ του Ιωάννη    ΑΜ:47262
(15)    Πυροβολικού Σαρδέλλη Αθανασίου του Δημητρίου    ΑΜ:47268
(16)    Ιππικού Τεθωρακισμένων Τριάντη Γεωργίου του Νικολάου ΑΜ:47274
(17)    Πεζικού Μπολομύτη Δημητρίου του Σπυρίδωνα    ΑΜ:47275
(18)    Μηχανικού Τριανταφύλλου Νικολάου του Κωνσταντίνου ΑΜ:47278
(19)    Πεζικού Μαυραγάνη Προκοπίου του Ηρακλή    ΑΜ:47287
(20)    Μηχανικού Κλούβα Μιχαήλ του Βίκτωρα    ΑΜ:47298
(21)    Πεζικού Βακεντή Δημητρίου του Αποστόλου    ΑΜ:47301
(22)    Πεζικού Βουνίσιου Δημητρίου του Κωνσταντίνου    ΑΜ:47305

β.    Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους Υποστρατήγων:

(1)    Πεζικού Βαλλίδη Σπυρίδωνα του Γεωργίου    ΑΜ:46784
(2)    Διαβιβάσεων Κολιού Νικολάου του Κωνσταντίνου     ΑΜ:47246
(3)    Μηχανικού Κωνσταντίνου  Ανδρέα του Στυλιανού    ΑΜ:47250
(4)    Ιππικού Τεθωρακισμένων Καμπουρίδη Λαζάρου του Χρήστου ΑΜ:47252
(5)    Πυροβολικού Γκούσιου Αλέξανδρου-Γεωργίου του Θεμιστοκλή ΑΜ:47265
(6)    Αεροπορίας Στρατού Κουμεντάκου Γεωργίου του Νικολάου ΑΜ:47279
(7)    Πυροβολικού Ιντζέ Ιωάννη του Μόσχου    ΑΜ:47280
(8)    Πεζικού Γιοβάνη Λεωνίδα του Αθανασίου    ΑΜ:47282
(9)    Πεζικού Κωσταρέλου Δημητρίου του Νικολάου    ΑΜ:47288

γ.    Προακτέων Υποστρατήγων στο βαθμό του Αντιστρατήγου σε αποστρατεία:

(1)    Πεζικού Βαλλίδη Σπυρίδωνα του Γεωργίου    ΑΜ:46784
(2)    Διαβιβάσεων Κολιού Νικολάου του Κωνσταντίνου     ΑΜ:47246
(3)    Μηχανικού Κωνσταντίνου  Ανδρέα του Στυλιανού    ΑΜ:47250
(4)    Ιππικού Τεθωρακισμένων Καμπουρίδη Λαζάρου του Χρήστου ΑΜ:47252
(5)    Πυροβολικού Γκούσιου Αλέξανδρου-Γεωργίου του Θεμιστοκλή ΑΜ:47265
(6)    Αεροπορίας Στρατού Κουμεντάκου Γεωργίου του Νικολάου ΑΜ:47279
(7)    Πυροβολικού Ιντζέ Ιωάννη του Μόσχου    ΑΜ:47280
(8)    Πεζικού Γιοβάνη Λεωνίδα του Αθανασίου    ΑΜ:47282
(9)    Πεζικού Κωσταρέλου Δημητρίου του Νικολάου    ΑΜ:47288

2.    Προάγονται σε Αντιστράτηγοι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν.δ. 1400/1973 και του άρθρου 32 του ν.3883/2010, οι παρακάτω Υποστράτηγοι Όπλων που κρίθηκαν κατά τις τακτικές ετήσιες κρίσεις 2022-2023 από το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους και στη συνέχεια προακτέοι στον ανώτερο σε αποστρατεία βαθμό:

α.     Πεζικού Βαλλίδης Σπυρίδων του Γεωργίου    ΑΜ:46784
β.    Διαβιβάσεων Κολιός Νικόλαος του Κωνσταντίνου     ΑΜ:47246
γ.    Μηχανικού Κωνσταντίνου Ανδρέας του Στυλιανού    ΑΜ:47250
δ.    Ιππικού Τεθωρακισμένων Καμπουρίδης Λάζαρος του Χρήστου ΑΜ:47252
ε.    Πυροβολικού Γκούσιος Αλέξανδρος-Γεώργιος του Θεμιστοκλή ΑΜ:47265
στ.    Αεροπορίας Στρατού Κουμεντάκος Γεώργιος του Νικολάου ΑΜ:47279
ζ.    Πυροβολικού Ιντζές Ιωάννης του Μόσχου    ΑΜ:47280
η.    Πεζικού Γιοβάνης Λεωνίδας του Αθανασίου    ΑΜ:47282
θ.    Πεζικού Κωσταρέλος Δημήτριος του Νικολάου    ΑΜ:4728

1. Κυρώνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν.2439/1996 και του άρθρου 91 του ν.3883/2010, οι παρακάτω πίνακες τακτικών ετησίων κρίσεων Υποστρατήγων Σωμάτων Στρατού Ξηράς έτους 2022-2023, που συντάχθηκαν από το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο με το υπ' αριθμ. 46/Σ.6/2022 Πρακτικό του, ως εξής:

α.    Διατηρητέων Υποστρατήγων:

(1)    Υγειονομικού Ιατρών Ζουμπουλίδη Αντωνίου του Γεωργίου ΑΜ:46072
(2)    Υγειονομικού Ιατρών Κασίμου Δημητρίου του Γεωργίου    ΑΜ:46510
(3)    Οικονομικού Δημητριάδη Αθανασίου του Δημητρίου    ΑΜ:46083

β.    Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους Υποστρατήγων:

(1)    Τεχνικού Στελιανού Χαράλαμπου του Θεοδώρου    ΑΜ:46439
(2)    Εφοδιασμού Μεταφορών Θεοχάρη Γεωργίου του Κωνσταντίνου ΑΜ:46441
(3)    Εφοδιασμού Μεταφορών Βοσνακίδη Αθανασίου του Δημητρίου ΑΜ:46454
(4)    Υλικού Πολέμου Γαλανού Μιχαήλ του Εμμανουήλ    ΑΜ:46436

γ.    Προακτέων Υποστρατήγων στο βαθμό του Αντιστρατήγου σε αποστρατεία:

(1)    Τεχνικού Στελιανού Χαράλαμπου του Θεοδώρου    ΑΜ:46439
(2)    Εφοδιασμού Μεταφορών Θεοχάρη Γεωργίου του Κωνσταντίνου ΑΜ:46441
(3)    Εφοδιασμού Μεταφορών Βοσνακίδη Αθανασίου του Δημητρίου ΑΜ:46454
(4)    Υλικού Πολέμου Γαλανού Μιχαήλ του Εμμανουήλ    ΑΜ:46436

2.    Προάγονται σε Αντιστράτηγοι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν.δ. 1400/1973 και του άρθρου 32 του ν.3883/2010 οι παρακάτω Υποστράτηγοι Σωμάτων που κρίθηκαν κατά τις τακτικές ετήσιες κρίσεις 2022-2023 από το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους και στη συνέχεια προακτέοι στον ανώτερο σε αποστρατεία βαθμό:

α.    Τεχνικού Στελιανός Χαράλαμπος του Θεοδώρου    ΑΜ:46439
β.    Εφοδιασμού Μεταφορών Θεοχάρης Γεώργιος του Κωνσταντίνου  ΑΜ:46441
γ.    Εφοδιασμού Μεταφορών Βοσνακίδης Αθανάσιος του Δημητρίου ΑΜ:46454
δ.    Υλικού Πολέμου Γαλανός Μιχαήλ του Εμμανουήλ    ΑΜ:46436