Εργοστασιακή συντήρηση και υποστήριξη μεταφορικών αεροσκαφών C-130Κατατέθηκε σήμερα Ερώτηση στη Βουλή από τους βουλευτές του Κινήματος Αλλαγής -ΠΑΣΟΚ, κ. Βασίλη Κεγκέρογλου, κ. Κώστα Σκανδαλίδη, κ. Απόστολο Πάνα, κα Ευαγγελία Λιακούλη, κ. Ιλχάν Αχμέτ, κ. Γιώργο Φραγγίδη, κ. Γιώργο Μουλκιώτη, κα Αντωνία (Τόνια) Αντωνίου, κ. Γιώργο Αρβανιτίδη, κ. Χρήστο Γκόκα, και κ. Ανδρέα Πουλά, κατόπιν προτάσεων του Τομέα Άμυνας, με τίτλο «Εργοστασιακή συντήρηση και υποστήριξη μεταφορικών αεροσκαφών C-130», προς τους Υπουργούς Εθνικής Άμυνας, κ. Νικόλαο Παναγιωτόπουλο, Οικονομικών, κ. Χρήστο Σταϊκούρα και Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κ. Άδωνη Γεωργιάδη.

Η διαθεσιμότητα των Α/Φ C-130 της ΠΑ είναι χαμηλή. 
Η εργοστασιακή συντήρηση των υπόψη Α/Φ στην ΕΑΒ δεν έχει βελτιώσει μέχρι τώρα σημαντικά τη διαθεσιμότητά τους. 
Η απάντηση που λάβαμε σε σχετική ερώτησή μας για το θέμα από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας δεν μας ικανοποίησε.
Οι όποιες ενέργειες του ΥΠΕΘΑ, αν και εφόσον έχουν υπόσταση, δεν έχουν οδηγήσει στην επίλυση του προβλήματος.

Η μεταφορική ικανότητα της ΠΑ και των ΕΔ είναι καθοριστικής σημασίας για την έκβαση των ενδεχόμενων επιχειρήσεων, αλλά και για την συνδρομή τους στην σημαντικότατη αποστολή της έρευνας και διάσωσης στο FIR Αθηνών, καθώς και στο μεγάλο κοινωνικό έργο, όπως είναι οι αεροδιακομιδές.

Με σκοπό να διερευνηθεί το πολύ σοβαρό αυτό ζήτημα και να ενημερωθούμε σχετικά με το τι μέλλει γενέσθαι, συντάχθηκε και προωθείται η ακόλουθη ερώτηση.
Συγκεκριμένα, στην υπόψη ερώτηση, αναφέρεται ότι, 

Το Κίνημα Αλλαγής κατέθεσε την υπ’ αριθμ. 3479/22.1.21 ερώτηση για την εργοστασιακή συντήρηση των αεροσκαφών (Α/Φ) C-130, επί της οποίας, μέσω σχετικής απάντησής σας (Φ.900α/2939/17569/16.2.21/ΥΠΕΘΑ/ΓΝΠ/ΤΚΕ), μας γνωστοποιείτε ότι δεδομένης της χαμηλής διαθεσιμότητας του συγκεκριμένου τύπου Α/Φ και της μη ικανοποιητικής απόδοσης της ΕΑΒ ως προς το ρυθμό συντήρησης και απόδοσης αυτών στην ΠΑ, εξετάζετε εναλλακτικές επιλογές για τη λύση του επείγοντος προβλήματος. 

Επίσης, μας είχατε γνωρίσει ότι το χρονοδιάγραμμα παραδόσεων στην Πολεμική Αεροπορία (ΠΑ) των Α/Φ που βρίσκονταν ενταγμένα στην ΕΑΒ, σύμφωνα με την έγγραφη δέσμευση της ίδιας της εταιρείας, ήταν τρία (3) Α/Φ εντός του έτους 2021, και ενός (1) εντός του πρώτου εξαμήνου του 2022. Επίσης, μας είχατε γνωρίσει ότι υφίσταται και αριθμός Α/Φ που τελούν εν αναμονή ένταξης στην ΕΑΒ και ότι η ΠΑ αναζητά εναγωνίως λύσεις εκτός πλαισίου δυνατοτήτων της ΕΑΒ.

Δεν είναι δυνατόν, μετά από πλέον των 2,5 ετών διακυβέρνησης να θέτετε προβληματισμούς όσον αφορά στην εγγύηση που δεν δύναται να παρασχεθεί από την πλευρά της ΕΑΒ για έγκαιρη και εντός χρονοδιαγράμματος συντήρησης, επισκευής και απόδοσης στην ΠΑ Α/Φ C-130 λες και πρόκειται για εταιρεία άλλης χώρας που δεν ελέγχει η κυβέρνηση, όταν γνωρίζετε πολύ καλά τα προβλήματα στην ΕΑΒ, όπως είναι τα ακόλουθα: 

- Μη επάρκεια τεχνικά καταρτισμένου προσωπικού.
- Μη έγκαιρη παραλαβή υλικών και ανταλλακτικών.
- Μη καταρτισμένα συνεργεία (back shops) που υποστηρίζουν υποτμήματα του Α/Φ με επαρκή υλικά και σωστά καταρτισμένο προσωπικό.
- Μη επαρκή facilities τα οποία είναι υπεύθυνα για την υποστήριξη απαραίτητου επίγειου εξοπλισμού.
- Περιορισμένη στελέχωση των συνεργείων που υποστηρίζουν υποτμήματα του Α/Φ και τα facilities.
- Μη αξιοκρατική στελέχωση καίριων θέσεων στην εταιρεία.
- Μη απρόσκοπτη λειτουργία των προγραμμάτων της ΠΑ δεδομένης της καταβολής των σχετικών κονδυλίων από την τελευταία προς την ΕΑΒ.

Δεδομένου ότι, η εξυγίανση της ΕΑΒ αποτελεί αποκλειστική ευθύνη της κυβέρνησης και απαιτείται η πολιτική της βούληση για την επαναφορά της στην αποδοτική της λειτουργία. 
Δεδομένου ότι, μετά την παρέλευση ενός έτους από την απάντησή σας (16.2.21) η κατάσταση της διαθεσιμότητας του στόλου των Α/Φ C-130 παραμένει στα ίδια χαμηλά επίπεδα και τίθενται εύλογα ερωτήματα για τη κατάσταση των υπόψη Α/Φ που αναμένουν επί μακρόν να ενταχθούν σε εργοστασιακό φορέα, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα να τίθεται εν αμφιβόλω η μεταφορική ικανότητας της ΠΑ και των ΕΔ εν γένει.
Δεδομένου ότι, η απόδοση των Α/Φ θα αυξηθεί μετά την επίλυση των παραπάνω αναφερόμενων προβλημάτων.

Δεδομένου ότι, η Τουρκία συνεχίζει με εντονότατο ρυθμό την αναθεωρητική πολιτική της και η μεταφορική ικανότητα της ΠΑ και των ΕΔ είναι καθοριστικής σημασίας για την έκβαση των ενδεχόμενων επιχειρήσεων.
Δεδομένου ότι, οι δυνατότητες των υπόψη Α/Φ συνδράμουν στην σημαντικότατη αποστολή της έρευνας και διάσωσης στο FIR Αθηνών, καθώς και στο μεγάλο κοινωνικό έργο, όπως είναι οι αεροδιακομιδές.

Ερωτάσθε κ.κ. Υπουργοί:
1. Είστε σε θέση να μας γνωρίσετε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα παράδοσης όλων των Α/Φ C-130 στην ΠΑ λόγω του επείγοντος, λαμβάνοντας υπόψη και τα πολύ σοβαρά προβλήματα της ΕΑΒ; 
α. Σε θετική περίπτωση, ποιο είναι;
β. Σε αντίθετη περίπτωση, τι μέτρα έχετε λάβει ως κυβέρνηση ώστε να ενισχύσετε ανάλογα την ΕΑΒ ώστε να επιταχυνθεί το έργο παράδοσης των Α/Φ στην ΠΑ;

2. Πόσα Α/Φ C-130 αποδόθηκαν από την ΕΑΒ στην ΠΑ κατά το έτος 2021 και για ποιους λόγους δεν αποδόθηκαν όσα προέβλεπε το δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα της εταιρείας;

3. Υφίστανται συμβάσεις με άλλες εταιρείες που υπεγράφησαν για την εκτροπή του φόρτου από την ΕΑΒ όσον αφορά στην εργοστασιακή συντήρηση των Α/Φ C-130; Αν ναι, ποιες είναι και ποιο είναι το προγραμματισμένο έργο απόδοσης Α/Φ;

4. Πόσοι αεροκινητήρες Α/Φ C-130 έχουν αποδοθεί από την ΕΑΒ κατά το έτος 2021; Η απόδοση είναι σύμφωνη με τα σχετικά χρονοδιαγράμματα απόδοσης και τις προκαταβολές που έχει λάβει η εταιρεία; 

5. Υφίστανται διακρατικές ή εμπορικές συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την γενικότερη υποστήριξη των Α/Φ C-130 σε όλα τα επίπεδα συντήρησης; Αν ναι, ποιες είναι;

6. Υπάρχει εξέλιξη για την υπογραφή σύμβασης υποστήριξης των ηλεκτρονικών συστημάτων AUP των υπόψη Α/Φ και πόσα πλήρη συστήματα είναι αυτή τη στιγμή διαθέσιμα;

7. Στα Α/Φ C-130 που αναμένουν επί μακρόν ένταξη σε εργοστασιακό φορέα έχουν εφαρμοστεί οι διαδικασίες μακράς αποθήκευσης (preservation) σύμφωνα με τις προβλέψεις της σχετικής βιβλιογραφίας του Α/Φ;

8. Για το Α/Φ που δεν έχει υποστεί αναβάθμιση σε AUP τι σκοπεύετε να πράξετε;

9. Υφίσταται κυβερνητικός σχεδιασμός για την απόκτηση μεταχειρισμένων ή καινούριων μεταφορικών Α/Φ, αντίστοιχων δυνατοτήτων με αυτών των υπαρχόντων C-130;