Πολεμικό Ναυτικό: Υπογράφτηκε σύμβαση για 44 τορπίλες μάχης

Υπογράφηκε σήμερα μεταξύ της ΓΔΑΕΕ και της κατασκευάστριας εταιρείας «ATLAS ELEKTRONIK GmbH» - που εδρεύει στην Βρέμη της Γερμανίας - η σύμβαση υπ' αριθ. 014Β/21, η οποία αφορά στην «Αναβάθμιση Τορπιλικού Δυναμικού του ΠΝ - Προμήθεια και εν Συνεχεία Υποστήριξη Τορπιλών Ελληνικών Υποβρυχίων».

Ειδικότερα η σύμβαση  προβλέπει την προμήθεια  44 τορπιλών μάχης, την εν συνεχεία υποστήριξη και την προμήθεια συναφών ειδών και υπηρεσιών. Το συνολικό τίμημα της σύμβαασης ανέρχεται στο ποσό των 111.981.920,00 ευρώ 

Η εν λόγω συμβαση έχει εγκριθεί από τη Βουλή με τον νόμ  "Για την ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης της Χώρας", οπότε εξουσιοδοτήθηκε ο γενικος διευθυντής της ΓΔΑΕΕ να υπογράψει τη σχετική συμφωνία.

Ο σχετικός νόμος δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (αρ.φυλλου 27/ τεύχος Α/18 Φεβρουαρίου 2022).